S 2021:11 Arbetsskadeutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Dan Holke

Sekreterare: Magnus Eriksson

Sekreterare: Ossian von Friesen

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2023.

Mer information


S 2021:10 Översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida − ett modernare regelverk

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2023.

Mer information


S 2021:09 Ändamålsenlig reglering av ägarförhållanden på apoteksmarknaden och handel med vissa receptfria läkemedel samt bättre skydd vid skada till följd av läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna-Lena Sörenson

Sekreterare: Frida Nylén

Sekreterare: Marie Jakobsson Randers

Redovisningsdatum

Uppdraget slutredovisas senast den 17 mars 2023.

Mer information


S 2021:08 Sveriges internationella adoptionsverksamhet – lärdomar och vägen framåt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Singer

Huvudsekreterare: Tina Nilsson

Sekreterare: Anders Tordai

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2023.

Mer information


S 2021:07 Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Calle Nathanson

Sekreterare: Marcus Gry

Sekreterare: Erik Irewo

Sekreterare: Serdar Gürbüz

Redovisningsdatum

Uppdraget redovisas senast den 20 april 2023.

Mer information


S 2021:06 Barn och unga i samhällets vård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carina Ohlsson

Sekreterare: Marta Nannskog

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 10 april 2023.

Mer information


S 2021:05 Huvudmannaskapsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Lööw

Sekreterare: Martin Johansson

Sekreterare: Tomas Agdalen

Sekreterare: Lena Birkelöf

Sekreterare: Peter Sjöqvist

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2023.

Mer information


S 2021:04 Författningsberedskap inför framtida pandemier

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Hedengran

Sekreterare: Mats Nilsson

Sekreterare: Li Nordström

Sekreterare: Rebecca Hjälmarö

Sekreterare: Fredrik Robertsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast 1 september 2023

Mer information


S 2021:03 2021 års bidragsbrottsutredning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Amir Rostami

Sekreterare: Karin Brandqvist Sundblad

Sekreterare: Lena Warstrand

Sekreterare: Sofia Lyth

Sekreterare: Alexander Warnolf

Sekreterare: Madelene Bougas Lööf

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.

Mer information


S 2021:02 Utredningen om vissa tvångsvårdsfrågor

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Martin Färnsten

Sekreterare: Åsa Levin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2022.

Mer information