Sök på webbplatsen

12 februari, 2016

Gustav Fridolin tar emot delbetänkande om ökade möjligheter till modersmålsundervisning

Idag tar utbildningsminister Gustav Fridolin emot ett delbetänkande SOU 2016:12 Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål av Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad.

Mer information4 februari, 2016

Regeringen har beslutat om en översyn av föräldraförsäkringen

En särskild utredare, Lars Arrhenius, ska göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring i utredningen Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn.

Mer information3 februari, 2016

Utredning föreslår ny lagstiftning mot näthat

Flera nya förslag presenterades när justitie- och migrationsminister Morgan Johansson idag, onsdagen den 3 februari, tog emot betänkandet SOU 2016:7 ”Integritet och straffskydd”.

Mer information1 februari, 2016

Penningtvättsutredningen presenterar betänkande

Idag överlämnar den särskilde utredaren Kent Madstedt sitt betänkandet SOU 2016:8 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m.  på en pressträff till finansmarknadsminister Per Bolund.

Mer information1 februari, 2016

Utredningen om delaktighet i EU överlämnar betänkande

Utredningen om delaktighet i EU överlämnar idag sitt betänkande SOU 2016:10 EU på hemmaplan till Kulturdepartementet.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se