Aktiviteter

Aktiviteter

 

Överlämnande

Utredningen överlämnar sitt betänkande till justitieminister Morgan Johansson den 16 juni 2021.

 

Slutjusteringsmöte

Den 11 maj hade utredningen sitt åttonde och sista möte med expertgruppen. Vi vill passa på att tacka alla deltagare för engagemang och bidrag till betänkandet.

Utredningens sjunde expertgruppsmöte den 9 april 2021

Mötet hölls även denna gång digitalt. Engagemanget var stort från deltagarna och återigen fick vi med oss värdefull input för det avslutande arbetet.

 

Möte med länsstyrelsernas brottsförebyggarsamordnare den  18 mars 2021

Den 18 mars träffade utredningen länsstyrelsernas brottsförebyggarsamordnare. En möjlighet till dialog och att lämna input till utredningen.

 

Möten 15 mars 2021

På eftermiddagen träffade utredningen representanter från Uppsala kommuns arbetsmarknadsnämnd m.fl.

 

Möten 12 mars 2021

Utredningen träffade Magnus Lindgren från Stiftelsen Tryggare Sverige, digitalt, för input till utredningen.

 

Kommundialog den 26 februari 2021

Den 26 februari hade utredningen ett dialogmöte med Södertälje kommun.

 

Utredningens sjätte expertgruppsmöte den 11 februari 2021

Även detta mötet hölls digitalt och engagemanget var stort från deltagarna. Arbetet med betänkandet går framåt och utredningen är tacksam för intressanta diskussioner och inspel från expertgruppen.

 

Referensgruppsmöte den 2 februari 2021

Utredningen träffade referensgruppen på nytt och engagemanget i gruppen var stort även denna gång. Vi är tacksamma för alla synpunkter och kloka tankar.

 

Möte 15 januari 2021

På förmiddagen träffade utredningen nätverket för kommundirektörer, länsråd och regiondirektör i Sörmland.

 

Möten 17 december 2020

På förmiddagen träffade utredningen representanter från Botkyrka kommun och Polisen Botkyrka .

På eftermiddagen träffade utredningen Sveriges kommuner och regioners beredning för socialpolitik och individomsorg och även Arbetsutskottet för att informera om utredningen och det fortsatta arbetet.

 

Utredningens femte expertgruppsmöte den 15 december 2020

Utredningen är tacksam för expertgruppens fortsatta engagemang och intressanta diskussioner som leder arbetet med betänkandet framåt.

 

Möte 19 november 2020

Utredningen träffade Sveriges kommuner och regioners beredning för samhällsbyggnad för att informera om utredningen och det fortsatta arbetet.

Möte 17 november 2020

På eftermiddagen träffade utredningen återigen arbetsgruppen för en nationell samordningsstrategi för avhopparverksamhet med representanter från Kriminalvården, Polisen, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen.

 

Utredningens fjärde expertgruppsmöte den 17 november 2020

Engagemanget var som tidigare stort från deltagarna. Utredningen är tacksam för intressanta diskussioner och inspel som leder arbetet med betänkandet framåt.

Forskarseminarium

Den 21 oktober genomförde utredningen även två forskarseminarium på temat: Vad bör samhället satsa på i det brottsförebyggande arbetet – och vad kan eller bör alla kommuner åläggas att göra? Det var en spännande dag och utredningen fick lyssna till mycket intressanta presentationer.

 

Digital dialog SmåKom

Den 21 oktober hade utredningen ett digitalt möte med styrelsen för SmåKom – Ett nationellt nätverk för små kommuner som vill förändra. Styrelsen gav utredningen intressanta medskick utifrån små kommuners perspektiv.

 

En dag i Stockholm 14 oktober 2020

Denna dag träffade utredningen parlamentarikerna i Trygghetsberedningen, dels för att informera om utredningen dels för att få synpunkter och tankar som finns kring utredningens uppdrag. Utredningen träffade samma dag representanter från Polismyndigheten, som bjudit in till ett möte för att förmedla sina tankar och reflektioner uppdraget.

 

Referensgruppsmöte den 8 oktober 2020

Vi träffade referensgruppen digitalt och deltagarna var uppdelade i tre mindre grupper för att underlätta dialog. Mötets tema och frågeställning var: Utifrån dina och din organisations utgångspunkter – hur kan en ännu bättre samverkan uppnås? Engagemanget i gruppen var stort och de bidrog med kunskap och kloka tankar.

 

Sveriges kommuner och regioners nätverk för kommunalt brottsförebyggare

På eftermiddagen den 1 oktober deltar utredningen i dialogmöte med SKR:s nätverk för kommunalt brottsförebyggande och träffar där kommunala tjänstepersoner från olika delar av landet.

