Sök på webbplatsen

24 april, 2018

Utredningen Framtidens socialtjänst, S 2017:03, överlämnar betänkande

Utredningen Framtidens socialtjänst, S 2017:03, överlämnar sitt betänkande Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst, SOU 2018:32.

Mer information11 april, 2018

2015 års sanktionslagsutredning, UD 2015:04, överlämnar betänkande

2015 års sanktionslagsutredning, UD 2015:04, överlämnar betänkandet Ekonomiska sanktioner mot terrorism, SOU 2018:27.

Mer information10 april, 2018

Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel, Ju 2016:12, överlämnar betänkande

Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel, Ju 2016:12, överlämnar sitt betänkande Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning, SOU 2018:30.

Mer information10 april, 2018

Valideringsutredningen, U 2015:10, överlämnar delbetänkade

Valideringsutredningen, U 2015:10, överlämnar sitt delbetänkade Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, SOU 2018:29.

Mer information5 april, 2018

Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet, Fö 2017:02, överlämnar delbetänkande

Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet, Fö 2017:02, överlämnar sitt delbetänkande Några frågor i skyddslagstiftningen, SOU 2018:26.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer