Sök på webbplatsen

1 september, 2015

Arbete i offentliga upphandlingar ska ske med skäliga och kollektivavtalsenliga arbetsvillkor

Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal föreslår att upphandlande myndigheter ska kräva att arbete som utförs i offentlig upphandling ska utföras med skäliga anställningsvillkor. Utredningen överlämnar sitt delbetänkande SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal till civilminister Ardalan Shekarabi.

Mer information31 augusti, 2015

Fler och starkare patienter – så blir tandvårdsreformen ännu bättre

Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd överlämnar i dag sitt betänkande SOU 2015:76 Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Utredningen har haft i uppdrag att genomföra en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform.

Mer information17 augusti, 2015

Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar

2015 års betaltjänstutredning har överlämnat delrapporten ”Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar” till regeringen. Hela uppdraget ska redovisas senast den 4 januari 2016.

Mer information30 juli, 2015

Utredning för att stärka hyresgästernas ställning

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att utreda frågor om hyra av lägenhet. En viktig del i uppdraget är att undersöka om hyresgästernas ställning bör stärkas.

Mer information29 juli, 2015

Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet

2014 års utlänningsdatautredning (Ju 2014:11) har överlämnat sitt betänkande Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet (SOU 2015:73) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommmittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Svenska Unescorådet 

- utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation bygger fred!

Polissamordningen 

Den 1 januari 2015 får Sverige en samlad Polismyndighet till skillnad från dagens uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Arbetet leds av genomförandekommittén för nya Polismyndigheten.

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

ska se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet är att överväga förändringar som ger hållbara försäkringar för framtiden.