 

Digitalt ”öppet hus”

Den 1 oktober höll utredningen ett digitalt ”öppet hus” för Länsstyrelsens brottsförebyggarsamordnare. En möjlighet till dialog och att lämna input till utredningen.

 

Digital kommundialog 1 oktober 2020

Utredningen avslutar de digitala kommundialogerna med att träffa Laholms kommun. Även brottsförebyggarsamordnaren vid Länsstyrelsen i Hallands län deltog.

Vi vill passa på att tacka alla som deltagit och bidragit i våra kommundialoger!

Karta - Halland

 

Digital kommundialog 30 september 2020

Utredningen fortsätter med de digitala kommundialogerna och fick nu träffa representanter från Mullsjö kommun, Nässjö kommun, Vetlanda kommun, Gislaved kommun, Gnosjö kommun, Vaggeryd kommun och Aneby kommun samt brottsförebyggarsamordnaren vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Karta - Jönköping

 

Digital kommundialog 29 september 2020

Utredningen träffar denna dag kommuner från tre län. Först ut var representanter från Kungsbacka kommun och därefter representanter från Jönköpings kommun samt brottsförebyggarsamordnaren vid Länsstyrelsen i Jönköpings län. På eftermiddagen träffade vi representanter från Krokoms kommun och Strömsunds kommun tillsammans med brottsförebyggarsamordnaren vid Länsstyrelsen i Jämtlands län. Vi fick även möjlighet att prata med kommunpolisen i Krokoms och Strömsunds kommun.

Karta -29 sept

 

Utredningens tredje expertgruppsmöte den 25 september 2020

Mötet hölls även denna gång digitalt. Engagemanget var stort från deltagarna och återigen fick vi med oss mycket värdefull input för det fortsätta arbetet.

 

Digital kommundialog 22 september 2020

Utredningen fortsätter med de digitala kommundialogerna. Nu fick vi träffa representanter från Östersunds kommun, Bräcke kommun, Krokoms kommun, Härjedalens kommun, Ragunda kommun samt brottsförebyggarsamordnaren vid Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Karta - Jämtland

 

Digital kommundialog 21 september 2020

Utredningen fortsätter med de digitala kommundialogerna och denna gången träffade vi representanter från Falkenbergs kommun, Halmstads kommun och Hylte kommun. Brottsförebyggarsamordnaren vid Länsstyrelsen i Hallands län deltog.

Karta - Halland

 

Digital kommundialog 17 september 2020

Utredningen fortsätter med de digitala kommundialogerna. Nu fick vi träffa representanter från det brottsförebyggande nätverket i Västmanlands län samt brottsförebyggarsamordnaren vid Länsstyrelsen i Västmanlands län. Vi fick även tillfälle att samtala med flera av kommunpoliserna som verkar i kommunerna.

Karta - Västmanland

 

Nätverksträff på Brottsförebyggande rådet, med länsstyrelsesamordnare och regionala polissamordnare

Den 16 september deltog utredningen i BRÅ:s webbsända nätverksträff med länsstyrelsesamordnare och regionala polissamordnare. Vi berättade om utredningsarbetet och bad om input kring några frågor som vi funderar på.

BRÅ

Foto: Kristina Svartz

 

Den 11 september

Utredningen deltog vid SKR:s nätverksträff för socialchefer som reflekterade över socialtjänstens roll i det brottsförebyggande arbetet.

 

Digital kommundialog 8 september 2020

Utredningen har fortsatt med digitala kommundialoger och denna gången träffade vi representanter från Linköpings kommun, Kinda kommun och Ydre kommun. Brottsförebyggarsamordnaren vid Länsstyrelsen i Östergötland deltog i dialogerna och vi fick även tillfälle att samtala med en av kommunpoliserna som verkar i nämnda kommuner.

Karta - Östergötland

Digital kommundialog 3 september 2020

Utredningen har haft sin första digitala kommundialog och först ut var Malmö stad, där vi bland annat fick höra om Tryggare Malmö, CTC (Communities That Care), brott mot välfärdssystemen, Avhopparteamet, Sluta skjut och BiD (Business Improvement District). Brottsförebyggarsamordnaren vid Länsstyrelsen i Skåne deltog även i dialogerna.

 

Karta - Malmö (003)

Den 10 augusti

Utredningen deltog vid SKR:s nätverksträff för skolchefer som reflekterade över skolans roll i det brottsförebyggande arbetet.

