Sök på webbplatsen

5 augusti, 2022

Kreativa Sverige överlämnar sitt betänkande

Kreativa Sverige överlämnar sitt betänkande, Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher, SOU 2022:44, till regeringen.

Mer information14 juli, 2022

2021 års grupptalanutredning överlämnar sitt betänkande

Mer information

2021 års grupptalanutredning överlämnar i dag sitt betänkande
Skydd för konsumenters kollektiva intressen
– genomförande av EU:s grupptalandirektiv, SOU 2022:42, till regeringen.1 juli, 2022

Bostadsrättsregisterutredningen överlämnar sitt betänkande

Mer information

Bostadsrättsregisterutredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Ett register för alla bostadsrätter, SOU 2022:39, till regeringen.30 juni, 2022

Utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla överlämnar sitt betänkande

Utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla överlämnar idag sitt betänkande Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv, SOU 2022:38, till regeringen.

Mer information30 juni, 2022

Utredningen om vissa tvångsvårdsfrågor överlämnar sitt betänkande

Utredningen om vissa tvångsvårdsfrågor överlämnar i dag sitt betänkande, God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, SOU 2022:40, till regeringen.

 Kontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU & Ds) fr.o.m 2020-års årgång – beställs via regeringen.se: