Sök bland pågående och avslutade utredningar

7 september, 2021

Högskoleprovsutredningen överlämnar sitt betänkande

Högskoleprovsutredningen överlämnar sitt betänkande Högskoleprovets organisation och styrning, SOU 2021:72, till regeringen.

 

Mer information1 september, 2021

Elvägsutredningen överlämnar sitt betänkande

Elvägsutredningen överlämnar sitt betänkande Regler för statliga elvägar SOU 2021:73 till statsrådet Eneroth vid en presskonferens.

 

Mer information1 september, 2021

Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård överlämnar sitt betänkande

Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård överlämnar sitt betänkande Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur, SOU 2021:71, till regeringen vid en presskonferens.

Mer information24 augusti, 2021

Gängbrottsutredningen överlämnar sitt betänkande

Gängbrottsutredningen överlämnar sitt betänkande, Skärpta straff för brott i kriminella nätverk SOU 2021:68 till regeringen vid en pressträff.

Mer information20 augusti, 2021

Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering överlämnar sitt betänkande

Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering överlämnar betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet SOU 2021:69 till regeringen vid en pressträff.

 

 

Mer information17 augusti, 2021

Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel överlämnar sitt slutbetänkande

Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel överlämnar sitt slutbetänkande Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap, SOU 2021:70, till regeringen.

 

Mer information4 augusti, 2021

Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället överlämnar idag sitt delbetänkande, Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet, SOU 2021:66, till regeringen.

Mer information29 juli, 2021

Utredningen om fossiloberoende jordbruk överlämnar sitt betänkande

Utredningen om fossiloberoende  jordbruk överlämnar sitt betänkande Vägen mot fossiloberoende jordbruk  SOU 2021:67 till regeringen.  igår den 29 juli. H

Mer information19 juli, 2021

Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer överlämnar sitt betänkande

Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer överlämnar sitt betänkande Ersättning till brottsoffer SOU 2021:64 till regeringen.

Mer information6 juli, 2021

Utredningen om läge och kvalitet i hyressättningen överlämnar sitt betänkande

Utredningen om läge och kvalitet i hyressättningen överlämnar sitt betänkande Läge och kvalitet i hyressättningen SOU 2021:58 till statsrådet Johansson.

Mer information