M 2022:03 Stärkta incitament för utbyggd vindkraft

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulrika Liljeberg

Sekreterare: Mattias Schain

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.

Mer information


M 2022:02 Regeringens roll som prövningsmyndighet i en modern och effektiv miljöprövning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eva Östman Johansson

Sekreterare: Ina Müller Engelbrektson

Sekreterare: Annelie Roslund

Sekreterare: Torunn Hofset

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2023.

Mer information


M 2021:01 En reglering av användningen av vattenskotrar och liknande farkoster

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karin Sparrman

Huvud sekreterare: Caroline Appelberg

Sekreterare: Lina Petersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 3 oktober 2022.

Mer information


M 2020:06 Miljöprövningsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peter Ardö, mobil 073-8376597

Huvudsekreterare: Erika Ekman, tel 08-405 49 90

Sekreterare: Fredrik Hannerz

 

 

 

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs och uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Mer information


M 2020:02 En nationell samordnare för Agenda 2030

Kontaktuppgifter

Nationell samordnare: Gabriel Wikström, tfn: 08-405 57 96

Huvudsekreterare: Emma Sterky, tfn: 08-405 58 74

Sekreterare: Hanna Zetterberg

Sekreterare: Malin Forssell

Sekreterare: Leila El-Sherif Wollheim

Sekreterare: David Collste

Sekreterare: Kristin Gunnarsson

Sekreterare: Matilda Ardenfors

Redovisningsdatum

Samordnaren ska lämna en delredovisning av arbetet senast den 1 mars 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2024.

Mer information


M 2016:05 Fossilfritt Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Svante Axelsson

Sekreterare: Ebba Willerström Ehrning, tfn 08-405 83 78

Sekreterare: Peter G Söderberg, tfn 08-405 98 90

Sekreterare: Malin Strand, tfn 08-405 94 74

Sekreterare: Maja Cederlund

Sekreterare: Maria Persdotter-Isaksson

Sekreterare: David Lundberg

 

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Arbetet ska utvärderas och redovisas senast den 31 maj 2022. Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 31 december 2024.

Mer information


M 1992:A Kärnavfallsrådet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Carl Reinhold Bråkenhielm, tfn 072-540 01 28

Vetenskaplig.sekreterare: Johanna Swedin, tfn 08-405 24 37, 070-615 24 37

Bitr.sekreterare: Evis Bergenlöv, tfn 08-405 20 44, 070-699 39 95

Redovisningsdatum

Kärnavfallsrådets uppdrag blir tidsbegränsat till den 31 december 2022. Uppdraget kan därefter förlängas med högst fem år i taget.

Mer information


Jo 1968:A Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling

Kontaktuppgifter

Ordförande: Karin Markides, professor i analytisk kemi och avgående rektor för Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Sekreterare: Anders Thuresson, tfn 08-405 20 95

Redovisningsdatum

Rådet skall senast den 1 mars varje år till regeringen redovisa den verksamhet som bedrivits under föregående år.

Mer information