S 2014:19 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten

Mer information


Fi 2020:02 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 24 mars 2021.

Mer information


Fi 2019:10 Utredningen om ett nytt regelverk om säkerställda obligationer

Mer information


Fi 2019:07 Översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret

Mer information


Fi 2019:06 Engångsartikelutredningen

Kontaktuppgifter

 

 

 

Mer information