Sök på webbplatsen

24 september, 2018

Utredningen om tryggare och effektivare studier överlämnar idag sitt betänkande

Utredningen om tryggare och effektivare studier överlämnar idag sitt betänkande SOU 2018:73 Studiemedel för effektiva studier. Utredningens uppdrag var att föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I detta slutbetänkande redovisas i enlighet med direktiven de delar som avser uppdraget att främja effektivare studier.

Mer information5 september, 2018

Utredningen 2017 års arvsfondsutredning överlämnar sitt betänkande

Utredningen 2017 års arvsfondsutredning överlämnar idag sitt betänkande  SOU 2018:70 En arvsfond i takt med tiden  En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden till Socialdepartementet.

Mer information3 september, 2018

Anna Ekström tar emot komvuxutredningen

Måndagen den 3 september tog Anna Ekström emot slutbetänkandet från utredningen En väl anpassad vuxenutbildning vid en pressträff i Rosenbad.

Mer information28 augusti, 2018

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv, Ju 2017:06, överlämnar slutbetänkande

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv, Ju 2017:06, överlämnar slutbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet, SOU 2018:69.

Mer information23 augusti, 2018

Byggrättsutredningen, N2017:06, överlämnar betänkande

Byggrättsutredningen, N2017:06, överlämnar betänkandet Ett snabbare bostadsbyggande, SOU 2018:67.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer