Fi 2019:09 Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Christina Eng, tfn: 08-405 22 64

Sekreterare: Nina Öhrn Karlsson, tfn: 08-405 96 54

Sekreterare: Niklas Lindeberg, tfn: 08-405 18 06

Redovisningsdatum

Den del av uppdraget som handlar om att utvärdera och analysera den
grundläggande strukturen för beskattning av enskilda näringsidkare inom det konventionella systemet för inkomstbeskattningen ska redovisas i ett delbetänkande senast den 1 september 2020. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 juli 2021.

Mer information


Fi 2019:08 Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Kontaktuppgifter

Särskild Utredare: Barbro Thorblad, tfn: 08-405 93 75

Sekreterare: Sofia Karlsson Wramsmyr, tfn: 08-405 89 92

Sekreterare: Karl Nilsson, Tfn: 08-405 87 37

Sekreterare: Camilla Gensmann, börjar 2020-03-10

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

Mer information


Fi 2019:07 Översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Christer Silfverberg

Sekreterare: Stina Pettersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 oktober 2020.

Mer information


Fi 2019:06 Engångsartikelutredningen

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Jenny Lundahl, tfn 08-405 24 11

 

Redovisningsdatum

Uppdraget beräknas vara slutfört 6 augusti 2020.

Mer information


Fi 2019:05 Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karin Almgren

Sekreterare: Jonatan Lundqvist, tfn 073 – 313 51 80
jonatan.lundqvist@regeringskansliet.se

Sekreterare: Kristin Holgersson
kristin.holgersson@regeringskansliet.se

Postadress: c/o Hovrätten för Övre Norrland, Box 384, 901 08 Umeå
Paket och besöksadress: Bankgatan 3, 903 25 Umeå.

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021.

Mer information


Fi 2019:04 Typhusutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Ågren, tfn: 08-4055084

Sekreterare: Johan Hedelin, tfn: 08-4058296

Sekreterare: Tove Lundmark Söderberg, tfn 073-084 59 11

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2020.

Mer information


Fi 2019:03 Rut-utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulf Rehnberg

Sekreterare: Catarina Fäger 08-4058501

Sekreterare: Maria Gustafsson 08-4053216

Redovisningsdatum

Utredaren ska slutredovisa uppdraget senast den 1 september 2020.

Mer information


Fi 2018:10 Utredningen om översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Birgitta Böhlin, tfn 08-405 88 30

Huvudsekreterare: Goran Bogdanovic, tfn 08- 405 42 47

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2020.

Mer information


Fi 2018:03 Spelmarknadsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna-Lena Sörenson

Sekreterare: Jenny Ludvigsson, tfn 08-4059849

Sekreterare: Fredrik Sandström, tfn 08-4051154

Sekreterare: Ingrid Strömberg, börjar 2020-01-01

 

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 16 december 2020.

Mer information


Fi 2016:06 Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 juni 2020.

Mer information