Sök på webbplatsen

15 juni, 2018

Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar, UD 2018:01, överlämnar delbetänkande

Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar, UD 2018:01, överlämnar sitt delbetänkande Bättre kommunikation för fler investeringar, SOU 2018:56.

Mer information15 juni, 2018

F-skatteutredningen, Fi 2017:08, överlämnar delbetänkande

F-skatteutredningen, Fi 2017:08, överlämnar sitt delbetänkande F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor, SOU 2018:49.

Mer information15 juni, 2018

Utredningen Styrning för en mer jämlik vård, S 2017:08, överlämnar delbetänkande

Utredningen Styrning för en mer jämlik vård, S 2017:08, överlämnar sitt delbetänkande Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv. Kartläggning av socioekonomiska skillnader i vårdutnyttjande och utgångspunkter för bättre styrning, SOU 2018:55.

Mer information14 juni, 2018

Tillitsdelegationen, Fi 2016:03, överlämnar forskningsantologi och betänkanden

Tillitsdelegationen, Fi 2016:03, överlämnar forskningsantologin Styra och leda med tillit Forskning och praktik, SOU 2018:38, huvudbetänkandet Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn, SOU 2018:47, och delbetänkandet En lärande tillsyn. Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg, SOU 2018:48.

Mer information14 juni, 2018

Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler, Fi 2017:05, överlämnar betänkande

Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler, Fi 2017:05, överlämnar sitt betänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål, SOU 2018:44.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer