Publikationer

Publikationer

Som underlag till Jämställdhetsutredningens arbete med att beskriva utvecklingen mot jämställdhet under de senaste tio åren, har åtta forskarrapporter beställts. Rapporterna behandlar de fyra delmålen för jämställdhetspolitiken: Makt och inflytande; Ekonomisk jämställdhet; Det obetalda hem- och omsorgsarbetet; Mäns våld mot kvinnor, samt tre övriga områden: Hälsa; Media inklusive sociala medier; Kultur.

Delmål 1

Delmål 2

Delmål 3

Delmål 4

Områdesrapporter utöver de jämställdhetspolitiska delmålen: