UD 2017:01 Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anders Flanking

Vice ordförande: Yvonne Gustafsson

Biträde: Nina Ekstrand

Biträde: Felix Nyström

Biträde: Monica Engström

Biträde: Eric Vänerlöv

Redovisningsdatum

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 1 september 2021.

Mer information


UD 2013:01 Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd

Kontaktuppgifter

Ordförande: Helena Lindholm Schultz

Kanslichef: Jan Pettersson

Biträdande sekreterare: Anna Florell

Utredningssekreterare: Helena Skagerlind

Utredningssekreterare: Markus Burman

Utredningssekreterare: Nina Solomin

Utredningssekreterare: Mats Hårsmar

Utredningssekreterare: Lisa Hjelm

Utredningssekreterare: Helena Skagerlind

Utredningssekreterare: Númi Östlund

Utredningssekreterare: Alexander Burlin

Utredningssekreterare: Elin Bergenlöv

 

Redovisningsdatum

Verksamheten bör ses som långsiktig. Regeringen avser att under 2018 se över den som grund för beslut om fortsättning.

Mer information