Sök bland pågående och avslutade utredningar

2 december, 2022

Utredningen om reglering av fiske i marina skyddade områden överlämnar sitt betänkande

Mer information

Utredningen om reglering av fiske i marina skyddade områden överlämnar i dag sitt delbetänkandet. Åtgärder på fiskeområdet för att skydda Natura 2000-områden i havet. SOU 2022:66, till regeringen.2 december, 2022

Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET) överlämnar sin antologi

Mer information

Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET), överlämnar sin antologi Teknikutveckling och förvaltning – en antologi, SOU 2022:63, till regeringen.29 november, 2022

Kommittén om stöd vid korttidsarbete överlämnar sitt slutbetänkande

Kommittén om stöd vid korttidsarbete överlämnar i dag sitt slutbetänkande, En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk; SOU 2022:65, till regeringen

Mer information29 november, 2022

Utredningen om utökad rätt till fritidshem överlämnar sitt betänkande

Utredningen om utökad rätt till fritidshem överlämnar sitt betänkande Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid, SOU 2022:61, till regeringen

Mer information23 november, 2022

2022 års vapenutredning har överlämnat sitt delbetänkande

Mer information

2022 års vapenutredning har 14 november 2022 överlämnat sitt delbetänkande, EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå, SOU 2022:62, till regeringen.22 november, 2022

Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 överlämnar sitt betänkande

Mer information

Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 överlämnar sitt betänkande, Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – så bör det säkras framöver, SOU 2022:60, till regeringen.15 november, 2022

Utredningen om ett ordnat initialt mottagande av asylsökande överlämnar sitt betänkande

Utredningen om ett ordnat initialt mottagande av asylsökande överlämnar sitt betänkande, En ny ordning för asylsökandes boende, SOU 2022:64, till regeringen

Mer information7 november, 2022

Utredningen om en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur överlämnar sitt slutbetänkande

Mer information

Utredningen om en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur överlämnar sitt slutbetänkande, Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård, SOU 2022:58, till regeringen.7 november, 2022

Utredningen om ökat statligt ansvar för skolan överlämnar sitt betänkande

Mer information

Utredningen om ökat statligt ansvar för skolan överlämnar i dag sitt betänkande, Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag Volym 1 och 2, SOU 2022:53, till regeringen.3 november, 2022

Utredningen om statistik över hushållens tillgångar och skulder överlämnar sitt betänkande

Mer information

Utredningen om statistik över hushållens tillgångar och skulder överlämnar sitt betänkande En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder, SOU 2022:59, till regeringen.