N 2020:01 Utredningen om ett fossiloberoende jordbruk

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Helena Jonsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2021.

Mer information


Fi 2020:03 Ett moderniserat konsumentskydd

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anne Kuttenkeuler

Sekreterare: Helene Karlsson, tfn: 08-405 35 21

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 13 augusti 2021.

Mer information


Fi 2020:02 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner

Kontaktuppgifter

Särskild Utredare: Marianne Eliasson

Redovisningsdatum


Uppdraget ska redovisas senast den 24 mars 2021.

Mer information


Ju 2020:03 Utredningen om ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Eric Leijonram

Sekreterare: Cecilia Hartman

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2021.

Mer information


Ju 2020:02 Utredningen om ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Nilsson

Sekreterare: Anna Fahleryd

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Mer information