Ju 2020:17 Läge och kvalitet i hyressättningen

Kontaktuppgifter

 

 

Mer information


Ju 2020:13 Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut

Mer information

SOU 2021:13 En teknikneutral grundlagsbestämmelse för regeringsbeslut


Ju 2020:10 Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion

Mer information


Ju 2020:06 Utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige

Mer information


Ju 2020:02 2020 års sexualbrottsutredning

Mer information


Ju 2020:01 Utredningen om Snabbare lagföring

Mer information


Ju 2019:14 Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar

Mer information


Ju 2019:13 Utredningen om bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Mer information


Ju 2019:12 Ordningsvaktsutredningen

Mer information