Sök på webbplatsen

16 september, 2020

Rut-utredningen överlämnar sitt betänkande

Rut-utredningen överlämnar i dag sitt betänkande Rutavdrag för äldre, SOU 2020:52, till regeringen.

Mer information15 september, 2020

Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) överlämnar sitt betänkande

Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) överlämnar i dag sitt betänkande En långsiktigt hållbar migrationspolitik, SOU 2020:54, till regeringen.

Mer information15 september, 2020

Öppna data-utredningen överlämnar sitt betänkande

Öppna data-utredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Innovation genom information, SOU 2020:55, till regeringen.

Mer information2 september, 2020

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande överlämnar sitt delbetänkande

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande överlämnar i dag sitt delbetänkande, Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare, SOU 2020:50, till regeringen.

Mer information2 september, 2020

Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET) överlämnar sitt delbetänkande

Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET) överlämnar i dag sitt delbetänkande Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning, SOU 2020:53, till regeringen.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer