Sök på webbplatsen

19 november, 2015

Utredningen om högspecialiserad vård överlämnar sitt betänkande

Idag har Utredningen om högspecialiserad vård överlämnat sitt betänkande SOU 2015:98 Träning ger färdighet. Koncentrera vården för patientens bästa till Socialdepartemetet.

Mer information16 november, 2015

Yrkesprogramsutredningen överlämnade i dag sitt slutbetänkande

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic tog i dag emot Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande ”Välja yrke” (SOU 2015:97). Yrkesprogramsutredningen har haft i uppdrag att stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft, underlätta ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv och förstärka den nationella kompetensförsörjningen.

Mer information5 november, 2015

Analys av det svenska medielandskapet överlämnad

Medieutredningen har analyserat det svenska medielandskapet utifrån ett medborgarperspektiv. I dag tog kultur- och demokratiministern emot utredningens delbetänkande. Delbetänkandet kommer att ligga till grund för förslag till nya mediepolitiska verktyg som Medieutredningen ska lämna senast den 30 april 2016.

Mer information5 november, 2015

Utredning om skatt på flygresor

Regeringen tillsätter idag en utredning som ska se över hur en skatt på flygresor kan utformas så att flygets klimatpåverkan kan minska

Mer information4 november, 2015

Regeringen vill utreda mottagandet och bosättningen av asylsökande och nyanlända

Regeringen vill förbättra systemet för ersättning till kommuner och landsting och utreda möjligheterna till ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Regeringen har också beslutat att lämna en proposition till riksdagen om den nya placeringsformen för barn och unga – stödboende – och uppdrar åt Migrationsverket att ansöka om medel för bistånd vid nödsituation från asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post:
kundservice@wolterskluwer.se, alt. www.wolterskluwer.se