Kalendarium

Kalendarium

 

2020

Januari

8 januari Möte med utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen, Stockholm

9 januari Möte med utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning, Stockholm

13 januari Möte med Kommunal, Stockholm

20 januari Möte med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt med Socialstyrelsen, Stockholm

21-22 januari Deltagande i MVTe – Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa 2020, Stockholm

30 januari Möte med Ledarna, Stockholm

 

Februari

4 februari Möte med regionala samverkan- och stödstrukturer (RSS) inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), via länk

5 februari Möte med utredningens expertgrupp, Stockholm

11 februari Möte med utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, Stockholm

12 februari Möte med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Stockholm

25 februari Studiebesök hos Petras hemtjänst på Söder i Stockholm

25 februari Möte med medarbetare på Kolada, databasen för kommuner och regioner

27 februari Möte med eHälsomyndigheten

 

Mars

3 mars Deltagande i Arbetsmiljöverkets seminarium ”Riskfylld arbetsmiljö och besparingar – utmaningar för framtidens äldreomsorg” Stockholm

30 mars Möte med utredningens referensgrupp

31 mars Möte med utredningen Framtidens socialtjänst

 

April

28 april Möte med forskare vid AgeCap, Göteborgs universitet

 

Maj

15 maj Möte med utredningens referensgrupp

25 maj Möte med expertgruppen

29 maj Digitalt möte med Inspektionen för vård och omsorg, IVO

 

Juni

8 juni Digitalt dialogseminarium – Kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre

15 juni Digitalt dialogseminarium – kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre

 

September

1 september Digitalt dialogseminarium – kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre

2 september Digitalt dialogseminarium – kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre

7 september Möte med expertgruppen

8 september Digitalt dialogseminarium – kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre

9 september Möte med utredningens referensgrupp

14 september Digitalt dialogseminarium – kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre

15 september Digitalt dialogseminarium – kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre

16 september Digitalt dialogseminarium – kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre

22 september Digitalt dialogseminarium – kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre

25 september Digitalt dialogseminarium – kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre

 

Oktober

14 oktober Möte med Fyrbodal – 14 kommuner i samverkan

16 oktober Möte med utredningens indikatorgrupp.

22 oktober Digitalt dialogseminarium – kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre. Seminariet riktar sig endast till kommunerna i Stockholms län.

23 oktober. Göran Johnsson medverkar i Ledarnas digitala seminarium om chefskap i äldreomsorgen.

27 oktober Utredningen medverkar vid seminarium, arrangerat av föreningen Vård- och omsorgscollage.

 

November

3 november Uppföljningsmöte med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), efter att serien med digitala dialogseminarier avslutats. 

5 november Sändning av Ledarnas seminarium Världens bästa äldreomsorg – hur blir den verklighet? Göran Johnsson medverkar. Mer information här: https://www.ledarna.se/utvecklas-som-chef/kurser-och-seminarier-for-chefer/webbseminarier-for-medlemmar/varldens-basta-aldreomsorg-hur-blir-det-verklighet/

13 november Möte med utredningens indikatorgrupp

17 november. Möte med Ledarna.

25 november Möte med Sveriges Arbetsterapeuter

 

December

3 december Möte med expertgruppen

4 december Möte med utredningens referensgrupp

16 december Möte med Fysioterapeuterna

 

2021

Januari

26 januari Workshop. Tema: Karriärvägar och differentierade arbetsuppgifter i vården och omsorgen om ädlre

27 januari Workshop. Tema: Balans mellan olika perspektiv i vården och omsorgen om äldre