Sök bland pågående och avslutade utredningar

10 maj, 2021

Utredningen om en tioårig grundskola överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar utredningen om en tioårig grundskola sitt betänkande En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan SOU 2021:33 till regeringen vid en presskonferens.

Mer information



5 maj, 2021

Ställföreträdarutredningen överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar Ställföreträdarutredningen betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn SOU 2021:36 till regeringen.

Mer information



4 maj, 2021

Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer sitt betänkande Ett förbud mot rasistiska organisationer SOU 2021:27 till regeringen vid en presskonferens

Mer information



4 maj, 2021

Sammanhållen god och nära vård för barn och unga överlämnar sitt betänkande

Utredningen Sammanhållen god och nära vård för barn och unga överlämnar i dag sitt betänkande, Sammanhållen god och nära vård för barn och unga SOU 2021:34, till regeringen.

Mer information



30 april, 2021

Pliktmaterialutredningen överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar Pliktmaterialutredningen sitt betänkande Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial SOU 2021:32 till statsrådet Ernkrans.

Mer information



29 april, 2021

Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål överlämnar sitt betänkande

Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål överlämnar idag till betänkande, Immunitet för utställningsföremål SOU 2021:28, till regeringen.

Mer information



29 april, 2021

Delrapport

Utredningen Statistik över hushållens tillgångar och skulder (Fi 2021:02)

Mer information



28 april, 2021

Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg överlämnar sitt betänkande

Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg överlämnar i idag sitt betänkande, Kontroller på väg SOU 2021:31, till regeringen.

Mer information



27 april, 2021

Utredningen om postlagens tystnadsplikt överlämnar sitt betänkande

Utredningen om postlagens tystnadsplikt överlämnar idag sitt betänkande, Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post, SOU 2021:29, till regeringen.

Mer information



26 april, 2021

Utredningen om mer tid till undervisning överlämnar sitt betänkande

I dag överlämnar utredningen om mer tid till undervisning sitt betänkande Kampen om tiden – mer tid till lärande SOU 2021:30 till regeringen vid en presskonferens.

Mer information