Ju 2019:16 Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mikael Forsgren

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Mer information


A 2019:05 Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Sofie Malmkvist, tfn 08-405 17 20

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2020.

Mer information


Fi 2019:10 Utredningen om ett nytt regelverk om säkerställda obligationer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Pär Nygren

Sekreterare: Åsa Lööw

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2020.

Mer information


Fi 2019:09 Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Christina Eng, tfn: 08-405 22 64

Sekreterare: Nina Öhrn Karlsson,

Sekreterare: Niklas Lindeberg, tfn: 08-405 18 06

Redovisningsdatum

Den del av uppdraget som handlar om att utvärdera och analysera den
grundläggande strukturen för beskattning av enskilda näringsidkare inom det konventionella systemet för inkomstbeskattningen ska redovisas i ett delbetänkande senast den 1 september 2020. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 juli 2021.

Mer information


S 2019:05 Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peter Almgren

Redovisningsdatum

Arbetet med förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Arbetet med att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa ska samtidigt delredovisas. Övriga delar av uppdraget redovisas senast den 1 oktober 2021.

Mer information