M 2021:01 En reglering av användningen av vattenskotrar och liknande farkoster

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karin Sparrman

Huvud sekreterare: Caroline Appelberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 3 oktober 2022.

Mer information


M 2020:06 Miljöprövningsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peter Ardö, mobil 073-8376597

Huvudsekreterare: Erika Ekman, tel 08-405 49 90

Sekreterare: Torunn Hofset

Sekreterare: Christoffer Sheats

Sekreterare: Emi Hijino

Sekreterare: Fredrik Hannerz

Sekreterare: Mikael Malmeus

 

 

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs och uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Mer information


M 2020:02 En nationell samordnare för Agenda 2030

Kontaktuppgifter

Nationell samordnare: Gabriel Wikström, tfn: 08-405 57 96

Huvudsekreterare: Emma Sterky, tfn: 08-405 58 74

Sekreterare: Hanna Zetterberg

Sekreterare: Malin Forssell

Sekreterare: Leila El-Sherif Wollheim

Sekreterare: David Collste

Sekreterare: Kristin Gunnarsson

Redovisningsdatum

Samordnaren ska lämna en delredovisning av arbetet senast den 1 mars 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2024.

Mer information


M 2019:05 Klimaträttsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Danielsson

Huvudsekreterare: Monica Daoson

Sekreterare: David Mjureke

Sekreterare: Ina Müller Engelbrektson

Sekreterare: Fredrik Holstein

Sekreterare: Alexandra Venander

Sekreterare: Li Axrup

Sekreterare: Anders Roth

Redovisningsdatum

Ett delbetänkande ska lämnas den 1 december 2020. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Mer information


M 2016:05 Fossilfritt Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Svante Axelsson

Sekreterare: Ebba Willerström Ehrning, tfn 08-405 83 78

Sekreterare: Peter G Söderberg, tfn 08-405 98 90

Sekreterare: Malin Strand, tfn 08-405 94 74

Sekreterare: Maja Cederlund

Sekreterare: Maria Persdotter-Isaksson

Sekreterare: David Lundberg

 

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Arbetet ska utvärderas och redovisas senast den 31 maj 2022. Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 31 december 2024.

Mer information


M 2010:04 Miljömålsberedningen

Kontaktuppgifter

Ordförande: Emma Nohrén
Ledamot Marlene Burwick
Ledamot Christofer Fjellner
Ledamot Joar Forssel
Ledamot Martin Kinnunen
Ledamot Magnus Manhammar
Ledamot Rickard Nordin
Ledamot Kjell-Arne Ottosson
Ledamot Amanda Palmstierna
Ledamot Elin Segerlind
Huvudsekreterare: Christine Annemalm tel 08-405 35 77
christine.annemalm@regeringskansliet.se
Sekreterare: Hanna Nilo tel 08-405 38 06
hanna.nilo@regeringskansliet.se
Sekreterare: Jonas Allerup tel 08-405 51 43
jonas.allerup@regeringskansliet.se
Sekreterare: Julien Morel tel 08-405 89 09
julien.morel@regeringskansliet.se
Sekreterare: Elisa Abascal Reyes 08-405 97 69
elisa.abascal.reyes@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Tilläggsuppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2022.

Mer information


M 1992:A Kärnavfallsrådet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Carl Reinhold Bråkenhielm, tfn 072-540 01 28

Kanslichef: Peter Andersson, tfn 08-405 20 94, 072-538 48 28

Vetenskaplig.sekreterare: Johanna Swedin, tfn 08-405 24 37, 070-615 24 37

Bitr.sekreterare: Evis Bergenlöv, tfn 08-405 20 44, 070-699 39 95

Redovisningsdatum

Kärnavfallsrådets uppdrag blir tidsbegränsat till den 31 december 2022. Uppdraget kan därefter förlängas med högst fem år i taget.

Mer information


Jo 1968:A Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling

Kontaktuppgifter

Ordförande: Karin Markides, professor i analytisk kemi och avgående rektor för Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Sekreterare: Anders Thuresson, tfn 08-405 20 95

Redovisningsdatum

Rådet skall senast den 1 mars varje år till regeringen redovisa den verksamhet som bedrivits under föregående år.

Mer information