Sök på webbplatsen

19 oktober, 2017

Kartläggning av insatser riktade till våldsutövare

I dagarna skickar Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld, S 2017:02, ut en enkät till socialtjänsterna i samtliga landets kommuner. Enkäten ska bland annat ge svar på hur landets socialtjänster fångar upp personer som har utsatt närstående för våld.

Mer information17 oktober, 2017

Kommunutredningen Fi 2017:02 överlämnar betänkande

Kommunutredningen Fi 2017:02 överlämnar sitt betänkande En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77.

Mer information16 oktober, 2017

Utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen, N 2015:08, överlämnar betänkande

Utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen, N 2015:08, överlämnar sitt betänkande Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen, SOU 2017:81.

Mer information16 oktober, 2017

Kommittén om en tydligare budgetprocess, Fi 2017:01, överlämnar betänkande

Kommittén om en tydligare budgetprocess, Fi 2017:01, överlämnar sitt betänkande En sammanhållen budgetprocess, SOU 2017:78.

Mer information16 oktober, 2017

Parlamentariska public service-kommittén, Ku 2016:06, överlämnar betänkande

Utredningen Parlamentariska public service-kommittén, Ku 2016:06, överlämnar sitt betänkande Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende, SOU 2017:79.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se