Sök på webbplatsen

27 april, 2017

Utredningen om ekologisk kompensation överlämnar sitt betänkande

Utredningen om ekologisk kompensation överlämnar idag sitt betänkande SOU 2017:34 Ekologisk kompensation – Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster till Miljö- och energidepartemetet.

Mer information26 april, 2017

Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden överlämnar betänkande

Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden, Ju 2015:11, överlämnar idag sitt betänkande SOU 2017:31 Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden till justitieministern.

Mer information25 april, 2017

Morgan Johansson tog emot förslag om stärkt ställning för hyresgäster

Hyresgästutredningen har överlämnat sitt betänkande Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Särskild utredare har varit riksdagsledamoten Agneta Börjesson (MP).

Mer information20 april, 2017

Skolkommissionen lämnar slutbetänkande

I dag, torsdagen den 20 april, lämnar Skolkommissionen sitt slutbetänkande SOU 2017:35 Samling för skolan ­Nationell strategi för kunskap och likvärdighet till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Mer information5 april, 2017

Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv överlämnar betänkande

Förre överåklagaren Gunnel Lindberg överlämnar idag sitt delbetänkande SOU 2017:29 Brottsdatalag till Inrikesminister Anders Ygeman.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se