Sök på webbplatsen

29 april, 2016

Utredningen om EU:s revisionspaket överlämnar slutbetänkandet

Idag överlämnar Utredningen om EU:s revisionspaket sitt slutbetänkandet SOU 2016:34 Revisorns skadeståndsansvar till Justitiedepartementet.

Mer information29 april, 2016

Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon

Bonus–malus-utredningen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur ett s.k. bonus–malus–system för nya lätta fordon kan utformas, där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället genom en bonus medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt.

Mer information26 april, 2016

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tar emot Dricksvattenutredningens slutbetänkande

Utredaren Gunnar Holmgren överlämnar slutbetänkandet  från utredningen SOU 2016:32 En trygg dricksvattenförsörjning till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Mer information18 april, 2016

Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion

Utredningen om fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter har i dag överlämnat sitt betänkande SOU 2016:31 Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion till regeringen.

Mer information18 april, 2016

Utredning om utbildning för nyanlända överlämnas

Idag tar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, emot delbetänkandet SOU 2016:35 Vägen in till det svenska skolväsendet.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se