Kontakta oss

Kontakta oss

Postadress

Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09)
Regeringskansliets utredningsavdelning i Jönköping
Box 2001
550 02 Jönköping

Utredningssekreterare

Malin Käll, 036-15 65 69

Johan Lindström, 070-625 52 28