Ju 2020:20 Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Barbro Thorblad

Sekreterare: Johanna Kallifatides

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2022.

Mer information


I 2020:03 Finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Britt Bohlin

Huvudsekreterare: Martin Nilsson
08-405 58 01
0730-609 399
martin.nilsson@regeringskansliet.se

Sekreterare: Sofie Sandell
08-405 94 02
073-0607867
sofie.sandell@regeringskansliet.se

Sekreterare: Per Östensson
08-405 16 82
0730-576285
per.ostensson@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2023.

Mer information


S 2020:10 Utredningen om vissa frågor om förskrivning och expediering av elektroniska recept inom EES

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Catarina Andersson Forsman

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

Mer information


Ju 2020:19 En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mari Heidenborg

Sekreterare: Emma Sjöberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 10 september 2021.

Mer information


U 2020:03 Rymdlagsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Lundahl

Sekreterare: Anja Nordfeldt,
tfn 08-405 16 43, anja.nordfeldt@regeringskansliet.se

Sekreterare: Thorwald Larsson,
tfn 08-405 18 68, thorwald.larsson@regeringskansliet.se

 

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 17 september 2021.

Mer information