Sök på webbplatsen

29 januari, 2015

2013 års värdepappersmarknadsutredning överlämnar betänkandet

Idag överlämnar 2013 års värdepappersmarknadsutredning (Fi 2013:04) sitt betänkande SOU 2015:2 Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR till finansdepartementet.

Mer information22 januari, 2015

Utredningen om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet överlämnar betänkande

Utredningen om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet  överlämnar idag sitt betänkande SOU 2014:91 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering till Socialdepartementet.

Mer information16 januari, 2015

Uppdrag att se över 3:12-reglerna

Regeringen har beslutat att ge ett utökat uppdrag till utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Utredningen ska bl.a. analysera om förenklingsregeln, reglerna om lönebaserat utrymme och sparat utdelningsutrymme samt takbeloppen för beskattning av utdelning respektive kapitalvinst i inkomstslaget tjänst bör förändras.

Mer information15 januari, 2015

Utredare utsedd till Upphandlingsmyndigheten

Ardalan Shekarabi har utsett Hans-Eric Holmqvist att som särskild utredare förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten.

Mer information15 januari, 2015

Utredare vill förbjuda bisfenol A i kvitton och biljetter

Människors exponering för det hormonstörande ämnet bisfenol A måste minska. Regeringens särskilde utredare Anders Turesson föreslår att bisfenol A förbjuds från användning i kvitton samt att det fasas ut från ytskikt i kontakt med livsmedel före år 2020.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommmitéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Svenska Unescorådet 

- utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation bygger fred!

Polissamordningen 

Den 1 januari 2015 får Sverige en samlad Polismyndighet till skillnad från dagens uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Arbetet leds av genomförandekommittén för nya Polismyndigheten.

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

ska se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet är att överväga förändringar som ger hållbara försäkringar för framtiden.