S 2022:04 Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Katarina Nyström

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 september 2023.

Mer information


Fi 2022:03 En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning

Kontaktuppgifter

Ordförande: Håkan Sörman

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 3 maj 2024.

Mer information


S 2022:03 Barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen

Kontaktuppgifter

Huvudsekreterare: Christopher Carlson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 augusti 2023.

Mer information


M 2022:02 Regeringens roll som prövningsmyndighet i en modern och effektiv miljöprövning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eva Östman Johansson

Sekreterare: Ina Müller Engelbrektson

Sekreterare: Annelie Roslund

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2023.

Mer information


Ju 2022:03 Förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Stefan Holgersson

Sekreterare: Lina Molin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redo­visas senast den 31 oktober 2023.

Mer information