S 2015:01 Nationell samordnare utsatta EU-medborgare

 • Aktuellt
 • Direktiv
 • Kontakt
 • S 2015:01 Nationell samordnare utsatta EU-medborgare

  S 2015:01 Nationell samordnare utsatta EU-medborgare

  Välkommen

  Martin Valfridsson är sedan 29 januari 2015 regeringens Nationella Samordnare för utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.

  Samordnaren ska skapa förutsättningar för en förbättrad samverkan mellan aktörer som möter socialt utsatta EU-medborgare som är i Sverige tillfälligt och utan uppehållsrätt. I uppdraget ingår bland annat att:

  • Stödja myndigheter, kommuner, landsting och idéburna organisationer i deras möten och arbete med gruppen.
  • Underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer.
  • Främja kontaker mellan aktörer i Sverige och aktörer i de utsatta EU-medborgarnas hemländer.
  • Sprida kunskap om EU-medborgarnas rättigheter när de vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt.

  Uppdraget redovisas i form av en skriftlig utredning den 1 februari 2016.

  Martin Valfridsson är en erfaren jurist och har en bakgrund som rådman, rättsråd vid Svenska representationen i EU och statssekreterare åt tidigare justitieminister Beatrice Ask.