Den 29 juni

Utredaren Ann-Sofie Hermansson deltog i ett seminarium med rubriken Ett lagstadgat kommunalt brottsförebyggande ansvar under Stiftelsen Tryggare Sveriges digitala Almedalsvecka.

Utredningens andra expertgruppsmöte den 11 juni 2020

Mötet hölls, som de flesta möten i dessa tider, digitalt och engagemanget var stort även denna gång. Vi fick även efter detta möte med oss mycket värdefull input.

Vi vill passa på att önska trevlig sommar men vill du komma i kontakt med oss är du välkommen att höra av dig till
ju.bf-utredningen@regeringskansliet.se.

 

Sommar

Möte 9 juni 2020

På förmiddagen träffade utredningen arbetsgruppen för en nationell samordningsstrategi för avhopparverksamhet med representanter från Kriminalvården, Polisen, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen.

avhoppar

Möte 7 maj 2020

På förmiddagen den 7 maj deltog utredningen i SKR:s digitala möte med nätverket för samhällsbyggnadschefer. Utredningen presenterade sitt uppdrag och fick många bra synpunkter att ta med sig.

 

Datorbild Ju 2019_14

 

Nu har vi tillsatt vår referensgrupp till utredningen, se mer vilka som ingår under fliken referensgrupp till vänster.

 

Jobba hemifrån

Jobba hemifrån

Med anledning av den rådande situationen har vi fått planera om vårt arbete och jobbar nu hemifrån. Har du synpunkter/tankar eller idéer om vårt uppdrag är du välkommen att höra av dig till oss på ju.bf-utredningen@regeringskansliet.se.

En dag i Stockholm den 13 mars 2020

På förmiddagen deltar utredningen i dialogmöte med SKR:s nätverk för kommunalt brottsförebyggande och träffar där kommunala tjänstepersoner från olika delar av landet. Lite senare samma dag träffar utredningen representanter från Stockholm Stad.

En dag i Stockholm

Utredningens första expertgruppsmöte den 10 mars 2020

Med nyfikenhet och stor entusiasm inväntade vi för första gången deltagarna i vår expertgrupp. Under dagen pratade vi om bland annat vårt uppdrag, planeringen av arbetet framöver och våra arbetsformer. Engagemanget i gruppen var stort vilket var jätteroligt! Experterna bidrog redan vid detta första möte med kunskap, reflektion och tankar inför ställningstaganden som behöver göras i det fortsatta arbetet.

IMG_0037

 

Utredningen reser till Västerbotten 3-5 mars 2020

Utredningens första kommunresa gick till Västerbotten. Där träffade vi 12 av länets 15 kommuner och även Länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare. Stort engagemang, intressanta diskussioner och värdefull input tar vi med oss från resan.

 

20200303 Umeå och Skellefteå

Utredningen träffar tjänstepersoner från Umeå och Skellefteå tillsammans med kommunpolis i Umeå och Länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare. Foto: Maria Sertcanli

 

20200304 Hotell Lappland

Utredningen anländer till Hotell Lappland i Lycksele. På bilden från vänster: Ann-Sofie Hermansson, Malin Wiktoreng, Länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare och Maria Sertcanli. Foto: Anne Gulati

Vasterbotten2

Utredningen träffar tjänstepersoner och kommunföreträdare från Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Nordmaling, Sorsele och Storuman och Åsele tillsammans med kommunpoliser och lokalpolisområdeschef i Södra Lappland samt Länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare. Foto: Maria Sertcanli

 

20200305 Vindeln och Robertsfors

Utredningen träffar tjänstepersoner från Vindeln och Robertsfors tillsammans med kommunpolis i Umeå kranskommuner och Länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare. Foto: Anna Danielsson

 

 

IMG_0008

Utredningen deltar vid konferensen Nästa steg – Tillsammans mot brott för ökad trygghet och minskad brottslighet som anordnades i Göteborg av Länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län tillsammans med Polismyndigheten, Region Väst (28 februari 2020)

 

 

Studiebesök 20200219 01

Utredningen träffar Marita Bertilsson från Trygg i Norrtälje (19 februari 2020).

 

 

bild2

Bild

Foto: Camilla Tjernberg

Utredningen deltar vid Brottsförebyggande rådets konferens för Länsstyrelsesamordnare (11-12 februari 2020)

 

 

bild1

Foto: Kenth Lärk

Besök i Göteborg; Gårdstensbostäder – Jehan Mansour, Salma Nazzal, Michael Pirosanto, bilden och Trygghetssamordningen i Angered – Bettan Byvald, Andreas Wetterberg, Nina Darvish. (den 4 februari 2020)