Sök på webbplatsen

8 maj, 2018

Utredning om kommunal planering för bostäder, N 2017:04, överlämnar betänkande

Utredning om kommunal planering för bostäder, N 2017:04, överlämnar sitt betänkande Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, SOU 2018:35.

Mer information2 maj, 2018

Aggressionsbrottsutredningen, Ju 2017:13, överlämnar delbetänkande

Aggressionsbrottsutredningen, Ju 2017:13, överlämnar sitt delbetänkande Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan, SOU 2018:33.

Mer information27 april, 2018

Utredningen om en rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland, Fö 2017:01, överlämnar betänkande

Utredningen om en rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland, Fö 2017:01, överlämnar sitt betänkandet En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland, SOU 2018:31.

Mer information24 april, 2018

Utredningen Framtidens socialtjänst, S 2017:03, överlämnar betänkande

Utredningen Framtidens socialtjänst, S 2017:03, överlämnar sitt betänkande Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst, SOU 2018:32.

Mer information11 april, 2018

2015 års sanktionslagsutredning, UD 2015:04, överlämnar betänkande

2015 års sanktionslagsutredning, UD 2015:04, överlämnar betänkandet Ekonomiska sanktioner mot terrorism, SOU 2018:27.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer