Sök på webbplatsen

23 februari, 2017

Peter Eriksson håller pressträff om översyn av Boverkets byggregler

I dag, den 23 februari, kl 12.30 håller bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson en pressträff i Rosenbad med anledning av att regeringen tillsätter en kommitté ledd av två personer som ska utreda och göra en genomgripande översyn av Boverkets byggregler.

Mer information22 februari, 2017

Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången. Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv

Utredningen om vissa straffprocessuella frågor har haft i uppgift att analysera hur svensk rätt förhåller sig till EU-direktivet om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid sin egen rättegång och föreslå de förändringar som krävs för att genomföra direktivet i svensk rätt.

Mer information22 februari, 2017

Helene Hellmark Knutsson tog emot utredning om hantering av misstänkt forskningsfusk

Onsdagen den 22 februari överlämnade Oredlighetsutredningen sitt betänkande ”Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning” till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Mer information21 februari, 2017

Utredning om kommunal vuxenutbildning

Måndagen den 20 februari presenterade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström direktiv till den utredning som ska undersöka behovet av förändringar i regleringen av den kommunala vuxenutbildningen. Utredare är Roger Mörtvik.

Mer information20 februari, 2017

Utredningen om processrätt och stora brottmål har lämnat ett delbetänkande

Inrikesminister Anders Ygeman har i dag mottagit delbetänkande från Utredningen om processrätt och stora brottmål. Utredningen, som leds av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, har haft i uppdrag att analysera hur handläggningen av stora brottmål med omfattande bevisning skulle kunna moderniseras och effektiviseras med bevarade krav på rättssäkerhet.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se