N 2021:04 Utredningen om en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Märit Bergendahl

Sekreterare: Peter Hofverberg

Sekreterare: Kristin Holgersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 3 oktober 2022.

Mer information


N 2021:03 En effektivisering och utveckling av Sveriges arbete för ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann Lindberg

Sekreterare : Anna Ullman 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Mer information


N 2021:02 Renmarkskommittén

Kontaktuppgifter

Ordförande: Eric M Runesson

Huvudsekreterare: Lisa Englund Krafft

Sekreterare: Maja Martinsson

Sekreterare: Elisabet Rahlén

Sekreterare: Magdalena Pucher

Redovisningsdatum

Uppdraget ska senast redovisas den 20 maj 2025.

Mer information


N 2021:01 Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Helén Leijon

Sekreterare: Tobias Persson

Sekreterare: Susanne Adlercreutz

Sekreterare: Gunnar Lantz (börjar 1 oktober)

 

Kontakta oss

Redovisningsdatum

Uppdraget ska senast redovisas den 31 oktober 2022.

Mer information


N 2020:04 Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem

Kontaktuppgifter

Huvudsekreterare: Elisabeth Kristensson

Sekreterare: Altin Vejsiu

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 december 2021.

Mer information


N 2018:04 Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET)

Kontaktuppgifter

Ordförande: Jon Simonsson

Huvudsekreterare: Anna Fridén, tfn 08-405 24 66

Sekreterare: Charlotte Hall, tfn 08-405 29 25

Sekreterare: Helena Forsaeus, tfn 08-405 38 13

Sekreterare: Catarina Hedlund (start 1 september 2021)

Sekreterare: Emma Nilsson (start 30 augusti 2021)

Redovisningsdatum

Kommittén ska för åren 2019 och 2020, senast den 31 december, lämna en delrapportering av arbetet dittills. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2022.

Mer information


Kontaktuppgifter

Särskild utredare Helena Jonsson Sekreterare Helena Wickström Sekreterare Mattias Gotting

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2021.

Mer information