Sök på webbplatsen

30 mars, 2015

Uppgiftslämnarutredningen överlämnar betänkande

Uppgiftslämnarutredningen överlämnar idag sitt betänkande SOU 2015:33 Uppgiftslämnarservice för företagen till Näringsdepartementet.

 

Mer information30 mars, 2015

Ygeman tog emot betänkande om datalagring och integritet

Den f.d. ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher har i dag överlämnat betänkandet ”Datalagring och integritet”, SOU 2015:31, till inrikesminister Anders Ygeman.

Mer information27 mars, 2015

E-hälsokommittén överlämnar sitt betänkande

E-hälsokommittén S 2013:17 överlämnar sitt betänkande SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet fredagen den 27 mars kl 11.00.

Mer information26 mars, 2015

Utredning om rektorernas arbetssituation överlämnad

Många av rektorernas utmaningar kan kopplas till svagheter i den lokala styrkedjan. Det skriver regeringens särskilde utredare Olof Johansson i sitt betänkande Rektorn och styrkedjan som i dag överlämnas till utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredningen föreslås bland annat ett nationellt handlingsprogram för att stärka skolans styrkedja.

Mer information26 mars, 2015

Digitaliseringskommissionen överlämnar delbetänkande om digital kompetens

Särskilde utredaren Jan Gulliksen har i dag överlämnat delbetänkandet ”Gör Sverige i framtiden – digital kompetens” (SOU 2015:28) till it-minister Mehmet Kaplan.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommmitéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Svenska Unescorådet 

- utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation bygger fred!

Polissamordningen 

Den 1 januari 2015 får Sverige en samlad Polismyndighet till skillnad från dagens uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Arbetet leds av genomförandekommittén för nya Polismyndigheten.

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

ska se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet är att överväga förändringar som ger hållbara försäkringar för framtiden.