Aktuellt

Aktuellt

2016

12 februari

Expertgruppsmöte

7 mars

Samrådsmöte med berörda myndigheter och andra aktörer, med särskild inbjudan, inför Dricksvattenutredningens slutbetänkande

11 mars

Slutjusteringsmöte med utredningens expertgrupp

 

2015

September

21 september Hearing avseende delbetänkandet SOU 2015:51, Rosenbads konferenscenter

Juni

1 juni Delbetänkande överlämnas, Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (SOU 2015:51)

 

2014

December

3 december  Seminarium om klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. Presentation av nya klimatscenarier och de effekter som kan uppstå avseende tillgång på råvatten,  vattenkvalitet och produktionsförutsättningar. Medverkan från SMHI, SGU, SLV, FOI och Sydvatten.

Juli

18 juli Delbetänkande överlämnas, Material i kontakt med dricksvatten – myndighetsroller och ansvarsfrågor (SOU 2014:53)

Maj

22 maj Samrådsmöte med berörda myndigheter och andra aktörer

26 maj Seminarium i samverkan med SMHI i Norrköping på temat klimat och dricksvatten