Ju 2022:04 Genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv och en översyn av vapenlagstiftningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Stefan Strömberg

Sekreterare: Robert Tischner

Sekreterare: Jonatan Wahlberg

Redovisningsdatum

Upp­draget ska redo­visas senast den 10 november 2023.

Mer information


Ju 2022:03 Förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Stefan Holgersson

Sekreterare: Lina Molin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redo­visas senast den 31 oktober 2023.

Mer information


Ju 2022:02 Åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: John Ahlberk

Sekreterare: Maria Winblad von Walter

Sekreterare: Ia Hamlin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2023.

Mer information


Ju 2022:01 Barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Josefine Wendel

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 24 augusti 2023.

Mer information


Ju 2021:18 Bolaget som brottsverktyg

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Danelius

Sekreterare: Ulrika Tyrén

Redovisningsdatum

Uppdraget ska, i den del som avser års­redo­vis­ningar i elektro­niskt format, redovisas i form av en prome­moria senast den 22 december 2022.
I övriga delar ska upp­draget redovisas senast den 22 juni 2023.

Mer information


Ju 2021:17 Utredningen om frihetsberövande påföljder för unga

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Bäcklund

Sekreterare: Anna Hannell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redo­visas senast den 3 augusti 2023.

Mer information


Ju 2021:16 Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Hölcke

Sekreterare: Sami Mlayeh

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2022.

Mer information


Ju 2021:15 Utredningen om preventiva tvångsmedel

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inger Söderholm

Sekreterare: Anja Nordfeldt

Sekreterare: Dan Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2023.

Mer information


Ju 2021:14 Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Stefan Johansson

Sekreterare: Norah Lind

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 20 april 2023.

Mer information


Ju 2021:13 Kommittén om beredskap enligt regeringsformen

Kontaktuppgifter

Ordförande Johan Hirschfeldt

Sekreterare: Johan Jansson

Sekreterare: Agnes Morin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redo­visas senast den 15 november 2023.

Mer information