S 2020:09 Kommissionen om utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19

Kontaktuppgifter

Ordförande: Mats Melin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022.

Mer information


Ju 2020:16 Effektivare möjligheter att ta brottsvinster från kriminella – en översyn av lagstiftningen om förverkande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Petter Asp

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 17 december 2021.

Mer information


Ju 2020:17 Läge och kvalitet i hyressättningen

Kontaktuppgifter

Ordförande: Sophia Mattsson-Linnala

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021

Mer information


S 2020:08 Samsjuklighetsutredningen

Kontaktuppgifter

Särsk.utredare: Anders Printz

Sekreterare: Ewa Gustafsson

Sekreterare: Linda Hindberg

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.

Mer information


S 2020:08 Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Ewa Gustafsson

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.

Mer information