Sök på webbplatsen

25 januari, 2022

Utredningen om E-recept inom EES överlämnar sitt betänkande E-recept inom EES

Utredningen om E-recept inom EES överlämnar sitt betänkande E-recept inom EES, SOU 2021:102, till regeringen.

Mer information25 januari, 2022

Utredningen om barn som misstänks för brott överlämnar sitt betänkande

Utredningen om barn som misstänks för brott överlämnar i dag sitt betänkande Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott, SOU 2022:1, till regeringen.

Mer information12 januari, 2022

Justitiedepartementet

2020 års förverkandeutredning överlämnar sitt betänkande

2020 års förverkandeutredning överlämnar i dag sitt betänkande Ny förverkandelagstiftning, 2021:100, till regeringen.

Mer information12 januari, 2022

Utredningen om totalförsvarsanalys överlämnar sitt betänkande

Utredningen om totalförsvarsanalys överlämnar i dag sitt betänkande. Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering, SOU 2021:103, till regeringen.│

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU & Ds) fr.o.m 2021-års årgång – beställs via regeringen.se:

Offentligt tryck (SOU & Ds) t.o.m 2020-års årgång beställs från Norstedts Juridik; nj.se/offentligapublikationer
Tel 08-59819190