UD 2017:01Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anders Flanking

Generalkommissarie: Anders Lönnberg

Redovisningsdatum

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 1 september 2021.


N 2017:08 Samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Edstav, tfn 070-611 00 77

Huvudsekreterare: Christina Leideman, tfn 08-405 39 36

Sekreterare: Frank Johan Ahlberg tfn 08-4059859

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 december 2018 och den 15 december 2019. Frågan om krav på transportplaner ska redovisas i den delredovisning som lämnas senast den 15 december 2018. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Mer information


S 2017:09 Utredningen om en översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2019.

Mer information


S 2017:08 Utredningen om ordning och reda i vården

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Stiernstedt

Sekreterare: Daniel Zetterberg

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2018.


Fi 2017:11 Reseavdragskommittén

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lennart Olsen, tfn 070-263 26 80

Vice ordförande: Gabriella Loman, tfn 08-405 14 99

Sekreterare: Clara Schultz, tfn 08-405 41 66

Sekreterare: Johan Magnander, tfn 08-405 51 57

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2019.

Mer information