Sök på webbplatsen

12 oktober, 2018

Regeringen tar emot utredning om energieffektivisering

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan har idag tagit emot utredningen Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring, som föreslår lösningar för att undanröja hinder som hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter när de ska energieffektivisera, bli småskaliga elproducenter eller att lagra egenproducerad förnybar el.

Mer information1 oktober, 2018

Ardalan Shekarabi tar emot Kostnadsutjämningsutredningens slutbetänkande

Idag överlämnar Kostnadsutjämningsutredningen sitt slutbetänkande SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting  till civilminister Ardalan Shekarabi.

Mer information28 september, 2018

Blåljusutredningen överlämnar sitt slutbetänkande

I dag har justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tagit emot ett betänkande som föreslår att polisen ska få utökade möjligheter att kroppsvisitera förhörspersoner i samband med förhör som hålls i Polismyndighetens och Säkerhetspolisens lokaler.

Mer information24 september, 2018

Utredningen om tryggare och effektivare studier överlämnar idag sitt betänkande

Utredningen om tryggare och effektivare studier överlämnar idag sitt betänkande SOU 2018:73 Studiemedel för effektiva studier. Utredningens uppdrag var att föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I detta slutbetänkande redovisas i enlighet med direktiven de delar som avser uppdraget att främja effektivare studier.

Mer information5 september, 2018

Utredningen 2017 års arvsfondsutredning överlämnar sitt betänkande

Utredningen 2017 års arvsfondsutredning överlämnar idag sitt betänkande  SOU 2018:70 En arvsfond i takt med tiden  En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden till Socialdepartementet.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer