U 2014:B Utbildningsdepartementet

U 2014:B Utbildningsdepartementet

Välkommen till Utredningen om trygghet och studiero i skolan (U 2014:B)!

En trygg skolmiljö och studiero är centrala förutsättningar för utbildning av hög kvalitet och för att barn och ungdomar ska kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden. Emellertid har flera undersökningar visat att det i den svenska skolan finns problem på dessa områden.

Mot denna bakgrund beslutade utbildningsminister Jan Björklund den 25 februari 2014 att uppdra åt Metta Fjelkner att biträda Utbildningsdepartementet med att utvärdera och lämna förslag till ytterligare åtgärder avseende skolans arbete med elevernas trygghet och studiero. Uppdraget ska slutredovisas den 31 juli 2014. (Se länk till beslutet nedan.)

Har du erfarenhet av arbete med trygghet och studiero i skolan som du tror skulle kunna vara värdefull för utredningen att ta dela av? Kontakta gärna utredningen per telefon! (Av resursskäl har vi inte möjlighet att ta emot förslag och synpunkter via e-post.) Kontaktuppgifterna till utredningen är följande:

Utredare

Metta Fjelkner,
mobil 070-344 13 54

Ämnessakkunnig

Liv Hammargren
tel. 08-405 22 48, mobil 070-393 79 13