Sök på webbplatsen

31 juli, 2017

Utredningen om en utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion överlämnar betänkande

Utredningen om en utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion överlämnar  idag sitt betänkande SOU 2017:65 Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra till Justitiedepartemetet.

Mer information29 juni, 2017

Frigivningsutredningen överlämnar sitt betänkande

Frigivningsutredningen överlämnar idag sitt betänkande SOU 2017:61 Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott till Justitiedepartementet.

Mer information28 juni, 2017

Översiktsplaneutredningen överlämnar sitt delbetänkande

Översiktsplaneutredningen överlämnar idag sitt delbetänkande SOU 2017:64 Detaljplanekravet till Näringsdepartementet.

Mer information28 juni, 2017

Miljötillsynsutredningen överlämnar sitt betänkande

Miljötillsynsutredningen överlämnar idag sitt betänkande SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet till Miljö- och energidepartementet.

Mer information21 juni, 2017

Kärnavfallsrådet överlämnar sitt yttrande

Kärnavfallsrådet överlämnar idag sitt yttrande SOU 2017:62 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program till Miljö- och energidepartemenet.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se