Sök bland pågående och avslutade utredningar

19 juli, 2021

Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer överlämnar sitt betänkande

Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer överlämnar sitt betänkande Ersättning till brottsoffer SOU 2021:64 till regeringen.

Mer information6 juli, 2021

Utredningen om läge och kvalitet i hyressättningen överlämnar sitt betänkande

Utredningen om läge och kvalitet i hyressättningen överlämnar sitt betänkande Läge och kvalitet i hyressättningen SOU 2021:58 till statsrådet Johansson.

Mer information2 juli, 2021

Cybersäkerhetsutredningen överlämnar sitt betänkande

Cybersäkerhetsutredningen överlämnar sitt betänkande, Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd förnätverks- och informationssystem, SOU 2021:63, idag till regeringen.

Mer information2 juli, 2021

Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap överlämnar sitt betänkande

Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap överlämnar sitt betänkande Ändrade regler i medborgarskapslagen SOU 2021:54.

Mer information1 juli, 2021

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande överlämnar sitt betänkande

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande överlämnar sitt betänkande Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen, SOU 2021:55 idag till regeringen.

Mer information30 juni, 2021

Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag överlämnar sitt betänkande

Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag överlämnar sitt betänkande Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen, SOU 2021:60, till ansvarigt statsråd.

Mer information30 juni, 2021

Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården överlämnar sitt betänkande

Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården överlämnar sitt betänkande Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan SOU 2021:59 till regeringen.

Mer information30 juni, 2021

Utredningen om utvisning på grund av brott överlämnar sitt betänkande

Utredningen om utvisning på grund av brott överlämnar sitt betänkande, Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk SOU 2021:61, till regeringen.

Mer information29 juni, 2021

Utredningen om betrodda tjänster överlämnar sitt slutbetänkande

Utredningen om betrodda tjänster överlämnar slutbetänkandet Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen SOU 2021:62.

Mer information24 juni, 2021

Utredningen om Folkbokföring och samordningsnummer överlämnar sitt betänkande

Utredningen om Folkbokföring och samordningsnummer överlämnar sitt betänkande Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer SOU 2021:57  idag till regeringen.

Mer information