Sök på webbplatsen

17 juni, 2022

Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska överlämnar sitt betänkande

Mer information

Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska överlämnar i dag sitt betänkande, Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska, SOU 2022:35, till regeringen.16 juni, 2022

Delegationen mot arbetslivskriminalitet överlämnar sitt betänkande

Delegationen mot arbetslivskriminalitet överlämnar i dag sitt delbetänkande, Arbetslivskriminalitet, – en  definition, – en inledande bedömning av omfattningen, – lärdomar från Norge, SOU 2022:36, till regeringen.16 juni, 2022

2021 års bidragsbrottsutredning överlämnar sitt betänkande

Utredningen 2021 års bidragsbrottsutredning, överlämnar sitt betänkande Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott. Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänka brott, SOU 2022:37, till regeringen.

Mer information14 juni, 2022

Miljöprövningsutredningen överlämnar sitt betänkande

Klimatpolitiska utredningen överlämnar i dag sitt betänkande betänkande, Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen, SOU 2022:33, till regeringen.

Mer information3 juni, 2022

Utredningen fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning överlämnar sitt betänkande

Utredningen fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning överlämnar sitt betänkande, I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning SOU 2022:34, till regeringen.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU & Ds) fr.o.m 2020-års årgång – beställs via regeringen.se: