Fö 2018:01 Utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet

Mer information


Fö 2017:03 Utredningen om behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

Mer information


Fö 2017:01 En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland

Mer information


Fö 2016:02 Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov

Mer information


Fö 2016:01 Totalförsvarsdatautredningen

Mer information


Fö 2015:04 Utredningen Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete

Mer information


Fö 2015:03 Utredningen forskning och utveckling på försvarsområdet

Mer information


Fö 2015:02 2015 års personalförsörjningsutredning

Redovisningsdatum


Mer information


Fö 2015:01 Översyn av materiel- och logistikförsörjningen

Mer information