Sök på webbplatsen

20 april, 2017

Skolkommissionen lämnar slutbetänkande

I dag, torsdagen den 20 april, lämnar Skolkommissionen sitt slutbetänkande SOU 2017:35 Samling för skolan ­Nationell strategi för kunskap och likvärdighet till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Mer information5 april, 2017

Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv överlämnar betänkande

Förre överåklagaren Gunnel Lindberg överlämnar idag sitt delbetänkande SOU 2017:29 Brottsdatalag till Inrikesminister Anders Ygeman.

Mer information4 april, 2017

Strandhäll tar emot arbetsskadeförsäkringsutredningen

Idag tar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll emot Utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada vid en pressträff i Rosenbad. Utredaren Ingrid Petersson överlämnar betänkande SOU 2017:25 Samlad kunskap – stärkt handläggning samt  redogör för utredningens förslag med målet att uppnå en mer jämställd och rättssäker arbetsskadeförsäkring.

Mer information3 april, 2017

Delningsekonomi på användarnas villkor

De som deltagit i delningsekonomin är nöjda. Om större grupper av befolkningen ska börja delta krävs mer information och vägledning. Det konstaterar Utredningen om användarna i delningsekonomin, som nu lämnat sitt betänkande – Delningsekonomi på användarnas villkor – till konsumentminister Per Bolund.

Mer information31 mars, 2017

Ardalan Shekarabi tar emot Spellicensutredningen

Regeringen beslutade den 24 september 2015 att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram förslag till en ny spelreglering som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden. I uppdraget ingick även att analysera vilken roll staten bör ha på en omreglerad spelmarknad.

Idag fredag den 31 mars överlämnar regeringens särskilde utredare Håkan Hallstedt spellicensutredningens betänkande SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad till civilminister Ardalan Shekarabi.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se