S 2021:04 Författningsberedskap inför framtida pandemier

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lars Hedengran

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast 1 september 2023

Mer information


Ju 2021:10 Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Birgitta Böhlin

Sekreterare: Sascha Sohlman

Sekreterare: Goran Bogdanovic

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Mer information


Ju 2021:09 Datalagring vid brottsbekämpning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sigurd Heuman

Sekreterare: Eva Melander Tell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 6 februari 2023.

Mer information


Ju 2021:08 En skärpt syn på flerfaldig brottslighet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Perklev

Sekreterare: Kristina Lagercrantz

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2023.

Mer information


UD 2021:01 Kommittén En granskning av regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai

Kontaktuppgifter

Ordförande: Helena Jäderblom

Huvudsekreterare: Esin Tubluk

Sekreterare: Barbro Elm

Ledamot: Ulrika Cronenberg Mossberg

Ledamot:  Pål Wrange

Redovisningsdatum

Uppdraget ska senast redovisas den 31 mars 2022.

Mer information