U 2020:01 Utredningen om mer tid till undervisning

Mer information


U 2019:04 Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel

Mer information


U 2019:01 Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska

Mer information


U 2018:08 Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg

Mer information


U 2018:05 Utredningen om en mer likvärdig skola

Mer information