Sök på webbplatsen

21 februari, 2017

Utredning om kommunal vuxenutbildning

Måndagen den 20 februari presenterade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström direktiv till den utredning som ska undersöka behovet av förändringar i regleringen av den kommunala vuxenutbildningen. Utredare är Roger Mörtvik.

Mer information20 februari, 2017

Utredningen om processrätt och stora brottmål har lämnat ett delbetänkande

Inrikesminister Anders Ygeman har i dag mottagit delbetänkande från Utredningen om processrätt och stora brottmål. Utredningen, som leds av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, har haft i uppdrag att analysera hur handläggningen av stora brottmål med omfattande bevisning skulle kunna moderniseras och effektiviseras med bevarade krav på rättssäkerhet.

Mer information17 februari, 2017

Ny utredning för ökad internationalisering inom högre utbildning och forskning

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att bland annat föreslå nya mål och en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor. Utredaren ska även föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning. Agneta Bladh utses till särskild utredare.

Mer information8 februari, 2017

Utvärdering av 2006 års vårdnadsreform

I dag har justitie – och migrationsminister Morgan Johansson tagit emot betänkandet SOU 2017:6 Se barnet! från 2014 års vårdnadsutredning.

Mer information31 januari, 2017

Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet överlämnar sitt betänkande

Slutbetänkande av Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet. Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet föreslår i sitt betänkande ett antal åtgärder i syfte att ta fram ett tydligt, hållbart och lättillgängligt regelverk avseende försäkringstillhörighet, som skapar goda förutsättningar för gränsöverskridande personrörlighet samt en effektiv och rättssäker myndighetsadministration.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se