U 2014:04 Utredningen om ett stärkt civilsamhälle

Mer information


S 2018:07 Utredningen om antidopning och dataskydd

Mer information


S 2014:13 Utredningen om begravningsclearing

Mer information


Ku 2020:03 Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin

Mer information


Ku 2019:02 Skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål

Mer information


Ku 2018:05 Utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik

Mer information


Ku 2018:04 Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet

Mer information