S 2020:13 Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karin Lewin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

Mer information


S 2020:12 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunilla Gunnarsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 juni 2021 och slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Mer information


S 2020:11 Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Malin Ekman Aldén

Sekreterare: Tarja Birkoff

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2022.

Mer information


S 2020:09 Kommissionen om utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 (Coronakommissionen)

Kontaktuppgifter

Ordförande: Mats Melin

Huvudsekreterare: Joakim Sonnegård

Sekreterare: Helen Ziobro

Sekreterare: Micaela Bodelius

Sekreterare: Petra Jansson

Sekreterare: Evelina Björkegren

Sekreterare: Maria Neijnes

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022.

Mer information


S 2020:08 Samsjuklighetsutredningen

Kontaktuppgifter

Särsk.utredare: Anders Printz

Sekreterare: Ewa Gustafsson

Sekreterare: Linda Hindberg

Sekreterare: Maria Branting

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.

Mer information


S 2020:07 Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Richard Bergström

Huvudsekreterare: Anki Bystedt

Sekreterare: Tina Chavoshi

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutrapporteras senast den 28 januari 2022.

Mer information


S 2020:06 Utredningen om främjande av ökad fysisk aktivitet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Holmsäter

Huvudsekreterare: Ullalena Haeggman

Sekreterare: Mats Janson

Sekreterare: Ann-Kristine Hjelte

Konsult: Per Callermo

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2023.

Mer information


S 2020:05 Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare Magnus Larsson

Sekreterare Johanna Evjen

Sekreterare: Lennart Östblom

Sekreterare: Mikael Malm

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Mer information


S 2020:04 Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering

Kontaktuppgifter

Ordförande: Samuel Engblom

Huvudsekreterare: Johanna Hjalmarsson

Sekreterare: Magnus Eriksson

Sekreterare: Mårten Hultin

Sekreterare: Martin Amnell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juli 2021.

Mer information


S 2020:03 Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carina Sammeli

Sekreterare: Karin Flyckt

Sekreterare: Cecilia Ljung (börjar 14 april 2020)

Sekreterare: Josefin Gustavsson (börjar 27 april 2020)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021.

Mer information