Sök bland pågående och avslutade utredningar

22 juni, 2021

Utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige överlämnar sitt betänkande

Utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige överlämnar sitt betänkande Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall SOU 2021:56 till regeringen.

Mer information22 juni, 2021

Utredningen En rättssäker vindkraftsprövning överlämnar sitt betänkande

Utredningen En rättssäker vindkraftsprövning överlämnar idag sitt betänkande till regeringen.

Mer information17 juni, 2021

Utredningen om Snabbare lagföring överlämnar idag sitt betänkande

Utredningen om Snabbare lagföring överlämnar idag sitt betänkande Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål SOU 2021:46.

Mer information16 juni, 2021

Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre överlämnar sitt betänkande

Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre överlämnar idag sitt betänkande, S 2019:04, till regeringen.

Mer information16 juni, 2021

Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar sitt betänkande Kommuner mot brott SOU 2021:49 till statsrådet Morgan Johansson.

Mer information15 juni, 2021

Bygglovsutredningen överlämnar sitt betänkande

Bygglovsutredningen överlämnar sitt betänkande Ett nytt regelverk för bygglov SOU 2021:47 , Del 1 och 2.

Mer information10 juni, 2021

Artskyddsutredningen överlämnar sitt betänkande

Artskyddsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar, SOU 2021:51, till regeringen.

Mer information4 juni, 2021

Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion, sitt betänkande Fri hyressättning vid nyproduktion SOU 2021:50.

 

Mer information1 juni, 2021

2020 års sexualbrottsutredning överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar 2020 års sexualbrottsutredning sitt betänkande Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar SOU 2021:43 till regeringen.

Mer information1 juni, 2021

VAB-utredningen överlämnar sitt delbetänkande

VAB-utredningen överlämnar idag sitt delbetänkande VAB för vårdåtgärder i skolan, SOU 2021:41, till regeringen.

Mer information