Ju 2017:09 Utredningen om åtgärder för ett effektivare återvändande och motverkande av missbruk av resehandlingar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Richard Ljungqvist

Sekreterare: Lucie Macek, tfn 08-405 93 28

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2017.

Mer information


Ju 2017:05 Utredningen om en effektivare kommunal räddningstjänst

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jan-Åke Björklund

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.

Mer information


Fö 2017:03 Utredningen Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingvar Åkesson, tfn 08-405 89 08

Sekreterare: Alexander Lundén, börjar 2017-05-29

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2018.

Mer information


U 2017:05 Utredningen om styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Pam Fredman, tfn 08-405 88 75

Huvudsekreterare: Lars Olof Mikaelsson

Sekreterare: Anders Steinwall, tfn 08-405 86 66

Sekreterare: Ingeborg Amnéus, tfn 08-405 97 27

Sekreterare: Magnus Petersson

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 3 december 2018.

Mer information


S 2017:05 Utredningen om Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kjell Asplund

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2019.

Mer information