Sök på webbplatsen

30 september, 2016

Pressträff med Magdalena Andersson och Jens Henriksson om översynen av överskottsmålet

Den 30 september överlämnade Överskottsmålskommittén sitt slutbetänkande. I samband med överlämnandet hölls en pressträff där finansminister Magdalena Andersson och kommitténs ordförande Jens Henriksson, koncernchef och vd på Folksam, deltog.

Mer information28 september, 2016

Personalförsörjningsutredningen presenteras

Regeringens särskilde utredare Annika Nordgren Christensen presenterar sitt betänkande rörande en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Försvarsminister Peter Hultqvist kommer att närvara under presentationen.

Mer information28 september, 2016

Förutsättningsutredningen överlämnar betänkandet

Förutsättningsutredningen överlämnar idag sitt betänkandet SOU 2016:64 Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete till Försvarsdepartementet.

Mer information27 september, 2016

Gustav Fridolin tar emot utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti

En prioriterad fråga för regeringen är att alla barn och elever ges likvärdiga förutsättningar för att lyckas i skolan. Den särskilda utredaren Ulf Fredriksson har haft i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att införa en så kallad läsa-skriva-räkna-garanti och lämna förslag på hur en sådan bör utformas. Nu överlämnas utredningens betänkande SOU 2016:59 På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik till utbildningsministern.

Mer information26 september, 2016

Per Bolund tar emot Premiepensionsutredningen

Finansmarknadsminister Per Bolund tar emot Premiepensionsutredningens betänkande SOU 2016:61 Fokus premiepension från utredaren Patric Thomsson vid en pressträff på måndag den 26 september.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se