S 2021:03 Utredningen om stärkta möjligheter att bekämpa bidragsbrott för myndigheter som omfattas av bidragsbrottslagen

Kontaktuppgifter

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.


S 2021:02 Översyn av vissa frågor gällande den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Martin Färnsten (börjar 1 juli 2021)

Sekreterare: Åsa Levin (börjar 1 augusti 2021)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2022.

Mer information


S 2021:01 Ändamålsenligt utlämnande av läkemedelsstatistik

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulrika Sandén

Sekreterare: Sara Fröding Linebäck

Sekreterare: Torvald Larsson (börjar 1 augusti)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Mer information


S 2020:16 Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Olivia Wigzell

Huvudsekreterare: Louise Andersson

Sekreterare: Katrin Westlund

Sekreterare: Malin Lundberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Mer information


S 2020:15 Gårdsförsäljningsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Elisabeth Nilsson

Huvudsekreterare: Fredrik Sandström

Sekreterare: Johan Stake (börjar 1 sept)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2021

Mer information


S 2020:14 VAB-utredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Marika Lindgren Åsbrink

Huvudsekreterare: Charlotta Örn

Sekreterare: Tommy Fraenkel

Sekreterare: Alma Wennemo Lanner (börjar 1 sept)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Mer information


S 2020:13 Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karin Lewin

Sekreterare: Mats Nilsson

Sekreterare: Alexandra Braf

Sekreterare: Anton Lesse

 

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

Mer information


S 2020:12 Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunilla Gunnarsson

Huvudsekreterare: Helena von Knorring

Sekreterare: Åsa Ljungvall

Sekreterare: Lisa Landerholm

Sekreterare: Hanna Wallin

Sekreterare: Nadja Zandpour

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 juni 2021 och slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Mer information


S 2020:11 Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Malin Ekman Aldén

Sekreterare: Tarja Birkoff

Kommunikatör: Erica Lawesson

Sekreterare: Sarah Cagnell

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2022.

Mer information


S 2020:10 Utredningen om e-recept inom EES

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Catarina Andersson Forsman

Sekreterare: Evelina Kaarme 

Sekreterare: Sarah Svenblad

 

Redovisningsdatum

Uppdraget förlängs och ska i stället redovisas senast den 31 december 2021.

Mer information