M 2020:07 En rättssäker vindkraftsprövning

Kontaktuppgifter

Lise Nordin, särskild utredare

Filip Vestling, huvudsekreterare

Claes Pile, utredningssekreterare

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021

Mer information


M 2020:06 Miljöprövningsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peter Ardö, mobil 073-8376597, peter.ardo@regeringskansliet.se

Huvudsekreterare: Erika Ekman, tel 08-405 49 90,
erika.ekman@regeringskansliet.se

Sekreterare: Anna Månsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2021.

Mer information


M 2020:03 Artskyddsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Tysklind
lars.tysklind@regeringskansliet.se

Huvudsekreterare: Christina Olsen Lundh
christina.olsen.lundh@regeringskansliet.se

Sekreterare: Britt Forsén
britt.forsen@regeringskansliet.se

Sekreterare: Sara Linde
08-405 44 03
sara.linde@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 10 juni 2021.

Mer information


M 2020:02 En nationell samordnare för Agenda 2030

Kontaktuppgifter

Nationell samordnare: Gabriel Wikström, tfn: 08-405 57 96

Huvudsekreterare: Emma Sterky, tfn: 08-405 58 74

Sekreterare: Hanna Zetterberg

Sekreterare: Malin Forssell

Sekreterare: Leila El-Sherif Wollheim

Sekreterare: David Collste

Redovisningsdatum

Samordnaren ska lämna en delredovisning av arbetet senast den 1 mars 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2024.

Mer information


M 2019:05 Klimaträttsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Danielsson

Huvudsekreterare: Monica Daoson

Sekreterare: David Mjureke

Sekreterare: Ina Müller Engelbrektson

Sekreterare: Fredrik Holstein

Sekreterare: Alexandra Venander

Redovisningsdatum

Ett delbetänkande ska lämnas den 1 december 2020. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Mer information


M 2019:04 Utfasningsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sven Hunhammar

Huvudsekreterare: Magdalena Pucher, tfn 08-405 36 09

Sekreterare: Eva Jernbäcker

Sekreterare: Helen Lindblom

Sekreterare: Lina Jonsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2021.

Mer information


M 2016:05 Fossilfritt Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Svante Axelsson

Sekreterare: Ebba Willerström Ehrning, tfn 08-405 83 78

Sekreterare: Peter G Söderberg, tfn 08-405 98 90

Sekreterare: Malin Strand, tfn 08-405 94 74

Sekreterare: Maja Cederlund

Sekreterare: Maria Persdotter-Isaksson

Sekreterare: David Lundberg

 

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Arbetet ska utvärderas och redovisas senast den 31 maj 2022. Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 31 december 2024.

Mer information


M 1992:A Kärnavfallsrådet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Carl Reinhold Bråkenhielm, tfn 072-540 01 28

Kanslichef: Peter Andersson, tfn 08-405 20 94, 072-538 48 28

Vetenskaplig.sekreterare: Johanna Swedin, tfn 08-405 24 37, 070-615 24 37

Bitr.sekreterare: Evis Bergenlöv, tfn 08-405 20 44, 070-699 39 95

Redovisningsdatum

Kärnavfallsrådets uppdrag blir tidsbegränsat till den 31 december 2022. Uppdraget kan därefter förlängas med högst fem år i taget.

Mer information


Jo 1968:A Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling

Kontaktuppgifter

Ordförande: Karin Markides, professor i analytisk kemi och avgående rektor för Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Sekreterare: Anders Thuresson, tfn 08-405 20 95

Redovisningsdatum

Rådet skall senast den 1 mars varje år till regeringen redovisa den verksamhet som bedrivits under föregående år.

Mer information