Sök på webbplatsen

30 november, 2016

Utredningen om skatt på flygresor överlämna betänkande

Idag överlämnar Utredningen om skatt på flygresor sitt betänkande SOU 2016:83 En svensk flygskatt till statssekreterare Leif Jakobsson.

 

Mer information30 november, 2016

Paketreseutredningen överlämnar slutbetänkande

Paketreseutredningen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande ”Ny resegarantilag” till regeringen. Utredningens uppdrag har bestått av två delar, dels att analysera direktivet och föreslå hur det ska genomföras i svensk rätt, dels att analysera dagens system för att ställa resegaranti och ge förslag på hur detta kan förbättras.

Mer information30 november, 2016

Anna Johansson tar emot Taxiutredningen

Idag tar infrastrukturminister Anna Johansson emot Taxiutredningens betänkande SOU 2016:86 Taxi och samåkning – i dag, i morgon och i övermorgon som handlar om hur reglerna för taxi och samåkning kan anpassas till nya förutsättningar. I samband med överlämnandet hålls en pressträff som börjar klockan 09.00 med den särskilda utredaren Amy Rader Olsson och infrastrukturministern på regeringen.se.

Mer information29 november, 2016

Infrastrukturministern tar emot Taxiutredningen

På onsdag den 30 november tar infrastrukturminister Anna Johansson emot Taxiutredningen som handlar om hur reglerna för taxi och samåkning kan anpassas till nya förutsättningar (Dir. 2015:81).

I samband med överlämnandet hålls en pressträff med den särskilda utredaren Amy Rader Olsson och infrastrukturminister Anna Johansson.

Mer information

Överlämnandet kommer att webbsändas på regeringen.se29 november, 2016

Utredningen om vissa frågor om företagsbot överlämnar betänkande

Utredningen om vissa frågor om företagsbot överlämnar idag sitt betänkande SOU 2016:82  En översyn av lagstiftningen om företagsbot till Justitiedepartementet.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se