S 2022:08 Utredning om en mer ändamålsenlig beräkning av sjukersättning och aktivitetsersättning

Kontaktuppgifter

Huvudsekreterare: Lars Grönvik

Redovisningsdatum

S 2022:08 Utredning om en mer ändamålsenlig beräkning av sjukersättning och aktivitetsersättning

Mer information


S 2022:16 Öka drivkrafter och möjligheter till arbete i försörjningsstödet och bryta långvarigt biståndsmottagande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Hemström Hemmingsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2024.

Mer information


Fö 2022:02 Översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Sjöö

Redovisningsdatum

Utredaren ska senast den 1 april 2023 delredovisa de frågor som rör Europadomstolens dom och internationellt samarbete inom signalspaningsområdet, med författningsförslag. Uppdraget ska i övriga delar slutredovisas senast den 1 april 2024.

Mer information


S 2022:15 Utredning om ett enklare och mer ändamålsenligt bilstöd

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jessica Bylund

Sekreterare: Carl Holmberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023.

Mer information


Fi 2022:14 Ekonomiska styrmedel för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi

Kontaktuppgifter

Ordförande: Carl Gustav Fernlund

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2024.

Mer information