U 2019:01 Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska

Mer information


U 2018:08 Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg

Mer information


U 2018:05 Utredningen om en mer likvärdig skola

Mer information


U 2018:04 Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer

Mer information


U 2018:02 Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet

Kontaktuppgifter

 

 

 

Mer information


U 2017:11 Utredningen om inrättande av Etikprövningsmyndigheten