Fö 2020:02 En materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnar Holmgren

Sekreterare: Ann Lundberg

Sekreterare: Olof Oddbjörn

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 4 maj 2022.

Mer information


Fö 2020:01 Regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Sjöö

Sekreterare: Mikael Andersson

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Mer information


Fö 2019:01 Cybersäkerhetsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Nils Cederstierna

Huvudsekreterare: Thomas Wallander, tfn: 08-405 91 27

Sekreterare: Patrik Roos, tfn: 08-405 98 22

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas i den del som avser anpassningar med anledning av
EU-förordningen senast den 1 juni 2020. I den del som avser regler till
skydd för Sveriges säkerhet ska uppdraget redovisas senast den 1 mars 2021.

Utredningstiden förlängs för en del av uppdraget. Den del av uppdraget som avser anpassningar med anledning av cybersäkerhetsakten ska i stället redovisas senast den 31 augusti 2020.

Mer information