Sök på webbplatsen

27 oktober, 2021

Trygghetsberedningen överlämnar sitt delbetänkande

Mer information

Trygghetsberedningen överlämnar sitt delbetänkande, Vägar till ett tryggare samhälle, vol 1 och 2, SOU 2021:85, till regeringen26 oktober, 2021

ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

Utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet, A 2020:02, överlämnar i dag sitt betänkande ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet, SOU 2021:86 till regeringen.

 26 oktober, 2021

Utredningen om Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga överlämnar sitt betänkande

Utredningen om Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga, överlämnar sitt betänkande Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga, SOU 2021:82 till regeringen.

Mer information25 oktober, 2021

Utredningen om belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter överlämnar sitt betänkande

Utredningen om belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter överlämnar sitt betänkande, Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter, SOU 2021:83

Mer information15 oktober, 2021

Utredningen återstart för kulturen publicerar sin engelska sammanfattning Restarting the Arts and Culture in Sweden som tillhör SOU 2021:77

Utredningen återstart för kulturen, Ku 2020:03, publicerar sin engelska sammanfattning Restarting the Arts and Culture in Sweden som tillhör SOU 2021:77.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU & Ds) fr.o.m 2021-års årgång – beställs via regeringen.se:

Offentligt tryck (SOU & Ds) t.o.m 2020-års årgång beställs från Norstedts Juridik; nj.se/offentligapublikationer
Tel 08-59819190