S 2018:09 Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Kullgren

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

Mer information


N 2018:05 Utredningen om proportionerliga och effektiva sanktioner vid brott mot djur

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Wallinder

Sekreterare: Sara Vinnefors, tfn. 08-405 40 91

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

Mer information


S 2018:08 Utredningen om översyn av yrket personlig assistent

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Lööw

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2020.

Mer information


Fö 2018:01 Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Elisabeth Nilsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2019.

Mer information


U 2018:08 Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Linda Eskilsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019.

Mer information