UD 2017:01 Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anders Flanking

Vice ordförande: Catharina Elmsäter-Svärd

Generalkommissarie: Anders Lönnberg

Biträde: Nina Ekstrand

Biträde: Felix Nyström

Biträde: Monica Engström

Biträde: Eric Vänerlöv

Redovisningsdatum

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 1 september 2021.

Mer information


UD 2013:01 Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd

Kontaktuppgifter

Ordförande: Helena Lindholm Schultz

Kanslichef: Jan Pettersson

Biträdande sekreterare: Anna Bäckman

Utredningssekreterare: Helena Skagerlind

Utredningssekreterare: Markus Burman

Utredningssekreterare: Nina Solomin

Utredningssekreterare: Mats Hårsmar

Utredningssekreterare: Lisa Hjelm

Utredningssekreterare: Helena Skagerlind

Utredningssekreterare: Númi Östlund

 

Redovisningsdatum

Verksamheten bör ses som långsiktig. Regeringen avser att under 2018 se över den som grund för beslut om fortsättning.

Mer information


U 2020:03 Rymdlagsutredningen

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Anja Nordfeldt

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 17 september 2021.

Mer information