Ku 2021:03 Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Tobias Nielsén

Sekreterare: Klas Rabe

Sekreterare: Nadja Ali

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Mer information


Ku 2021:01 Utredningen om innehållsvillkor på internet för public service

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann-Jeanette Eriksson

Sekreterare: Kerstin Morast

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2022.

Mer information


Ku 2020:01 Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset

Kontaktuppgifter

Ordförande: Elisabet Fura, tfn: 08-405 35 05

Huvudsekreterare: Nadia Boussaid Pettersson 08-405 98 79

Sekreterare: Stefan Aro, tfn: 08-405 34 56

Sekreterare: Astrid Kruukka

Sekreterare: Elsa Hellqvist

Kommunikatör: Eva Dahlgren, tfn: 08-405 33 95

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2023.

Mer information


Ku 2018:02 Demokratin 100 år- samling för en stark demokrati

Kontaktuppgifter

Ordförande: Peter Örn

Huvudsekreterare: Helena Onn, tfn 08-405 58 24

Sekreterare: Raija Kärkkäinen Eriksson, tfn 08-405 11 15

Sekreterare: Malin Hansson, tfn 08-405 85 68

Sekreterare: Thérèse Amnéus, tfn 08-405 50 69

Sekreterare: Erika Lindeberg, tfn 08-405 93 33

Sekreterare: Fredriks Söderman

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2022.

Mer information