Sök på webbplatsen

16 augusti, 2018

Kamerabevakningsutredningen, Ju 2017:14, överlämnar betänkande

Kamerabevakningsutredningen, Ju 2017:14, överlämnar sitt betänkande Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande, SOU 2018:62.

Mer information15 augusti, 2018

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, Fi 2018:01, överlämnar delbetänkande

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, Fi 2018:01, överlämnar delbetänkandet Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, SOU 2018:66.

Mer information15 augusti, 2018

Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism, Ju 2017:11, överlämnar betänkande

Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism, Ju 2017:11, överlämnar betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism, SOU 2018:65.

Mer information14 augusti, 2018

Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel, Ju 2017:04, lämnar slutbetänkande

Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel, Ju 2017:04, lämnar sitt slutbetänkande Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel, SOU 2018:61.

Mer information10 augusti, 2018

2016 års sjölagsutredning överlämnar sitt betänkande

2016 års sjölagsutredning överlämnar idag sitt betänkande SOU 2018:60 Tillträde till Rotterdamreglerna.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer