Sök på webbplatsen

7 oktober, 2015

Utredningen om införande av offentlighetsprincipen i fristående skolor överlämnar sitt betänkande

Utredningen om införande av offentlighetsprincipen i fristående skolor överlämna idag sitt betänkande SOU 2015:82 Ökad insyn i fristående skolor till Utbildningsminister Gustav Fridolin.

Mer information7 oktober, 2015

Utredningen om översyn av generalläkarfunktionen överlämnar betänkande

Utredningen om översyn av generalläkarfunktionen överlämnar sitt betänkande SOU 2015:79, Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret till Försvarsdepartemetet.

Mer information7 oktober, 2015

Jämställdhetsutredningen överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar Jämställdhetsutredningen sitt betänkande, SOU 2015:86 Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken till jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Mer information5 oktober, 2015

Utredningen om bostäder för äldre överlämnar betänkande

Utredningen om bostäder för äldre överlämnar idag sitt betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i  Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer till äldreminister Åsa Regnér och bostadsminister Mehmet Kaplan.

Mer information2 oktober, 2015

Grundskoleutredningen överlämnar betänkande

Grundskoleutredningen överlämnar idag sitt betänkande SOU 2015:81 Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola till utbildningsminister Gustav Fridolin.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.