Sök på webbplatsen

11 mars, 2019

Sverige och Agenda 2030 – omställning till ett hållbart samhälle

Agenda 2030-delegationen överlämnar idag sitt betänkande till regeringen med förslag för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Bland annat föreslås ett riksdagsbundet mål för att få till stånd långsiktighet och bredast möjliga politiska förankring och att regeringen i kommande budgetpropositioner ska ge en samlad redovisning av hur arbetet med Agenda 2030 fortskrider.

Mer information7 mars, 2019

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete har i dag överlämnat betänkandet Nya befogenheter på konsument skyddsområdet (SOU 2019:12) till civilminister Ardalan Shekarabi. Betänkandet innehåller förslag om testköp under dold identitet och om åläggande om varningsmeddelande.

Mer information4 mars, 2019

Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget överlämnar betänkande

Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flygetöverlämnar idag sitt betänkande  SOU 2019:11 Biojet för flyget till Miljö- och energidepartemetet.

Mer information27 februari, 2019

Kamerabevakningsutredningen överlämnar slutbetänkandet

Kamerabevakningsutredningen överlämnar idag sitt slutbetänkandet SOU 2019:8 Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande till Justitiedeparementet.

Mer information18 februari, 2019

Utredning föreslår nytt stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbet

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete har i dag överlämnat sitt slutbetänkande SOU 2019:10 Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete. Utredningen föreslår att arbetsgivare som erhåller stöd för korttidsarbete även ska kunna få stöd för valideringar eller kompetensåtgärder som genomförs under en del av den tid som frigörs när korttidsarbete införs på en arbetsplats. Enligt förslaget ska staten ersätta 60 procent av arbetsgivarens kostnader för validering eller komptensåtgärder som genomförs under upp till halva den tid som frigörs i samband med korttidsarbete. För att erhålla stöd för korttidsarbete ska det i fortsättningen krävas att parterna kan visa att frågan om eventuella kompetensåtgärder har varit föremål för en diskussion.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer