Sök på webbplatsen

5 september, 2018

Utredningen 2017 års arvsfondsutredning överlämnar sitt betänkande

Utredningen 2017 års arvsfondsutredning överlämnar idag sitt betänkande  SOU 2018:70 En arvsfond i takt med tiden  En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden till Socialdepartementet.

Mer information3 september, 2018

Anna Ekström tar emot komvuxutredningen

Måndagen den 3 september tog Anna Ekström emot slutbetänkandet från utredningen En väl anpassad vuxenutbildning vid en pressträff i Rosenbad.

Mer information28 augusti, 2018

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv, Ju 2017:06, överlämnar slutbetänkande

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv, Ju 2017:06, överlämnar slutbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet, SOU 2018:69.

Mer information23 augusti, 2018

Byggrättsutredningen, N2017:06, överlämnar betänkande

Byggrättsutredningen, N2017:06, överlämnar betänkandet Ett snabbare bostadsbyggande, SOU 2018:67.

Mer information22 augusti, 2018

Expertgruppen för digitala investeringar, Fi 2017:04, överlämnar slutrapport

Expertgruppen för digitala investeringar, Fi 2017:04, överlämnar sitt betänkande Expertgruppen för digitala investeringar. Slutrapport, SOU 2018:72.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer