Ku 2011:02 Kulturmiljöutredningen

Mer information


Ku 2011:01 Utredningen om ny branschsamverkan för

Mer information


Ku 2010:05 Utredningen Bildande av Myndigheten för kulturanalys

Den 1 april 2011 inledde Myndigheten för kulturanalys sin verksamhet.
Organisationskommitténs uppdrag är därmed avslutat. För information om och kontaktuppgifter till den nya myndigheten vänligen besök www.kulturanalys.se


Ku 2010:04 Kulturbryggan

Redovisningsdatum


Mer information


Ku 2010:03 Utredningen Bildande av Statens medieråd


Ku 2010:02 Bildande av Myndigheten för radio och tv

Mer information


Ku 2010:01 Avveckling av vissa myndigheter på medieområdet