Vi som arbetar i utredningen

Vi som arbetar i utredningen

 

RK_20FEB05

Foto: Nils Petter Nilsson

Det svenska samhället är – helt uppenbart – inte tillräckligt väl organiserat för att komma åt de kriminella gängen. Och nej, detta är inte raketforskning. Det förebyggande arbetet handlar som alltid annars om att bygga ett jämlikt samhälle där alla medborgare, ung som gammal, får komma till sin rätt. Det är jobb, skola och välfärd som det alltid varit. Men därutöver krävs förmodligen en rad förändringar, även av gällande lagstiftning, för att nå resultat. I detta har kommunerna en avgörande roll.

Jag har sen en tid uppdraget att leda en statlig utredning med sikte på just det brottsförebyggande arbetet i kommunerna. Ett fint förtroende. Och ett viktigt jobb.

Men det handlar inte bara om storstädernas problem. Små- och mellanstora kommuner har sina problem. Och även om det inte ser likadant ut är varje erfarenhet en medborgare får av att utsättas för brott lika allvarligt.

Mitt engagemang i det brottsförebyggande arbetet grundar sig i min demokratisyn. När medborgare, unga som gamla, utsätts för brott skadar det ytterst tilltron till vår demokrati. Det är självfallet så att polisen med sitt våldsmonopol är helt central för att skydda oss och vårt samhälle när brottet väl sker. Men innan dess, har vi alla, inte minst kommunerna, en viktig uppgift att förebygga brott. Bara så kan tilltron till vårt demokratiska samhälle upprätthållas.

Polisen som jobbar stenhårt med frågorna menar att deras repressiva arbete med nödvändighet måste backas upp med ett brottsförebyggande arbete från övriga samhällets sida. En klok och alldeles nödvändig insikt. Men det tar tid. Och mycket kraft.

Jag känner ändå hoppfullhet inför framtiden. Den alldeles övervägande delen av medborgarna är hederliga människor. Så även i våra särskilt utsatta områden. Deras tillit till demokratin som vi känner den är fortfarande hög.

Min bakgrund är att jag varit fackligt och politiskt aktiv sen mitten av 1980-talet. De senaste tre åren var jag kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Sen årsskiftet arbetar jag som renhållningsarbetare i Göteborg.

 

 

RK_20FEB08

Foto: Nils Petter Nilsson

Anne Gulati är jurist med domstolsbakgrund och har även studerat kriminologi. Hon har bland annat varit chef för Kriminalpolitiska enheten på Justitiedepartementet och överdirektör för Kriminalvården. Hon har tidigare utrett frågor om samverkan kring återfallsförebyggande insatser och insatser för att förebygga brott i socialt utsatta områden.

 

 

RK_20FEB07

Foto: Nils Petter Nilsson

Maria Sertcanli är jurist med domstolsbakgrund och har även en magisterexamen i demokratiutveckling. Hon har erfarenhet från Justitiedepartementet där hon inledningsvis arbetade som rättssakkunnig och sedan kansliråd vid bland annat Kriminalpolitiska enheten. Hon kommer närmast från en tjänst som verksjurist på Säkerhetspolisen.

 

DaGU

Daniel Lindvall är kansliråd och doktor i sociologi. Han har varit huvudsekreterare för bl.a. 2014 års Demokratiutredning, översynen av statens stöd till trossamfund och Demokrativillkorsutredningen

Foto: Nils Petter Nilsson

 

Foto: Nils Petter Nilsson

Josefin Gibson kommer närmast från en tjänst som administratör på Säkerhetspolisen. Josefin har bred erfarenhet av det mesta inom administrativt stöd som t.ex. omvärldsbevakning, kommunikation, konferensverksamhet och budgetarbete. Dessförinnan jobbade hon som domstolshandläggare på Svea hovrätt.