S 2021:01 Ändamålsenligt utlämnande av läkemedelsstatistik

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulrika Sandén

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Mer information


Fi 2021:03 Undantag från avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Sanner

Sekreterare: Kajsa Kellerborg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2022

Mer information


Fö 2021:01 Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Margareta Bergström
Sekreterare: Jessica Öhlund Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 16 augusti 2021.

Mer information


Fi 2021:02 Statistik över hushållens tillgångar och skulder

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Per Håkansson

Sekreterare: Sofie Nordström

Sekreterare: Niklas Schüllerqvist

Sekreterare: Jill Billborn

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Mer information


S 2020:16 Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Olivia Wigzell

Sekreterare: Katrin Westlund

Sekreterare: Louise Andersson

Sekreterare: Malin Lundberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Mer information