Sök på webbplatsen

29 juni, 2018

Utredningen Gruvavfallsfinansieringsutredningen, M 2017:01, överlämnar betänkande

Utredningen Gruvavfallsfinansieringsutredningen, M 2017:01, överlämnar sitt betänkande Statens gruvliga risker, SOU 2018:59.

Mer information28 juni, 2018

Utredningen om samordning av särskilda persontransporter, N 2016:03, överlämnar betänkande

Utredningen om samordning av särskilda persontransporter, N 2016:03, överlämnar sitt betänkande Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning, SOU 2018:58.

Mer information28 juni, 2018

Läsdelegationen, Ku 2016:03, överlämnar betänkande

Läsdelegationen, Ku 2016:03, överlämnar sitt betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället, SOU 2018:57.

Mer information27 juni, 2018

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys överlämnar betänkande

Socialdataskyddsutredningen, S 2016:05, överlämnar betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, SOU 2018:52.

Mer information20 juni, 2018

Utredningen Kommittén för modernare byggregler, N 2017:05, överlämnar delbetänkande

Utredningen Kommittén för modernare byggregler, N 2017:05, överlämnar sitt delbetänkande Resurseffektiv användning av byggmaterial, SOU 2018:51.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer