Ju 2018:03 Utredningen om rasistiska symboler

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Charlotte Brokelind fr.o.m. 2018-09-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Mer information


Ku 2018:03 Genomförande av ändringar i AV-direktivet och översyn av radio- och tv-lagen i vissa andra delar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Maria Eka

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 17 augusti 2019

Mer information


Ku 2018:02 Demokratin 100 år- samling för en stark demokrati

Kontaktuppgifter

Ordförande: Peter Örn

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2022.

Mer information


S 2018:07 utredningen om Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter i antidopningsarbete inom idrotten

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Anna-Karin Leo, börjar 2018-08-29

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2019.

Mer information


N 2018:02 Utredningen om ändamålsenlig lagstiftningsteknik när överträdelser av bestämmelser i EU-förordningar kriminaliseras

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Alexander Lundén, börjar 2018-08-27

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.

Mer information