Fö 2021:01 Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Margareta Bergström
Sekreterare: Jessica Öhlund Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 16 augusti 2021.

Mer information


Fö 2020:02 En materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnar Holmgren

Huvudsekreterare: Olof Oddbjörn
olof.oddbjorn@regeringskansliet.se, 070-5792064

Sekreterare: Peter Elmlund
peter.elmlund@regeringskansliet.se, 070-6826371

Sekreterare: Ann Lundberg
ann.lundberg@regeringskansliet.se, 072-2176747

 

 

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 4 maj 2022.

Mer information


Fö 2019:01 Cybersäkerhetsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Nils Cederstierna

Huvudsekreterare: Thomas Wallander, tfn: 08-405 91 27

Sekreterare: Patrik Roos, tfn: 08-405 98 22

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas i den del som avser anpassningar med anledning av
EU-förordningen senast den 1 juni 2020.

Utredningstiden förlängs för en del av uppdraget. Den del av uppdraget som avser regler för verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet ska i stället redovisas senast den 30 juni 2021.

Mer information