Sök på webbplatsen

26 oktober, 2016

Morgan Johansson tar emot 2014 års människohandelsutredning

Idag tar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot slutbetänkandet  SOU 2016:70 ”Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer” av 2014 års människohandelsutredning. Utredningen har undersökt behovet av straffrättsliga åtgärder mot människo­handel och exploatering av utsatta personer för bland annat tiggeri.

Mer information24 oktober, 2016

Kulturskoleutredningen överlämnar sitt betänkande till Alice Bah Kuhnke och Gustav Fridolin

Idag lämnar Kulturskoleutredningen sitt betänkande  SOU 2016:69 En inkluderande kulturskola på egen grund till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och utbildningsminister Gustav Fridolin.

Mer information17 oktober, 2016

Entreprenörskapsutredningen överlämnar betänkande

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har idag tagit emot den särskilde utredaren Pontus Braunerhjelms betänkande Entreprenörskapsutredningen – så säkrar vi svensk förnyelsekraft.

Mer information13 oktober, 2016

Per Bolund presenterade utredning om reklam

Nya och förändrade marknadsföringsmetoder och marknadsföringskanaler har aktualiserat behovet av en översyn av konsumentskyddet. Konsumentminister Per Bolund presenterade idag direktivet för utredningen ”Ett reklamlandskap i förändring”. Gunnar Larsson, generaldirektör för Kammarkollegiet, har utsetts till utredare.

Mer information12 oktober, 2016

Stärkt konsumentskydd på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter

Ett räntetak för snabblån och andra åtgärder för att minska risken att konsumenter tar dyra lån som de sedan inte har råd att betala tillbaka. Det föreslås i dag, onsdagen den 12 oktober, i betänkandet Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter (SOU 2016:68) som överlämnas till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se