Experter

Experter

Carin Ewald
polismästare och f.d. chef för enheten för inspektionsverksamhet
Rikspolisstyrelsen

Sofie Lindblom
rättssakkunnig
Justitiedepartementet

Anne-Marie Qvarfort
f.d. generaldirektör Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring

Per Nichols
chefsåklagare
Åklagarmyndigheten

Eva Melander Tell
kanslichef
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Mattias Fällström
polismästaren tillika chefen för den operativa enheten i region mitt
Polismyndigheten

Elisabeth Kullman Gunnarsson
ämnessakkunnig
Ju/KRIM

Erik Lindberg
vice ordförande
Svea hovrätt

Jörgen Nordin
kriminalvårdschef
Kriminalvården

Peter Waldenström
polisöverintendent
Säkerhetspolisen