Fi 2021:09 Försöksverksamhetskommittén

Välkommen till Försöksverksamhetskommittén! 

Här kan du läsa om det arbete som utredningen Försöksverksamhetskommittén gör.

Seminarium om försöksverksamhet i kommunsektorn (film från SKR)