Ku 2014:02 Utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design

Mer information


Ku 2014:01 Översyn av den statliga museipolitiken

Mer information


Ku 2013:02 Utredningen om åldersgränser för film

Mer information


Ku 2012:01 Lättlästutredningen

Mer information


Ku 2011:05 Public service-kommittén

Mer information


Ku 2011:04 Litteraturutredningen

Mer information


Ku 2011:03 Utredningen Nationell samordning för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang

Mer information


Ku 2011:03 Utredningen Nationell samordning för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang

Mer information