Sök på webbplatsen

28 juni, 2016

2014 års fondutredning överlämnar slutbetänkandet

Idag  överlämnar 2014 års fondutredning sitt slutbetänkandet SOU 2016:45 En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad till Finansdepartemetet.

Mer information



22 juni, 2016

Miljömålsberedningen överlämnar sitt betänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige ”

Idag överlämnar Miljömålsberedningen hela sitt betänkande SOU 2016:47 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige med förslag till mål och strategi för klimatpolitiken till miljöminister Karolina Skog och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin.

Mer information



21 juni, 2016

Översyn av arbetsmarknadspolitikens roll och gränser samt Arbetsförmedlingens uppdrag

Regeringen avser att i morgon fatta beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en bred översyn av hur statens åtagande på arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas för att så effektivt som möjligt bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

Mer information



20 juni, 2016

Kommissionen mot antiziganism lämnar sitt slutbetänkande

Idag överlämnar Kommissionen mot antiziganism sitt slutbetänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på en pressträffen med bland andra kommissionens ordförande Thomas Hammarberg och Soraya Post.

Mer information



16 juni, 2016

Kapstadsutredningen II – Internationella säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel överlämnar betänkande

Kapstadsutredningen II – Internationella säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel överlämnar idag sitt betänkandet SOU 2016:43 Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m.m. – Järnvägsprotokollet till Justitiedepartementet.

Mer information



Kontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se