U 2018:04 Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Nihad Bunar

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018

Mer information


U 2018:03 utredningen Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Jörgen Tholin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.

Mer information


M 2018:05 Utredningren om en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Lillienau

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 oktober 2019.

Mer information


N 2017:07 Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden

Kontaktuppgifter

Huvudsekreterare: Ylva Mälarstig, tfn 08-405 81 12

Sekreterare: Gabriella Björnfot, tfn 08-405 51 68

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.

Mer information


U 2017:11 Utredningen om inrättande av Etikprövningsmyndigheten

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Modin, börjar 2018-05-07

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018.

Mer information