U 2021:05 Utredningen om utökad rätt till fritidshem

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kerstin Andersson

Sekreterare: Erica Jonvallen

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 3 november 2022.

Mer information


U 2021:04 En långsiktig lösning för informationsförsörjningen på skolområdet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulrika Geijer

Sekreterare: Anders Widholm

Sekreterare: Jenny Björstrand

Sekreterare: Linnéa Kleiby

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2022.

Mer information


U 2021:03 Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Bernhardsen

Sekreterare: Helena Asp

Sekreterare: Margareta Landh Nyberg

Sekreterare: Anna Verené

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2023.

Mer information


U 2021:02 Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Karlsson

Huvudsekreterare: Ingrid Edmar

Sekreterare: Roger Aule

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2022.

Mer information


U 2021:01 Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Katrin Stjernfeldt Jammeh

Sekreterare: Jessica Wangvik

Sekreterare: Karin Hedin

Sekreterare: Anna Tammelin

Sekreterare: Lisa Ekehult

Sekreterare: Lars Rehnberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022.

Mer information


U 2020:08 Sfi-peng till utbildningsanordnare

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Björn Tyrefors

Sekreterare: Lisa Ahlström

Sekreterare: Isabella Enbågen

Sekreterare: Maria Rydell

Sekreterare: Robert Östling

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2022.

Mer information


U 2020:07 Utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Thomas Persson

Huvudsekreterare: Cecilia Sandberg

Sekreterare: Marcus Strinäs

Sekreterare: Lina Nyberg

Sekreterare: Maria Götherström

Sekreterare: Thérése Biller

Sekreterare: Gastón Fernández Palma

Sekreterare: Anders Norrlid

Sekreterare: Peter Eide-Jensen

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Mer information


U 2020:04 Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Tobias Krantz

Sekreterare: Hanifeh Khayyeri

Sekreterare: Niclas Elofsson

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juli 2021.

Mer information


U 2012:01 Kommittén Svenska Unescorådet

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lena Sommestad, landshövding i Hallands län, f.d. statsråd och professor i ekonomisk historia

Vice ordförande: Niclas Lindberg, bibliotekschef Västerås stadsbibliotek

Redovisningsdatum

En redovisning av hur Unescostrategin har genomförts ska lämnas inom tre månader efter varje avslutad period som en strategi gäller för.

Mer information