Fi N 2017:08 Samordning för bostadsbyggande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Edstav, tfn 070-611 00 77

Huvudsekreterare: Christina Leideman, tfn 08-405 39 36

Michael Erman, tfn 08-405 55 24

Jan Wijkmark, tfn 072-208 42 54

Louise Pikner, tfn 08-405 21 06

Katarina Schylberg, tfn 08-405 84 70

Lena Dübeck, tfn 08-405 99 58

Maria Isaksson

Susanna Grege

Besöksadress: Karlavägen 100 A, våning 8

Postadress: Regeringskansliet Fi N 2017:08 Kv. Garnisonen 103 33 Stockholm

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 december 2018 och den 15 december 2019. Frågan om krav på transportplaner ska redovisas i den delredovisning som lämnas senast den 29 mars 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Mer information


Fi 2020:09 Vissa frågor om statligt anställdas rättsställning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Monica Dahlbom

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 19 november 2021.

Mer information


Fi 2020:07 En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Clas Olsson

Huvudsekreterare: Agneta Rönn

Sekreterare: Elin Persson

Sekreterare: Jonas Edholm

Sekreterare: Eva Lundbäck

Sekreterare: Daniel Santesson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 24 september 2021.

Mer information


Fi 2020:06 En socialt hållbar bostadsförsörjning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karolina Skog

Sekreterare: Danielle Zachrisson, tel 08-405 39 04

Sekreterare: Christoffer Carlander, tel 08-405 15 65

Sekreterare: Johan Hedelin, tel 08-405 82 96 (start 15 dec 2020)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 8 november 2021.

Mer information


Fi 2020:05 Utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Christoffer Andersson Calafatis

Sekreterare: Maria Sundberg

Sekreterare: Karl-Anders Stigzelius

Sekreterare: Mats-Olof Hansson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

Mer information


Fi 2020:04 Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carl Gustav Fernlund

Sekreterare: Maria Norberg, tfn: 08-405 97 72

Sekreterare: Raisa Gunnarsson, tfn: 08-405 82 43

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021.

Mer information


Fi 2020:03 Ett moderniserat konsumentskydd

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anne Kuttenkeuler

Sekreterare: Helene Karlsson, tfn: 08-405 35 21

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 13 augusti 2021.

Mer information


Fi 2020:02 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner

Kontaktuppgifter

Särskild Utredare: Marianne Eliasson

Sekreterare: Håkan Eriksson, tfn: 08-405 26 84

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 24 mars 2021.

Mer information


Fi 2020:01 Bygglovsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jesper Blomberg, tfn: 070-939 34 14

Huvudsekreterare: Camilla Adolfsson, tfn: 08-405 94 11

Sekreterare: Ann-Kristin Kaplan Wikström, tfn: 08-405 84 74

Sekreterare: Göran Sundberg tfn: 08-405 92 86

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Mer information


Fi 2019:10 Utredningen om ett nytt regelverk om säkerställda obligationer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Pär Nygren, tfn: 08-405 53 15

Sekreterare: Åsa Lööw, tfn: 08-405 30 73

Sekreterare: Danielle Andersson

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2020.

Mer information