Ju 2018:09 Kommittén om grundlagsskadestånd

Mer information


Ju 2018:08 Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

Mer information


Ju 2018:06 Psykförsvarsutredningen

Mer information


Ju 2018:04 Strängare regler om utländska månggiften

Mer information


Ju 2018:02 Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord

Mer information


Ju 2018:01 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté

Mer information