Sök på webbplatsen

9 januari, 2017

Gustav Fridolin tog emot utredning om problematisk elevfrånvaro

Regeringens särskilda utredare Malin Gren Landell har överlämnat betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera till utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredaren har haft i uppdrag att kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt analysera orsakerna till frånvaron och föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras.

Mer information5 januari, 2017

Gustav Fridolin tar emot utredning om problematisk elevfrånvaro

Måndag 9 januari tar utbildningsminister Gustav Fridolin emot betänkandet ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera” från utredningen Att vända frånvaro till närvaro.4 januari, 2017

Sven-Erik Bucht tar emot Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande

Idag överlämnar den parlamentariska landsbygdskommittén sitt slutbetänkande SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Mer information22 december, 2016

Utredningen om nätdroger m.m. överlämnar sitt betänkande

Utredningen om nätdroger m.m. överlämnar idag sitt betänkande SOU 2016:93 Klassificering av nya psykoaktiva substanser till Socialdepartemetet

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se