I 2020:04 Elvägar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Elisabet Falemo

Huvudsekreterare: Rebecka Johansson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2021

Mer information


I 2020:03 Finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Britt Bohlin

Huvudsekreterare: Martin Nilsson
08-405 58 01
0730-609 399
martin.nilsson@regeringskansliet.se

Sekreterare: Sofie Sandell
08-405 94 02
073-0607867
sofie.sandell@regeringskansliet.se

Sekreterare: Per Östensson
08-405 16 82
0730-576285
per.ostensson@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2023.

Mer information


I 2020:02 Utredningen om postlagens tystnadsplikt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kazimir Åberg

Sekreterare: Anna-Karin Leo

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2021

Mer information


I 2020:01 Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Henrik Ardhede

Sekreterare: Philip Levin

Sekreterare: Björn Scharin

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2020.

Mer information


I 2019:04 Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg

Kontaktuppgifter

Särskild Utredare: Catarina Barketorp, tfn: 018-431 60 32

Huvudsekreterare: Nina Andersson, tfn: 08-405 36 99

Sekreterare: Susanna Angantyr, tfn: 08-405 55 40

Sekreterare: Maria Linnér, tfn: 08-405 11 23

Sekreterare: Anders Arvidsson, tfn: 08-405 34 29

 

Redovisningsdatum

Deluppdraget att föreslå en sanktionsväxling från straffrättsliga påföljder till sanktionsavgifter för överträdelser av bestämmelser på yrkestrafikområdet samt uppdraget att utreda införande av trafiksäkerhetskontrollanter ska redovisas senast den 30 november 2020. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Mer information


I 2019:03 It-driftsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Annelie Roswall Ljunggren

Huvudsekreterare: Tina Nilsson, tfn: 08-405 41 26

Sekreterare: Alexander Wall tfn: 08-405 45 24

Sekreterare: Nils Sjöblom

Sekreterare: Eva Maria Broberg Lennartsson

 

 

Redovisningsdatum

Uppdraget att föreslå mer varaktiga former för samordnad statlig it-drift ska redovisas senast den 15 oktober 2021”.

Mer information


I 2019:01 Öppna data-utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peder Liljeqvist, tfn 08-405 44 77

Sekreterare: Alexander Warnolf, tfn 08-405 80 26

 

Redovisningsdatum

Uppdraget skulle ursprungligen ha redovisats den 15 maj 2020. Utredningstiden förlängdes den 21 november 2019 till den 15 september 2020.

Mer information