Sök på webbplatsen

13 december, 2019

Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder överlämnar betänkande

Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder överlämnar idag sitt betänkande SOU 2019:60 EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder, Ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris till Regeringen.

Mer information12 december, 2019

Utredningen om idéburna aktörer i välfärden överlämnar betänkande

Utredningen om idéburna aktörer i välfärden har idag överlämnat sitt betänkande, Idéburen välfärd (SOU 2019:56) till civilminister Lena Micko. Utredningen föreslår att det införs en definition av idéburna aktörer i offentlig finansierad välfärdsverksamhet, ger vägledning kring hur partnerskap mellan offentliga myndigheter och idéburna aktörer kan utformas samt föreslår förändringar i lagstiftningen för upphandlingar och valfrihetssystem för att underlätta för idéburna aktörer.

Mer information12 december, 2019

Samlade åtgärder mot felaktiga utbetalningar ger utrymme för viktiga reformer

Utredningens studier visar att cirka 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år (med ett osäkerhetsintervall på 11–27 miljarder), vilket motsvarar ungefär hälften av den årliga kostnaden för barnbidrag. Det är medel som istället kan användas till viktiga reformer. Idag överlämnas SOU 2019:59 Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen till finansministern, i det presenterar utredningen förslag till en rad åtgärder för minskat läckage från välfärdssystemen.

Mer information10 december, 2019

Pressinbjudan: Utredningen om idéburna aktörer i välfärden presenterar sina förslag

Torsdagen den 12 december överlämnar Utredningen om idéburna aktörer i välfärden sitt betänkande till civilminister Lena Micko. Efter överlämnande håller utredaren, Samuel Engblom, en pressträff där utredningens förslag presenteras.

Mer information9 december, 2019

Sverige och bankunionen

Idag 9 december tar finansmarknadsminister Per Bolund emot betänkande från utredningen om ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen. Betänkandet överlämnas särskilda utredaren Anna-Karin Jatko.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer