N 2017:03 Bostadsbyggande på statens fastigheter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Elisabeth Nilsson

Huvudsekreterare: Sofie Svenningsson, tfn 08-405 98 97

Sekreterare: Lars Jansson, tfn 08-405 94 79

Sekreterare: Per-Olof Remmare

Sekreterare: Jan Persson

 

Redovisningsdatum

Förhandlingspersonen ska senast den 15 september 2017 lämna en delredovisning med bedömning av förutsättningarna för bostadsbyggande på fastigheterna och en tidsplan för det fortsatta arbetet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 februari 2018. Regeringen kan komma att lämna tilläggsdirektiv med hänsyn till vad som framkommer i delredovisningen.

Mer information


Fi 2017:07 Utredningen om en organisation för lokal statlig service

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mats Sjöstrand

Huvudsekreterare: Juha Alskog, tfn 08-405 15 05

Sekreterare: Maria Söderberg, tfn 08-405 28 71

Sekreterare: Louise Andersson, börjar 2017-09-20

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2018.

Mer information


Fi 2017:06 Utredningen om regeringens analys- och utvärderingsresurser

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Urban Karlström

Sekreterare: Charlotta Eriksson, tfn 08-405 56 47

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 augusti 2018.

Mer information


Ju 2017:12 Utredningen om åtgärder för att minska bedrägeribrottsligheten – skärpta krav och rutiner för svenska identitetshandlingar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inga-Lill  Askersjö, fr.o.m. 2017-10-01

Sekreterare: Karin Månsson, fr.o.m. 2017-10-01

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 mars 2019.

Mer information


A 2017:04 Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ewa Ställdal Eriksson,

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 augusti 2018.

Mer information