Fi N 2017:08 Samordning för bostadsbyggande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Edstav, tfn 070-611 00 77

Huvudsekreterare: Christina Leideman, tfn 08-405 39 36

Michael Erman, tfn 08-405 55 24

Jan Wijkmark, tfn 072-208 42 54

Louise Pikner, tfn 08-405 21 06

Katarina Schylberg, tfn 08-405 84 70

Lena Dübeck, tfn 08-405 99 58

Maria Isaksson

Susanna Grege

Besöksadress: Karlavägen 100 A, våning 8

Postadress: Regeringskansliet Fi N 2017:08 Kv. Garnisonen 103 33 Stockholm

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 december 2018 och den 15 december 2019. Frågan om krav på transportplaner ska redovisas i den delredovisning som lämnas senast den 29 mars 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Mer information


Fi 2020:07 En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Clas Olsson

Huvudsekreterare: Agneta Rönn

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 24 september 2021.

Mer information


Fi 2020:06 En socialt hållbar bostadsförsörjning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karolina Skog

Sekreterare: Danielle Zachrisson, tfn: 08-405 39 04

Sekreterare: Christoffer Carlander, tfn 08-405 15 65

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 8 november 2021.

Mer information


Fi 2020:05 Utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Christoffer Andersson Calafatis

Sekreterare: Maria Sundberg

Sekreterare: Karl-Anders Stigzelius

Sekreterare: Mats-Olof Hansson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

Mer information


Fi 2020:04 Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carl Gustav Fernlund

Sekreterare: Maria Norberg, tfn: 08-405 97 72

Sekreterare: Raisa Gunnarsson, tfn: 08-405 82 43

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021.

Mer information


Fi 2020:03 Ett moderniserat konsumentskydd

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anne Kuttenkeuler

Sekreterare: Helene Karlsson, tfn: 08-405 35 21

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 13 augusti 2021.

Mer information


Fi 2020:02 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner

Kontaktuppgifter

Särskild Utredare: Marianne Eliasson

Sekreterare: Håkan Eriksson, tfn: 08-405 26 84. Börjar i utredningen 2020-03-02

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 24 mars 2021.

Mer information


Fi 2020:01 Bygglovsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jesper Blomberg, tfn: 070-939 34 14

Huvudsekreterare: Camilla Adolfsson, tfn: 08-405 94 11

Sekreterare: Ann-Kristin Kaplan Wikström, tfn: 08-405 84 74

Sekreterare: David Sandberg tfn: 08-405 54 38

Sekreterare: Göran Sundberg tfn: 08-405 92 86

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Mer information


Fi 2019:10 Utredningen om ett nytt regelverk om säkerställda obligationer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Pär Nygren, tfn: 08-405 53 15

Sekreterare: Åsa Lööw, tfn: 08-405 30 73

Sekreterare: Niklas Schüllerqvist

Sekreterare: Danielle Andersson

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2020.

Mer information


Fi 2019:09 Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande

Redovisningsdatum

Den del av uppdraget som handlar om att utvärdera och analysera den
grundläggande strukturen för beskattning av enskilda näringsidkare inom det konventionella systemet för inkomstbeskattningen ska redovisas i ett delbetänkande senast den 1 september 2020. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 juli 2021.

Mer information