Ju 2021:18 Bolaget som brottsverktyg

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Danelius

Sekreterare: Ulrika Tyrén

Redovisningsdatum

Uppdraget ska, i den del som avser års­redo­vis­ningar i elektro­niskt format, redovisas i form av en prome­moria senast den 22 december 2022.
I övriga delar ska upp­draget redovisas senast den 22 juni 2023.

Mer information


Ju 2021:17 Utredningen om frihetsberövande påföljder för unga

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Bäcklund

Sekreterare: Anna Hannell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redo­visas senast den 3 augusti 2023.

Mer information


Ju 2021:16 Åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Hölcke

Sekreterare: Sami Mlayeh

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2022.

Mer information


Ju 2021:15 Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inger Söderholm

Sekreterare: Anja Nordfeldt

Sekreterare: Dan Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 oktober 2022.

Mer information


Ju 2021:14 Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Stefan Johansson

Sekreterare: Norah Lind

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 20 april 2023.

Mer information


Ju 2021:13 En översyn av regleringen om krigsdelegationen, var riksmötet hålls och regeringens normgivningskompetens i allvarliga fredstida kriser

Kontaktuppgifter

Ordförande Johan Hirschfeldt

Sekreterare: Johan Jansson

Sekreterare: Agnes Morin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redo­visas senast den 15 november 2023.

Mer information


Ju 2021:12 Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingela Fridström

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 16 februari 2023.

Mer information


Ju 2021:11 Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer – en översyn av reglerna i föräldrabalken

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sofia Jungstedt

Sekreterare: Elisabeth Axetorn

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2022.

Mer information


Ju 2021:10 Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Birgitta Böhlin

Sekreterare: Sascha Sohlman

Sekreterare: Goran Bogdanovic

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Mer information


Ju 2021:09 2021 års datalagringsutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sigurd Heuman

Sekreterare: Eva Melander Tell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 6 februari 2023.

Mer information