Sök på webbplatsen

11 januari, 2019

Tydligare ansvar och regler för läkemedel

I syfte att förbättra möjligheterna att bedriva en modern hälso- och sjukvård har nuvarande system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel setts över. Den särskilde utredaren Toivo Heinsoo har nu överlämnat sitt slutbetänkande till socialminister Annika Strandhäll.

Mer information10 januari, 2019

Utredare presenterar LSS-utredningen

Den särskilda utredaren Gunilla Malmborg lämnar idag, torsdagen den 10 januari, över Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till övergångsregeringen.

Mer information20 december, 2018

Verkställbarhet av beslut om lov

Översiktsplaneutredningen har idag överlämnat sitt delbetänkande SOU 2018:86 Verkställbarhet av beslut om lov till Regeringen.

Mer information19 december, 2018

Det går om vi vill – förslag till en hållbar plastanvändning

Utredningen om hållbara plastmaterial har lämnat över sitt betänkande  SOU 2018:84 Det går om vi vill – förslag till en hållbar plastanvändning till regeringen. Utredningen hade i uppdrag att är att öka kunskapen om och på en vetenskaplig grund identifiera de miljöproblem som uppstår på grund av produktion och användning av plast, plastens tillsatser och de konsekvenser som uppstår i avfallshantering och materialåtervinning, samt de miljöproblem som orsakas av ökande mängder plastavfall och mikroplast som hamnar i hav och sjöar.

Mer information18 december, 2018

Ungdomsreduktionsutredningen överlämnar betänkande

Ungdomsreduktionsutredningen överlämnar idag sitt betänkande SOU 2018:85 Slopad straffrabatt för unga myndiga till Justitiedepartementet.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer