A 2021:06 Förutsättningar för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Francisca Ramsberg

Sekreterare: Fredrik Karlman

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 augusti 2023.
Uppdraget i övrigt ska slutredovisas senast den 15 december 2024.

Mer information


A 2021:05 Utredningen om de regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Magnus Sverke

Sekreterare: Susanna Hammarberg

Sekreterare: Moa Thyni

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 19 augusti 2022.

Mer information


A 2021:04 En nationell delegation mot arbetslivskriminalitet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ola Pettersson

Huvudsekreterare: Linnéa Blommé

Sekreterare: Per Lindblom

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 17 juni 2022, senast den 24 februari 2023 och senast den 23 februari 2024.
Slutredovisas senast den 28 februari 2025.

Mer information


A 2021:02 Utredningen En uppväxt fri från våld

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Fredrik Malmberg

Sekreterare: Sara Philipson

Sekreterare: Katarina Leffler

Sekreterare: Karin Blomgren

Sekreterare: Jessica Gozzi (börjar 1 oktober)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska senast redovisas den 31 maj 2022.

Mer information


A 2020:01 Kommissionen för jämställda livsinkomster

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lise Bergh

Huvudsekreterare: Jennie K Larsson, tel 08-405 56 11

Sekreterare: Maria Cheung

Sekreterare: Gustav Staaf

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 7 februari 2022. En delredovisning lämnades den 25 januari 2021.

Mer information