S 2018:14 Utredningen om översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Lundahl

Sekreterare: Fredrik Lövkvist

Sekreterare: Helena Kristiansson-Torp

Sekreterare: Pål Ämting

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 november 2019

Mer information


Ju 2018:09 Kommittén om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter

Kontaktuppgifter

Ordförande: Anders Eka

Sekreterare: Jacob Aspegren, tfn. 08-405 46 57

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information


S 2018:13 Utredningen om ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Karlsson Björkmarker

Sekreterare: Dan Ljungberg

Sekreterare: Katarina Sjöberg, börjar 2018-12-03

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


S 2018:12 Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lena Hellberg

Huvudsekreterare: Ulrika Hall

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.

Mer information


S 2018:11 Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peter Larsson

Sekreterare: Maria Gill, börjar 2018-12-01

Sekreterare: Marie Stegard Lind, börjar 2018-12-27

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2020.

Mer information