Sök på webbplatsen

26 maj, 2020

Utredningen Psykförsvarsutredningen överlämnar sitt betänkande

Utredningen Psykförsvarsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret, SOU 2020:29, till regeringen.

Mer information8 maj, 2020

Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken överlämnar sitt betänkande

Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken överlämnar sitt betänkande Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt samordning och uppföljning, SOU 2020:27, till regeringen.

Mer information29 april, 2020

Bilpoolsutredningen överlämnar sitt betänkande

 

Bilpoolsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon, SOU 2020:22, till regeringen.

Mer information29 april, 2020

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum överlämnar sitt slutbetänkande

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum överlämnar i dag sitt slutbetänkande En sjukförsäkring anpassad efter individen, SOU 2020:26, till regeringen.

Mer information28 april, 2020

Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige överlämnar sitt betänkande

Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, överlämnar i dag sitt betänkande Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik, SOU 2020:25, till regeringen.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer