Ju 2019:16 Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Mer information


Ju 2019:14 Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar

Mer information


Ju 2019:13 Utredningen om bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Mer information


Ju 2019:12 Ordningsvaktsutredningen

Mer information


Ju 2019:11 Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Mer information


Ju 2019:10 Eppo-utredningen

Mer information


Ju 2019:09 Kommittén om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet – Förtjänstutredningen

Redovisningsdatum

Betänkandet överlämnas den 21 september 2021.

Mer information


Ju 2019:08 Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap

Redovisningsdatum


Mer information


Ju 2019:06 Direktinvesteringsutredningen

Mer information