Sök på webbplatsen

19 mars, 2018

Utredningen om gräsrotsfinansiering, Fi 2016:10, överlämnar betänkande

Utredningen om gräsrotsfinansiering, Fi 2016:10, överlämnar sitt betänkande Gräsrotsfinansiering, SOU 2018:20.

 

Mer information14 mars, 2018

Flexjobbutredningen, A 2017:01, överlämnar betänkande

Flexjobbutredningen, A 2017:01, överlämnar sitt betänkande Flexibel rehabilitering, SOU 2018:21.

Mer information13 mars, 2018

Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund, Ku 2016:01, överlämnar betänkande

Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund, Ku 2016:01, överlämnar betänkandet Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, SOU 2018:18.

Mer information12 mars, 2018

Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner, U 2016:06, överlämnar betänkande

Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner, U 2016:06, överlämnar sitt betänkande Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling, SOU 2018:17.

Mer information7 mars, 2018

Utredningen om självkörande fordon på väg, N 2015:07, överlämnar slutbetänkande

Utredningen om självkörande fordon på väg, N 2015:07, överlämnar sitt slutbetänkande Vägen till självkörande fordon – introduktion, Del 1 och 2, SOU 2018:16.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer