U 2018:05 Utredningen om en mer likvärdig skola

Mer information


U 2018:04 Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer

Mer information


U 2018:02 Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet

Kontaktuppgifter

 

 

 

Mer information


U 2017:11 Utredningen om inrättande av Etikprövningsmyndigheten


U 2017:10 Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning

Mer information


U 2017:08 Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar

Mer information