S 2018:02 Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Veronica Palm

Sekreterare: Martin Färnsten, börjar 2018-03-19

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 mars 2020.

Mer information


U 2018:02 Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Arrhenius

Sekreterare: Daniel Wanhatalo

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2018.

Mer information


M 2018:02 Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Håkan Wåhlstedt

Redovisningsdatum

Utredningen ska lämna in sitt betänkande till Miljö- och energidepartementet senast den 28 februari 2020.

Mer information


UD 2018:01 Kommittén Ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jan Larsson

Sekreterare: Susanna Silversol

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018.

Mer information


Fi 2018:02 Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Dag Mattsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

Mer information