S 2021:06 Barn och unga i samhällets vård

S 2021:06 Utredningen om barn och unga i samhällets vård

Välkommen till utredningens hemsida!

 

Här kan du läsa om såväl utredningens uppdrag och arbete som om oss som arbetar i utredningen.

I oktober 2021 fick utredningen i uppdrag (dir. 2021:84) att bland annat:

− lämna förslag på hur kvaliteten i vården av barn och unga som placeras utanför det egna hemmet kan säkerställas,

− lämna förslag på hur stödet till barn och unga kan förbättras sedan vård utanför det egna hemmet har upphört,

− analysera familjehemmens förutsättningar att ge god vård och föreslå hur tillgången till fler lämpliga familjehem kan öka,

− analysera och föreslå hur kunskapen om kvaliteten i vården kan öka lokalt och nationellt, och

− föreslå de åtgärder eller författningsändringar som bedöms lämpliga.

 

Uppdraget ska redovisas senast den 10 april 2023