Fi 2019:04 Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria ågren

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2020.

Mer information


Fi 2019:03 Utredningen om utvidgningar av rutavdraget

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulf Rehnberg

Sekreterare: Catarina Fäger, börjar 2019-07-01

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 januari 2020.

Mer information


A 2019:02 Utredningen om genomförandet av visselblåsardirektivet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inga-Lill Askersjö

Huvudsekreterare: Per Larsson, tel: 08-4058033

Sekreterare: Niklas Karlsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.

Mer information


Ju 2018:06 Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Danielsson

Sekreterare: Magnus Hjort

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2020.

Mer information


Fi 2019:02 Utredningen om ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann-Christine Lindeblad

Sekreterare: Camilla Gensmann

Sekreterare: Johan Lycke

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2020.

Mer information