Fi 2019:02 Utredningen om ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann-Christine Lindeblad

Sekreterare: Camilla Gensmann

Sekreterare: Johan Lycke

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2020.

Mer information


Ku 2018:05 Utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingrid Johansson Lind

Huvudsekreterare: Kaisa Syrjänen Schaal

Sekreterare: Sami Mlayeh

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 april 2020.

Mer information


Fi 2019:01 Utredningen om skatt på farliga kemikalier i kläder och skor

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gabriella Loman, tfn: 08-4051499, börjar 2019-05-13

Sekreterare: Elin Niklewski Nilsson, börjar 2019-05-20

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2020

Mer information


A 2019:01 Utredningen om en moderniserad arbetsrätt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gudmund Toijer

Sekreterare: Maria Rasmussen, tfn 08-4051269

Sekreterare. Tommy Larsson, tfn 08-4055539, börjar 2019-06-01

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2020.

Mer information


Ju 2018:05 Utredningen om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Barbro Holmberg, börjar 2019-05-06

Sekreterare: Magnus Dyberg-Ek, börjar 2019-05-06

Sekreterare: Liv Hammargren, börjar 2019-08-12

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information