Sök på webbplatsen

28 mars, 2017

Två utredningar med fokus på arbetsmiljö överlämnas till Ylva Johansson

Tisdagen den 28 mars tar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson emot två utredningar gällande arbetsmiljö. Utredare Kurt Eriksson överlämnar betänkandet Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 2017:24) och utredare Maria Stanfors överlämnar betänkandet Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28).

Mer information22 mars, 2017

Utredningen Cirkulär ekonomi överlämnar sitt betänkande till miljöministern

Idag överlämnar utredningen Cirkulär ekonomi sitt betänkande till miljöminister Karolina Skog. Cirkulär ekonomi handlar om att skapa förutsättningar för människor och organisationer att hyra, låna, dela, sälja vidare och reparera. Detta ger en längre livslängd på material och produkter och minskar samtidigt mängden avfall och uttaget av råvaror.

Mer information15 mars, 2017

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster överlämnar idag delbetänkande

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster överlämnar idag sitt delbetänkande SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu till Finansdepartemetet.

Mer information15 mars, 2017

Helene Hellmark Knutsson tog emot utredning om ett enklare system för tillträde till högskolan

Tillträdesutredningen har överlämnat sitt betänkande ”Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning” till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Mer information9 mars, 2017

Inrikesminister Anders Ygeman tar emot utredningen Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige 2015

Utredningen om migrationsmottagandet överlämna idag sitt betänkande SOU 2017:12 Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015 till Inrikesminister Anders Ygeman.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se