S 2020:15 Utredningen om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Fredrik Sandström

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2021

Mer information


S 2020:14 Ett modernare och enklare regelverk för tillfällig föräldrapenning med minskad risk för felaktiga utbetalningar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Marika Lindgren Åsbrink

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Mer information


S 2020:13 Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karin Lewin

Sekreterare: Mats Nilsson

Sekreterare: Alexandra Braf

Sekreterare: Anton Lesse

 

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

Mer information


S 2020:12 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunilla Gunnarsson

Sekreterare: Åsa Ljungvall

Sekreterare: Helena von Knorring

Sekreterare: Lisa Landerholm

Sekreterare: Göran Zetterström

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 juni 2021 och slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Mer information


S 2020:11 Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Malin Ekman Aldén

Sekreterare: Tarja Birkoff

Kommunikatör: Erica Lawesson

Sekreterare: Sarah Cagnell (börjar 1 november 2020)

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2022.

Mer information


S 2020:10 Utredningen om vissa frågor om förskrivning och expediering av elektroniska recept inom EES

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Catarina Andersson Forsman

Sekreterare: Evelina Kaarme 

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

Mer information


S 2020:09 Coronakommissionen

Kontaktuppgifter

Ordförande: Mats Melin

Huvudsekreterare: Joakim Sonnegård

Sekreterare: Helen Ziobro

Sekreterare: Micaela Bodelius

Sekreterare: Olof Östergren

Sekreterare: Petra Jansson

Sekreterare: Evelina Björkegren

Sekreterare: Maria Neijnes

Sekreterare: Anneli Eriksson

Sekreterare: Carl Lundgren

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022.

Mer information


S 2020:08 Samsjuklighetsutredningen

Kontaktuppgifter

Särsk.utredare: Anders Printz

Sekreterare: Ewa Gustafsson

Sekreterare: Linda Hindberg

Sekreterare: Maria Branting

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.

Mer information


S 2020:07 Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Richard Bergström

Huvudsekreterare: Anki Bystedt

Sekreterare: Tina Chavoshi

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutrapporteras senast den 28 januari 2022.

Mer information


S 2020:06 Utredningen om främjande av ökad fysisk aktivitet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Per Nilsson
Huvudsekreterare: Ullalena Haeggman
Sekreterare: Mats Janson
Sekreterare: Ann-Kristine Hjelte
Ledamot: Caroline Waldheim
Konsult: Per Callermo

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2023.

Mer information