U 2020:05 Genomförande av högskoleprovet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peter Honeth

Sekreterare: Viktoria Mattson (börjar den 1 november 2020)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2021

Mer information


U 2020:04 Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Tobias Krantz

Sekreterare: Hanifeh Khayyeri

Sekreterare: Niclas Elofsson

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Mer information


U 2020:03 Rymdlagsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Lundahl

Sekreterare: Anja Nordfeldt,
tfn 08-405 16 43, anja.nordfeldt@regeringskansliet.se

Sekreterare: Thorwald Larsson,
tfn 08-405 18 68, thorwald.larsson@regeringskansliet.se

 

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 17 september 2021.

Mer information


U 2020:02 Utredningen om en tioårig grundskola

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eva Durhán

Huvudsekreterare: Jenny Kallstenius

Sekreterare: Lars Olof Mikaelsson

Sekreterare: Alexandra Lundvik

Sekreterare: Sofia Kalin

Sekreterare: Kristina Söderberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 26 april 2021.

Mer information


U 2020:01 Utredningen om mer tid till undervisning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Westerholm

Sekreterare: Jessica Wangvik

Sekreterare: Katalin Bellaagh

Sekreterare: Linda Wennler

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 12 april 2021.

Mer information


U 2019:04 Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gustav Fridolin

Sekreterare: Tove Meijer

Sekreterare: Anna Medin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Mer information


U 2019:03 Pliktmaterialutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulrika Geijer

Sekreterare: Åsa Brundin

Sekreterare: Ann-Sofie Arvidsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2021.

Mer information


U 2019:02 Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Alf Karlsson

Sekreterare: Martin Förberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2020.

Mer information

Direktiv 2019:72 Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor

 

Under arbetet med utredningen har utredningen kommit i kontakt med flera studenter och forskare som skapat innovationer. Här finns två filmer som visar på två exempel:

https://vimeo.com/completemedia/review/467753851/47bc7cf5d5

https://youtu.be/aPmWFlqEK-s


U 2019:01 Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lotta Edholm

Sekreterare: Daniel Wanhatalo

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 27 november 2020.

Mer information