Ku 2021:01 Utredningen om innehållsvillkor på internet för public service

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann-Jeanette Eriksson

Sekreterare: Kerstin Morast

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2022.

Mer information


Ku 2020:03 Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Linda Zachrison

Huvudsekreterare: Klara Tomson

Sekreterare: Love Ander

Sekreterare: Miranda Olsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

Mer information


Ku 2020:02 Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället

Kontaktuppgifter

Utredare: Peder Liljekvist

Sekreterare: Emma Johansson

Sekreterare: Christina Söderbäck Hedén

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2021.

Mer information


Ku 2020:01 Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset

Kontaktuppgifter

Ordförande: Elisabet Fura, tfn: 08-405 35 05

Sekreterare: Pernilla Krusberg, tfn: o8-405 89 87

Sekreterare: Stefan Aro, tfn: 08-405 34 56

Kommunikatör: Eva Dahlgren, tfn: 08-405 33 95

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2023.

Mer information


Ku 2018:02 Demokratin 100 år- samling för en stark demokrati

Kontaktuppgifter

Ordförande: Peter Örn

Huvudsekreterare: Helena Onn, tfn 08-405 58 24

Sekreterare: Raija Kärkkäinen Eriksson, tfn 08-405 11 15

Sekreterare: Malin Hansson, tfn 08-405 85 68

Sekreterare: Thérèse Amnéus, tfn 08-405 50 69

Sekreterare: Erika Lindeberg, tfn 08-405 93 33

Sekreterare: Nellie Johansson, tfn 08-405 16 11

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2022.

Mer information