Fi 2021:01 Genomförande av EU-direktivet om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Jenny Ludvigsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 juli 2022.

Mer information


U 2020:08 Sfi-peng till utbildningsanordnare

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Björn Tyrefors

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2022.

Mer information


U 2020:07 Förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Thomas Persson

Huvudsekreterare: Cecilia Sandberg

Sekreterare: Marcus Strinäs

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Mer information


Ku 2020:02 Personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det civila samhället

Kontaktuppgifter

Utredare: Peder Liljekvist

Sekreterare: Emma Johansson

Sekreterare: Christina Söderbäck Hedén

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2021.

Mer information


Ku 2020:03 Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Linda Zachrison

Huvudsekreterare: Klara Tomson

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Mer information