Sök på webbplatsen

7 maj, 2019

Utredning om funktionshinderspolitiken har lämnats till regeringen

Regeringens särskilde utredare Martin Olauzon har lämnat över betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) till socialminister Lena Hallengren. För att rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna förverkligas krävs ett tydligt politiskt ansvar, anser utredaren.

Mer information3 maj, 2019

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer sitt uppdrag överlämnar idag sitt betänkande SOU 2019:18 För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. I detta betänkande redovisar Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer sitt uppdrag.

Mer information2 maj, 2019

Utredning av det statliga investeringsfrämjandet överlämnades till Ann Linde

Utredningen ”Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige” överlämnades idag till Ann Linde, utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor. I utredningen föreslås bland annat att dagens exportstrategi får ett ökat investeringsfrämjande fokus och att regionerna, via Tillväxtverket, får långsiktig finansiering för att ta emot och stödja utländska företag som vill investera i Sverige.

Mer information29 april, 2019

Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet överlämnar betänkande

Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet (A 2018:02) överlämnar idag sitt betänkandet SOU 2019:19 Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd till Regeringen.

Mer information29 april, 2019

Utredningen om översyn av miljöövervakningen har överlämnat sitt betänkande

Utredningen om översyn av miljöövervakningen har idag överlämnat sitt betänkande SOU 2019:22 Sveriges miljöövervakning – dess uppgifter och organisation för en god miljöförvaltning till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av den svenska miljöövervakningen och föreslå dels en lämplig avgränsning i förhållande till närliggande verksamheter, dels förändringar för att bättre möta framtida behov.
Utredrae Åsa Romson överlämnar betänkandet tilll statssekreterare Gunvor Eriksson
Utredare Åsa Romson överlämnar betänkandet tilll statssekreterare Gunvor Eriksson.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer