Sök på webbplatsen

2 mars, 2015

Klagomålsutredningen överlämnar delbetänkande

Idag överlämnar klagomålsutredningen sitt delbetänkande SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad. Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården till Socialdepartementet.

Mer information2 mars, 2015

Överprövningsutredningen överlämnar sitt betänkande

Överprövningsutredningen (S 2013:15) överlämnar sitt betänkande  SOU 2015:12 Överprövning av upphandlingsmål m.m. till civilminister Ardalan Shekarabi.

Mer information2 mars, 2015

Socialförsäkringsutredningen lämnar sitt slutbetänkande

I dag presenteras den parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande. I betänkandet föreslås en rad förbättringar i sjukförsäkringen inklusive stödet för återgång i arbete, i arbetsskadeförsäkringen och i arbetslöshetsförsäkringen. Syftet är att värna förtroendet för socialförsäkringarna och göra försäkringarna långsiktigt hållbara.

Mer information27 februari, 2015

Utredningen om nya utstationeringsregler överlämnar delbetänkande

I dag överlämnade den särskilde utredaren Anna Middelman delbetänkandet Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Till utredningens förslag hör bestämmelser om ökad möjlighet för utstationerade arbetstagare att tillvarata sina rättigheter i Sverige, gränsöverskridande indrivning av sanktionsavgifter och viten, samarbete mellan myndigheter och en förtydligad definition av utstationering.

Den 31 mars 2015 ska utredningen enligt ett tilläggsuppdrag även lämna förslag till hur tillämpningsdirektivets bestämmelser om förbättrad tillgång till information om villkor i kollektivavtal och om entreprenörsansvar ska genomföras.

Mer information26 februari, 2015

Sveriges gränser till havs utredda

Havsgränsutredningen har genomfört ett omfattande tekniskt arbete för att identifiera de punkter som ska användas för Sveriges baslinjer. Det är utifrån baslinjerna som samtliga suveränitetszoner och jurisdiktionszoner ska beräknas, såsom territorialhav, angränsande zon och ekonomisk zon. 

- Det är mycket positivt att denna första översyn sedan 1960-talet har kommit till stånd. Det är ett viktigt bidrag som ger trygghet och en säkerhet för sjöfarten och andra verksamheter. Utredningen har gjort ett imponerande arbete, i kamp mot väder och vind, för att slutföra översynen, säger utrikesminister Margot Wallström.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommmitéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Svenska Unescorådet 

- utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation bygger fred!

Polissamordningen 

Den 1 januari 2015 får Sverige en samlad Polismyndighet till skillnad från dagens uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Arbetet leds av genomförandekommittén för nya Polismyndigheten.

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

ska se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet är att överväga förändringar som ger hållbara försäkringar för framtiden.