U 2017:09 Utredningen effektiva och ändamålsenliga tolktjänster

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnar Holmgren

Huvudsekreterare: Folke K Larsson, tfn 08-405 97 05

Sekreterare: Anna Medin, tfn 08-405 26 41

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 12 december 2018.

Mer information


S 2017:07 Utredningen om reglering av yrket undersköterska

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Harriet Wallberg, tfn 08-405 86 78

Sekreterare: Petra Zetterberg Ferngren, tfn 08-405 12 02

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2019.

Mer information


Ju 2017:13 Utredningen om aggressionsbrottet i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carl Henrik Ehrenkrona

Sekreterare: Anna Dieden, tfn 08-405 89 06

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 26 april 2018 och i övrigt redovisas senast den 26 oktober 2018.

Mer information


Fi 2017:01 Kommittén om en tydligare budgetprocess

Kontaktuppgifter

Ordförande. Urban Hansson Brusewitz, tfn 08-405 57 85

Sekreterare: Niklas Frank, tfn 08-405 86 21

Sekreterare: Elisabeth Sundin, tfn 08-405 13 29

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2017.

Mer information


N 2015:08 Utredningen om rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Fredrik von Arnold

Sekreterare: Roger Berggren, tfn 08-405 17 65

Sekreterare: Lina Hjort, tfn 08-405 88 31

Redovisningsdatum

Uppdraget skall redovisas senast den 15 oktober 2017.

Mer information