Ju 2019:10 Utredningen om Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) – åtgärder för ett svenskt deltagande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnel Lindberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2020.

Mer information


Ju 2019:08 Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mari Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska, i de delar som gäller språk- och samhällskunskapskrav, redovisas senast den 15 oktober 2020. I övriga delar ska uppdraget redovisas senast den 1 maj 2021.

Mer information


A 2019:03 Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Thomas Bull

Huvudsekreterare: Nadia Boussaid Pettersson, tfn 08-405 98 79

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


Fi 2019:07 Översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Christer Silfverberg

Sekreterare: Stina Pettersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 oktober 2020.

Mer information


U 2019:02 Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Alf Karlsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2020.

Mer information