S 2019:01 Utredningen om översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sören Öman

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2021. Ett delbetänkande som rör samtliga utredningsfrågor utom ombuds åtkomst till patientjournal och uppkomna frågeställningar för fortsatt utredning ska dock lämnas senast den 17 januari 2021.

Mer information


S 2019:02 Utredningen om införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Barbro Westerholm

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


Ju 2019:06 Utredningen om ett system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sten Heckscher

Sekreterare: Malin Stensbäck

Sekreterare: Johan Höök

Redovisningsdatum

Uppdraget ska, i den del som avser att lämna förslag på anpassningar och kompletterande bestämmelser till EU-förordningen, redovisas senast den 4 maj 2020, och i den del som gäller att föreslå ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar redovisas senast den 2 november 2021.

Mer information


Ku 2019:01 Ett museum om Förintelsen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Birgitta Svensson

Sekreterare: Klara Liliedahl, tfn: 08-405 97 70

Sekreterare: Karin Kvist Geverts

Sekreterare: Niclas Järvklo, Börjar 2019-09-30

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information


I 2019:02 Nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gerhard Wennerström, tfn: 08-4052556

Sekreterare: Rebecka Johansson, tfn: 08-4058845

Sekreterare: Håkan Östlund

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2020.

Mer information