Ku 2020:01 Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset

Kontaktuppgifter

Ordförande: Elisabet Fura, tfn: 08-405 35 05

Sekreterare: Pernilla Krusberg, tfn: o8-405 89 87

Sekreterare: Stefan Aro, tfn: 08-405 34 56

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 16 maj 2022.

Mer information


Ku 2019:02 Skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mikael Mellqvist

Sekreterare: Lina Molin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2020.

Mer information


Ku 2018:04 Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carl Heath

Sekreterare: Daniel Lindvall, tfn 08-405 14 81

Sekreterare: Erika Flodin, tfn 08-405 93 33

Sekreterare: Matilda Westerman, tfn 08-405 90 38

Sekreterare: Micaela Jonsson, tfn 08-405 49 82

Sekreterare: Martin Carlstedt, tfn: 08-405 89 29

Sekreterare: Elin Bergenlöv

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


Ku 2018:02 Demokratin 100 år- samling för en stark demokrati

Kontaktuppgifter

Ordförande: Peter Örn

Huvudsekreterare: Helena Onn, tfn 08-405 58 24

Sekreterare: Raija Kärkkäinen Eriksson, tfn 08-405 11 15

Sekreterare: Malin Hansson, tfn 08-405 85 68

Sekreterare: Thérèse Amnéus, tfn 08-405 50 69

Sekreterare: Erika Lindeberg (börjar 2020-10-02)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2022.

Mer information