U 2017:03 Utredningen om ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare:  Cecilia Christersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2017.

Mer information


Ju 2017:07 Utredningen om modernare regler om faderskap och föräldrarskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sofia Jungstedt

Sekreterare: Susanne Stenberg, tfn 08-405 23 47

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Mer information


Ju 2017:06 Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mari Heidenborg

Sekreterare: Ulrika Alsén, börjar 2017-04-07

Redovisningsdatum

Den del av uppdraget som avser erkännande av utländska barnäktenskap ska redovisas i ett delbetänkande senast den 6 december 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2018.

Mer information


S 2017:01 Samordnad utveckling för god och nära vård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Nergård, tfn 08-405 87 24

Sekreterare: Louise A Andersson, tfn 08-405 31 45

Redovisningsdatum

Utredaren ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet och ska senast den 9 juni 2017 lämna en delredovisning som innehåller en beskrivning av inriktningen för det kommande arbetet som utgår från att de nuvarande styrande principerna för vårdens organisering bör ersättas av nya principer som anger närheten till patienten och en tidsplan för detta.

Mer information


U 2017:01 Komvuxutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Roger Mörtvik

Sekreterare: Mona Siösteen, tfn 08-405 85 58

Sekreterare: Mikael Andersson, tfn 08-405 89 90

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Mer information