I 2020:01 Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Henrik Ardhede

Sekreterare: Eva Sartorius

Sekreterare: Philip Levin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2020.

Mer information


A 2020:01 Kommission för jämställda livsinkomster

Kontaktuppgifter

Ordförande: Lise Bergh

Sekreterare: Jennie Larsson, tfn: 08-405 56 11, börjar 2020-03-21

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 20 december 2021. En delredovisning ska göras senast den 25 januari 2021.

Mer information


U 2020:02 Utredningen om en tioårig grundskola

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eva Durhán

Huvudsekreterare: Jenny Kallstenius

Sekreterare: Lars Olof Mikaelsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 26 april 2021.

Mer information


U 2020:01Utredningen om att fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Westerholm

Sekreterare: Jessica Wangvik

Sekreterare: Katalin Bellaagh

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 12 april 2021.

Mer information


S 2020:02 Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingeborg Simonsson

Sekreterare: Ola Norbäck (börjar den 3 maj)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Mer information