Sök på webbplatsen

1 april, 2019

Kärntekniklagutredningen, M 2017:05 överlämnar sitt betänkande

Kärntekniklagutredningen, M 2017:05 överlämnar  har idag överlämnat sitt betänkande Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar, SOU 2019:16.

Mer information29 mars, 2019

Samordning för bostadsbyggande överlämnar sitt betänkande

Utredningen Samordning för bostadsbyggande överlämnar idag sitt betänkande SOU 2019:17 Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling till Finansdepartemetet.

Mer information27 mars, 2019

ID-kortsutredningen presenteras

Idag överlämnar 2017 års ID-kortsutredning sitt betänkande SOU 2019:14 Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation till regeringen. Utredningen presenteras och överlämnas till inrikesminister Mikael Damberg av särskilda utredaren Inga-Lill Askersjö.

Mer information27 mars, 2019

Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog

Regeringen uppdrog 2017 åt en särskild utredare att kartlägga och lämna förslag i frågor om ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården. Utredningen lämnar här delbetänkande Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog

Mer information11 mars, 2019

Sverige och Agenda 2030 – omställning till ett hållbart samhälle

Agenda 2030-delegationen överlämnar idag sitt betänkande till regeringen med förslag för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Bland annat föreslås ett riksdagsbundet mål för att få till stånd långsiktighet och bredast möjliga politiska förankring och att regeringen i kommande budgetpropositioner ska ge en samlad redovisning av hur arbetet med Agenda 2030 fortskrider.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer