S 2020:07 Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Richard Bergström

Huvudsekreterare: Anki Bystedt

Sekreterare: Tina Chavoshi

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutrapporteras senast den 28 januari 2022.

Mer information


S 2020:06 Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Per Nilsson

Sekreterare: Ullalena Haeggman

Sekreterare: Mats Janson

Sekreterare: Ann-Kristine Hjelte

Sekreterare: Marlene Makenzius

Sekreterare: Louise Stjernberg

Ledamot: Caroline Waldheim

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2023.

Mer information


S 2020:05 Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Magnus Larsson

Sekreterare Johanna Evjen

Sekreterare: Lennart Östblom

Sekreterare: Mikael Malm

Sekreterare: Elisa Baroni

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Mer information


S 2020:04 Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering

Kontaktuppgifter

Ordförande: Samuel Engblom

Huvudsekreterare: Johanna Hjalmarsson

Sekreterare: Magnus Eriksson

Sekreterare: Mårten Hultin

Sekreterare: Martin Amnell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juli 2021.

Mer information


S 2020:02 Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet

Mer information


S 2020:01 Utredningen Stärkt assistans

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Fredrik Malmberg

Sekreterare: Tomas Agdalen

Sekreterare: Katarina Leffler

Sekreterare: Nina Karnehed

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 24 maj 2021.

Mer information


S 2019:05 Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peter Almgren

Sekreterare: Klara Granat

Sekreterare: Caroline-Olivia Elgán

Sekreterare: Antonia Reuter

Sekreterare: Ylva Malmqvist

Sekreterare: Frida Bjurström

Sekreterare: Nadja Zandpour

Sekreterare: Cecilia Ivarsson

Senior rådgivare: Göran Stiernstedt

Redovisningsdatum

Arbetet med förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Arbetet med att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa ska samtidigt delredovisas. Övriga delar av uppdraget redovisas senast den 1 oktober 2021.

Mer information


S 2019:04 Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Johnsson

Sekreterare: Ann Jönsson

Sekreterare: Annika Remaeus

Sekreterare: Kerstin Westergren

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Mer information


S 2019:03 Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sofia Wallström

Huvudsekreterare: Fredrik Andersson

Sekreterare: Björn Axelsson

Sekreterare: Tim Holappa

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2021.

Mer information


S 2019:01 Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sören Öman

Sekreterare: Ingrid Floderus

Sekreterare: Sara Fröding Linebäck

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2021. Ett delbetänkande som rör samtliga utredningsfrågor utom ombuds åtkomst till patientjournal och uppkomna frågeställningar för fortsatt utredning ska dock lämnas senast den 17 januari 2021.

Mer information