Sök på webbplatsen

19 februari, 2020

Kommunutredningen överlämnar sitt betänkande

 

Kommunutredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget SOU 2020:8, till regeringen.

Mer information11 februari, 2020

Utredningen om sanktioner vid brott mot djur överlämnar sitt betänkande

Utredningen om sanktioner vid brott mot djur överlämnar i dag sitt betänkande Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem SOU 2020:7, till regeringen.

Mer information31 januari, 2020

Rut-utredningen överlämnar sitt betänkande

Rut-utredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget SOU 2020:5, till regeringen.

Mer information31 januari, 2020

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum överlämnar sitt betänkande

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum överlämnar i dag sitt betänkande, En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering SOU 2020:6, till regeringen.

Mer information29 januari, 2020

Klimatpolitiska vägvalsutredningen överlämnar sitt betänkande

Klimatpolitiska vägvalsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Vägen till en klimatpositiv framtid  SOU 2020:4, till regeringen.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer