U 2020:04 Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Tobias Krantz

Sekreterare: Hanifeh Khayyeri

Sekreterare: Niclas Elofsson

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Mer information


U 2020:02 Utredningen om en tioårig grundskola

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eva Durhán

Huvudsekreterare: Jenny Kallstenius

Sekreterare: Lars Olof Mikaelsson

Sekreterare: Alexandra Lundvik

Sekreterare: Ingrid Lindskog

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 26 april 2021.

Mer information


U 2020:01 Utredningen om mer tid till undervisning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Westerholm

Sekreterare: Jessica Wangvik

Sekreterare: Katalin Bellaagh

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 12 april 2021.

Mer information


U 2019:04 Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gustav Fridolin

Sekreterare: Tove Meijer

Sekreterare: Anna Medin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Mer information


U 2019:03 Utredningen om översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. biblioteket

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulrika Geijer

Sekreterare: Åsa Brundin

Sekreterare: Ann-Sofie Arvidsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2020.

Mer information


U 2019:02 Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Alf Karlsson

Sekreterare: Martin Förberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2020.

Mer information


U 2019:01 Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lotta Edholm

Sekreterare: Daniel Wanhatalo

Sekreterare: Sanna Vent

Sekreterare: Love Wennemo Lanninger

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 oktober 2020.

Mer information


U 2018:03 Betygsutredningen 2018

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jörgen Tholin

Sekreterare: Annika Hellewell

Sekreterare: Anna Spada

Sekreterare: Frida Lundberg

Sekreterare: Fredrik Lundholm

Redovisningsdatum

Vi har fått förlängd utredningstid och ska lämna senast den 17 augusti 2020.

Mer information


U 2017:07 Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Tommy Lagergren

Huvudsekreterare: Karin Moberg, tfn 08-405 11 04.

Sekreterare: Jan Käll, tfn 08-405 16 44

Sekreterare: Cecilia von Otter

Sekreterare: Åsa Ernestam

Redovisningsdatum

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 28 februari 2021.

Mer information