Sök på webbplatsen

24 april, 2015

Strängare krav på snabblåneföretagen

Regeringen tillsätter en utredning som ska överväga åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för snabblån och andra konsumentkrediter. Detta presenterade justitieminister Morgan Johansson. Utredare blir vice ordförande i riksdagens civilutskott, Johan Löfstrand (S).

Mer information16 april, 2015

Modernisering av lagen om skiljeförfarande

En utredning har gjort en översyn av lagen om skiljeförfarandelagen för att säkerställa att lagstiftningen är modern och garanterar ett rättssäkert och effektivt skiljeförfarande.

Mer information16 april, 2015

Anna Johansson tar emot delbetänkande om järnvägens organisation

I dag, torsdag den 16 april, tar infrastrukturministern emot Utredningen om järnvägens organisations delbetänkande ”Koll på anläggningen” från utredaren Gunnar Alexandersson.

Mer information15 april, 2015

Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar överlämnar sitt delbetänkande

Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, U 2013:02, överlämnar sitt delbetänkande, SOU 2015:45 SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet till Utbildningsdepartemetet.

Mer information15 april, 2015

Utredningen om stöd och krav avseende arbetslösa personer som tar emot ekonomiskt bistånd överlämnar betänkande

Utredningen om stöd och krav avseende arbetslösa personer som tar emot ekonomiskt bistånd överlämnar idag över betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd till Socialdepartemetet.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommmitéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Svenska Unescorådet 

- utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation bygger fred!

Polissamordningen 

Den 1 januari 2015 får Sverige en samlad Polismyndighet till skillnad från dagens uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Arbetet leds av genomförandekommittén för nya Polismyndigheten.

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

ska se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet är att överväga förändringar som ger hållbara försäkringar för framtiden.