Sök på webbplatsen

17 januari, 2018

Blåljusutredningen, Ju 2016:23, överlämnar delbetänkande

Blåljusutredningen, Ju 2016:23, överlämnar delbetänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner, SOU 2018:2.

Mer information15 januari, 2018

Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor, S 2016:06, överlämnar betänkande

Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor, S 2016:06, överlämnar sitt betänkande Alkoholreklam i sociala medier m.m., SOU 2017:113.

Mer information15 januari, 2018

Utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, S 2016:08, överlämnar betänkande

Utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, S 2016:08, överlämnar sitt betänkande Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, SOU 2017:112.

Mer information12 januari, 2018

Utredningen Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa, S 2015:09, överlämnar betänkande

Utredningen Nationell samordnare  för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa, S 2015:09, överlämnar sitt betänkande För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård, SOU 2017:111.

Mer information12 januari, 2018

Utredningen om ett reklamlandskap i förändring, Fi 2016:11, överlämnar betänkande

Utredningen om ett reklamlandskap i förändring, Fi 2016:11, överlämnar sitt betänkande Ett reklamlandskap i förändring  – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld, SOU 2018:1.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer