Fi 2018:12 Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Per Håkansson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2019.

Mer information


N 2018:06 Utredningen om en samlad och EU-anpassad djurhälsolagstiftning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kristina Ohlsson

Sekreterare: Johanna Kallifatides, tfn 08-405 84 87

Sekreterare: Aase Tronstrand, börjar 2019-01-07

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.

Mer information


S 2018:14 Utredningen om översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Lundahl

Sekreterare: Fredrik Lövkvist

Sekreterare: Helena Kristiansson-Torp

Sekreterare: Pål Ämting

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 november 2019

Mer information


Ju 2018:09 Kommittén om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anders Eka

Sekreterare: Jacob Aspegren, tfn. 08-405 46 57

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information


S 2018:13 Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS)

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Karlsson Björkmarker

Sekreterare: Dan Ljungberg

Sekreterare: Katarina Sjöberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information