Ju 2017:04 Utredningen om datalagring och EU-rätten

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sigurd Heuman

Sekreterare: Christofer Gatenheim, tfn 08-405 90 87

Sekreterare: Mikael Kullberg, tfn 08-405 34 96

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 16 augusti 2018.

Mer information


Ju 2017:03 Utredningen om en översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredrare: Maria Kelt

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

Mer information


Ju 2017:02 Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jan Josefsson

Sekreterare: Rebecca Hjalmarö, tfn 08-405 87 12

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 2 november 2017.

Mer information


Ku 2016:06 Kommittén Radio och tv i allmänhetens tjänst

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Linus Fredriksson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2017.

Mer information


N 2017:04 Kommunal planering för bostäder

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Hanna Wiik

Huvudsekreterare: Lars Arell, tfn 08-405 51 99

Sekreterare: Lisa Leverström, tfn 08-405 84 70

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2017.

Mer information