U 2021:01 Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Katrin Stjernfeldt Jammeh

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022.

Mer information


A 2021:01 Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna-Karin Lindblom Sekreterare: Martin Persson Sekreterare: Charlotte Billinger Sekreterare: Anna Aspegren

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2021.

Mer information


Ku 2021:01 Innehållsvillkor för public service på internet och ordningen för beslut vid förhandsprövning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann-Jeanette Eriksson

Sekreterare: Kerstin Morast

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2022.

Mer information


Ju 2021:01 Utredningen om inrättandet av myndigheten för psykologiskt försvar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Magnus Hjort

Sekreterare: Patrik Olofsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2021.

Mer information


S 2021:01 Ändamålsenligt utlämnande av läkemedelsstatistik

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulrika Sandén

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Mer information