Fi 2018:09 Utredningen om åtgärder för att främja bil-, motorcykel- och mopedpooltjänster

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Christoffer Andersson Calafatis, börjar 2019-03-20

 

Sekreterare: Maria Sundberg, 08-405 93 23

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 2019.

Mer information


Fi 2018:12 Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Per Håkansson

Sekreterare: Sofia Karlsson Wramsmyr, tfn 08-405 89 92

Sekreterare: Magnus Georgsson, tfn 08-405 86 76

Sekreterare: Katja Moll Forsström, tfn 08-405 86 46

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2019.

Mer information


N 2018:06 Djurhälsolagsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kristina Ohlsson

Sekreterare: Johanna Kallifatides, tfn 08-405 84 87

Sekreterare: Aase Tronstrand, tfn 08-405 99 66

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.

Mer information


S 2018:14 Garantipensionsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Lundahl

Sekreterare: Fredrik Lövkvist

Sekreterare: Helena Kristiansson-Torp

Sekreterare: Pål Ämting

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 november 2019

Mer information


Ju 2018:09 Kommittén om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anders Eka

Sekreterare: Jacob Aspegren, tfn. 08-405 46 57

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information