Parlamentariska landsbygdskommittén

Parlamentariska landsbygdskommittén

Den 25 juni 2015 beslutade regeringen om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. I uppdraget ligger att en ny politik ska skapa förutsättningar för tillväxt, företagande, sysselsättning och boende på en attraktiv landsbygd. Inom ramen för uppdraget ska kommittén belysa utvecklingen och framtida utmaningar och möjligheter för olika typer av landsbygder. Kommittén har tagit namnet Parlamentariska landsbygdskommittén.

Kommittén har fyra deluppdrag:

  •  Vilken betydelse har politiken haft för landsbygdens utveckling de senaste 40–50 åren?
  • Hur ser den framtida utvecklingen ut och hur påverkas landsbygden?
  • Hur ska en ny politik för landsbygden se ut?
  • Vilka åtgärder behövs för att uppnå målen?Parlamentariska landsbygdskommittén ska lämna ett delbetänkande 31 mars 2015 och sitt slutbetänkande i januari 2017.