S 2020:05 Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare Magnus Larsson

Sekreterare Johanna Evjen

Sekreterare: Lennart Östblom

Sekreterare: Mikael Malm

Sekreterare: Elisa Baroni

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Mer information


S 2020:04 Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering

Kontaktuppgifter

Ordförande: Samuel Engblom

Huvudsekreterare: Johanna Hjalmarsson

Sekreterare: Magnus Eriksson

Sekreterare: Mårten Hultin

Sekreterare: Martin Amnell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juli 2021.

Mer information


S 2020:03 Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carina Sammeli

Sekreterare: Karin Flyckt

Sekreterare: Cecilia Ljung

Sekreterare: Josefin Gustavsson

Sekreterare: Brigitta Hultblad

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021.

Mer information


S 2020:02 Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingeborg Simonsson

Sekreterare: Ola Norbäck (börjar den 3 maj)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Mer information


S 2020:01 Utredningen stärkt assistans

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Fredrik Malmberg

Sekreterare: Tomas Agdalen

Sekreterare: Katarina Leffler

Sekreterare: Nina Karnehed

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 24 maj 2021.

Mer information


S 2019:05 Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peter Almgren

Sekreterare: Klara Granat

Sekreterare: Sandra Creutz

Sekreterare: Niklas Eklöf

Sekreterare: Caroline-Olivia Elgán

Sekreterare: Antonia Reuter

Sekreterare: Ylva Malmqvist

Sekreterare: Frida Bjurström

Sekreterare: Nadja Zandpour

Senior rådgivare: Göran Stiernstedt

Redovisningsdatum

Arbetet med förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Arbetet med att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa ska samtidigt delredovisas. Övriga delar av uppdraget redovisas senast den 1 oktober 2021.

Mer information


S 2019:04 Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Johnsson

Sekreterare: Ann Jönsson

Sekreterare: Annika Remaeus

Sekreterare: Kerstin Westergren

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Mer information


S 2019:03 Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sofia Wallström

Huvudsekreterare: Fredrik Andersson

Sekreterare: Unni Mannerheim

Sekreterare: Lars Karlander

Sekreterare: Björn Axelsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2021.

Mer information


S 2019:01 Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sören Öman

Sekreterare: Ingrid Floderus

Sekreterare: Sara Fröding Linebäck

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2021. Ett delbetänkande som rör samtliga utredningsfrågor utom ombuds åtkomst till patientjournal och uppkomna frågeställningar för fortsatt utredning ska dock lämnas senast den 17 januari 2021.

Mer information


S 2018:13 Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS)

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Karlsson Björkmarker

Sekreterare: Dan Ljungberg

Sekreterare: Katarina Sjöberg

Sekreterare: Nicklas Korsell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Mer information