U 2021:05 Utredningen om utökad rätt till fritidshem

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kerstin Andersson

Sekreterare: Erica Jonvallen

Sekreterare: Alexandra Lundvik

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 3 november 2022.

Mer information


U 2021:04 Skolinformationsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulrika Geijer

Sekreterare: Anders Widholm

Sekreterare: Jenny Björstrand

Sekreterare: Linnéa Kleiby

Redovisningsdatum

Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2023.

Mer information


U 2021:03 Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Bernhardsen

Huvud sekreterare: Charlotta Eriksson

Sekreterare: Anna Verené

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2023.

Mer information


U 2021:02 Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Karlsson

Huvudsekreterare: Ingrid Edmar

Sekreterare: Roger Aule

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 16 juni 2022.

Mer information


U 2020:07 Utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Thomas Persson

Huvudsekreterare: Cecilia Sandberg

Sekreterare: Marcus Strinäs

Sekreterare: Lina Nyberg

Sekreterare: Thérése Biller

Sekreterare: Anders Norrlid

Sekreterare: Peter Eide-Jensen

Sekreterare: Ingrid Jerkeman

Sekreterare: Simon Husberg

Sekreterare: Alida Aspelund-Liljequist

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska i stället redovisas senast den 21 oktober 2022

Mer information


U 2012:01 Kommittén Svenska Unescorådet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lena Sommestad, landshövding i Hallands län, f.d. statsråd och professor i ekonomisk historia

Vice ordförande: Niclas Lindberg, bibliotekschef Västerås stadsbibliotek

Redovisningsdatum

En redovisning av hur Unescostrategin har genomförts ska lämnas inom tre månader efter varje avslutad period som en strategi gäller för.

Mer information