S 2018:03 Barnkonventionsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Hagsgård

Huvudsekreterare: Charlotte Palmstierna

Sekreterare: Charlotta Törnell

Sekreterare: Christofer Gatenheim

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 15 november 2020.

Mer information


A 2020:01 Kommission för jämställda livsinkomster

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lise Bergh

Huvudsekreterare: Niclas Järvklo, tfn: 08-405 45 58

Sekreterare: Jennie K Larsson, tfn: 08-405 56 11

Sekreterare: Maria Cheung, tfn: 08-405 88 47

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 20 december 2021. En delredovisning ska göras senast den 25 januari 2021.

Mer information


A 2019:05 Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Sofie Malmkvist, tfn 08-405 17 20

Sekreterare: Hanna Svensson, tfn 08-405 82 68

Sekreterare: Tomas Skytesvall, tfn 08-405 34 25

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2020.

Mer information


A 2019:03 Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Thomas Bull

Huvudsekreterare: Nadia Boussaid Pettersson, tfn 08-405 98 79

Sekreterare: Nina Nordengren, tfn 08-405 94 43

Sekreterare: Anna Rosenmüller Nordlander

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


A 2014:06 Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lil Ljunggren Lönnberg, tfn 072-501 11 83

Kanslichef: Pontus Ringborg, tfn 08-405 41 33

Koordinator: Susanne Zander, tfn 08-405 91 91

Koordinator: Peter Agerhäll, tfn 08-405 27 80

Kommunikationsansvarig: Linus Källander, tfn 08-405 14 12

Koordinator: Jesper Theander, tfn 08-405 42 58

Koordinator: Anders Barane, tfn 08-405 16 72

Sekreterare: Emil Viklund, tfn 08-405 99 41

Sekreterare: Karin Ericsson

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2021.

Mer information