Sök på webbplatsen

19 juli, 2021

Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer överlämnar sitt betänkande

Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer överlämnar sitt betänkande Ersättning till brottsoffer SOU 2021:64 till regeringen.

Mer information6 juli, 2021

Utredningen om läge och kvalitet i hyressättningen överlämnar sitt betänkande

Utredningen om läge och kvalitet i hyressättningen överlämnar sitt betänkande Läge och kvalitet i hyressättningen SOU 2021:58 till statsrådet Johansson.

Mer information2 juli, 2021

Cybersäkerhetsutredningen överlämnar sitt betänkande

Cybersäkerhetsutredningen överlämnar sitt betänkande, Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd förnätverks- och informationssystem, SOU 2021:63, idag till regeringen.

Mer information2 juli, 2021

Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap överlämnar sitt betänkande

Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap överlämnar sitt betänkande Ändrade regler i medborgarskapslagen SOU 2021:54.

Mer information1 juli, 2021

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande överlämnar sitt betänkande

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande överlämnar sitt betänkande Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen, SOU 2021:55 idag till regeringen.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU & Ds) fr.o.m 2021-års årgång – beställs via regeringen.se:

Offentligt tryck (SOU & Ds) t.o.m 2020-års årgång beställs från Norstedts Juridik; nj.se/offentligapublikationer
Tel 08-59819190