Ju 2021:03 Civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Britt Bohlin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2022.

Mer information


Ju 2021:02 Behörig myndighet och lämpliga sanktioner enligt EU:s förordning om att hantera spridning av terrorisminnehåll online

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Sjöö

Sekreterare: Lina Molin

Redovisningsdatum

Uppdraget att lämna förslag på behörig myndighet ska redovisas senast den 1 oktober 2021. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 april 2022.

Mer information


Ju 2021:01 Utredningen om inrättandet av myndigheten för psykologiskt försvar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Magnus Hjort

Sekreterare: Patrik Olofsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2021.

Mer information


Ju 2020:21 En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Dina Gutrad

Sekreterare: Linnéa Brossner

Sekreterare: Anton Dahllöf

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 juni 2022.

Mer information


Ju 2020:20 Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Barbro Thorblad

Sekreterare: Johanna Kallifatides

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2022.

Mer information


Ju 2020:19 En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mari Heidenborg

Sekreterare: Emma Sjöberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 10 september 2021.

Mer information


Ju 2020:18 Utredningen om privatkopieringsersättning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Monica Sörbom

Sekreterare: Fredrik Zanetti

Sekreterare: Teresia Danielsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 februari 2022.

Mer information


Ju 2020:17 Läge och kvalitet i hyressättningen

Kontaktuppgifter

Ordförande: Sophia Mattsson-Linnala

Ledamot: Tor Borg

Ledamot: Carl Olof Nilsson Öhrnell

Sekreterare: Emil Andersson

Sekreterare: Jonas Hammarlund

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021

Mer information


Ju 2020:16 2020 års förverkandeutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Petter Asp

Sekreterare: Anna Hannell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 17 december 2021.

Mer information


Ju 2020:15 Gängbrottsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare Anders Perklev

Sekreterare Lars Swedenborg

Sekreterare Sara Vinnefors

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 11 juni 2021.

Mer information