Fö 2020:01 Regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Sjöö

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Mer information


Fi 2020:06 En socialt hållbar bostadsförsörjning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karolina Skog, tfn: 08-405 87 06

Sekreterare: Danielle Zachrisson, tfn: 08-405 39 04

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 8 november 2021.

Mer information


U 2020:04 Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfraktur

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Tobias Krantz

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Mer information


Ju 2020:11 Utredningen om skärpta regler för utvisning på grund av brott

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Niklas Wågnert

Sekreterare: Kristina Lagercrantz

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Mer information


N 2020:03 Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kristina Alsér, tfn: 08-405 89 94

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2020.

Mer information