UD 2017:01 Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anders Flanking

Generalkommissarie: Jan Thesleff

Vice ordförande: Yvonne Gustafsson

Sekreterare: Ludvig Daver

Sekreterare: Monica Engström

Biträde: Felix Nyström

Biträde: Nina Ekstrand

Biträde: Moa Zeidlitz

Redovisningsdatum

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 1 september 2022.

Mer information


UD 2013:01 Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd

Kontaktuppgifter

Ordförande: Helena Lindholm Schultz

Kanslichef: Jan Pettersson

Biträdande sekreterare: Anna Florell

Utredningssekreterare: Helena Skagerlind

Utredningssekreterare: Markus Burman

Utredningssekreterare: Nina Solomin

Utredningssekreterare: Mats Hårsmar

Utredningssekreterare: Lisa Hjelm

Utredningssekreterare: Helena Skagerlind

Utredningssekreterare: Númi Östlund

Utredningssekreterare: Alexander Burlin

Biträdande sekreterare: Laura Nordström

 

Redovisningsdatum

Verksamheten bör ses som långsiktig. Regeringen avser att göra en översyn av verksamheten senast 2022.

Mer information