U 2019:04 Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gustav Fridolin

Sekreterare: Tove Meijer

Sekreterare: Anna Medin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Mer information


U 2019:03 Utredningen om översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. biblioteket

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulrika Geijer

Sekreterare: Åsa Brundin

Sekreterare: Ann-Sofie Arvidsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2020.

Mer information


U 2019:02 Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Alf Karlsson

Sekreterare: Martin Förberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2020.

Mer information


U 2019:01 Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lotta Edholm

Sekreterare: Daniel Wanhatalo

Sekreterare: Sanna Vent

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 oktober 2020.

Mer information


U 2018:08 Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Linda Eskilsson

Sekreterare: Alexandra Lundvik

Sekreterare: Jenny Jägsander

Sekreterare: IngBeth Larsson

 

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2020.

Mer information


U 2018:05 Utredningen om en mer likvärdig skola

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Björn Åstrand

Huvudsekreterare: Gerd Mörck

Sekreterare: Jonas Vlachos

Sekreterare: Anna Bergqvist, börjar 2019-05-09

Sekreterare: Anders Norrlid, börjar 2019-05-13

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2020.

Mer information


U 2018:03 Betygsutredningen 2018

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jörgen Tholin

Sekreterare: Annika Hellewell

Sekreterare: Anna Spada

Sekreterare: Frida Lundberg

Sekreterare: Fredrik Lundholm

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.

Mer information


U 2018:01 Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Stjernkvist

Sekreterare: Fritjof Karlsson

Sekreterare: Jan Rehnstam

Sekreterare: Eva Löfbom

Sekreterare: Fredrik Lundholm

Sekreterare: Margaretha Allen

Sekreterare: Ulrika Åkerdahl

Sekreterare: Anna Sundborg

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 juni 2020.

Mer information


U 2017:07 Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Tommy Lagergren

Huvudsekreterare: Karin Moberg, tfn 08-405 11 04.

Sekreterare: Jan Käll, tfn 08-405 16 44

Sekreterare: Cecilia von Otter

Sekreterare: Åsa Ernestam

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2020.

Mer information