Ju 2020:17 Läge och kvalitet i hyressättningen

Kontaktuppgifter

Ordförande: Sophia Mattsson-Linnala

Sekreterare: Emil Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021

Mer information


Ju 2020:16 Effektivare möjligheter att ta brottsvinster från kriminella

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Petter Asp

Sekreterare: Anna Hannell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 17 december 2021.

Mer information


Ju 2020:15 Straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk

Kontaktuppgifter

Särskild utredare Anders Perklev

Sekreterare Lars Swedenborg

Sekreterare Sara Vinnefors

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 11 juni 2021.

Mer information


Ju 2020:14 Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare Maria Eka

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024. En första delredovisning i den del av uppdraget som avser granskning av metoden samt det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget och hur det utvecklats över tid, respektive beskrivningen av frågan ur ett internationellt perspektiv ska lämnas senast den 11 juni 2021.

Mer information


Ju 2020:13 Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kristina Svahn Starrsjö

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021.

Mer information


Ju 2020:12 Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anne Rapp

Sekreterare: Emil Lundgren

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 12 november 2021

Mer information


Ju 2020:11 Utredningen om skärpta regler för utvisning på grund av brott

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Niklas Wågnert

Sekreterare: Kristina Lagercrantz

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Mer information


Ju 2020:10 Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kazimir Åberg

Sekreterare: Haymanot Baheru

Sekreterare: Anna Thureson

Sekreterare: Pia Nilsson Taari

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Mer information


Ju 2020:09 Trygghetsberedningen

Kontaktuppgifter

Ordförande: Fredrik Olovsson

Kanslichef: Mattias Wahlstedt

Sekreterare: Kristina Jerre

Sekreterare: Klara Hermansson

 

Redovisningsdatum

Kommittén ska slutredovisa sitt arbete senast den 31 oktober 2024. En första delredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2021. Därefter ska årliga delredovisningar lämnas den 31 oktober 2021–2023.

Mer information


Ju 2020:08 Kommittén om stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lena Hjelm Wallén

Sekreterare: Kristina Lemon

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2021. Kommittén får, om den bedömer att det är lämpligt, lämna ett eller flera delbetänkanden.

Mer information