Sök på webbplatsen

18 december, 2018

Ungdomsreduktionsutredningen överlämnar betänkande

Ungdomsreduktionsutredningen överlämnar idag sitt betänkande SOU 2018:85 Slopad straffrabatt för unga myndiga till Justitiedepartementet.

Mer information11 december, 2018

Samhällets tolktjänster ska bli mer effektiva

Tisdag den 11 december överlämnade Tolkutredningen sitt betänkande ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström vid en pressträff.

Mer information5 december, 2018

YA lär dig jobbet på jobbet

Yrkesintroduktionsanställningar tillkom år 2014 genom ett trepartsinitiativ mellan arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och staten. Syftet var främst att bidra till att sänka den då höga ungdomsarbetslösheten samt att bidra till en mer effektiv kompetensförsörjning i arbetslivet. Yrkesintroduktionsanställningar (YAanställningar) är en kompetensförsörjningsåtgärd och den främsta anledningen till att arbetsmarknadens parter har tecknat yrkesintroduktionsavtal (YA).

Mer information30 november, 2018

Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor överlämnar betänkandet

Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor överlämnar idag sitt betänkandet SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen till Justitiedepartemetet.

Mer information26 november, 2018

Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring överlämnar sitt betänkande

Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring, S 2017:04, överlämnar idag sitt betänkande Samspel för hälsa Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring, SOU 2018:80.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer