U 2017:06 Åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Carl-Johan Stolt, börjar 2017-08-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Mer information


Fö 2017:02 Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Margareta Bergström

Sekreterare: Helena Wedlin Swedenborg, börjar 2017-08-21

Sekreterare: Magdalena Pucher, börjar 2017-08-01


Fi 2017:05 Utredningen om flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anna Ulfsdotter Forssell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska senast redovisas den 15 juni 2018.

Mer information


M 2017:05 Utredningen Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gabor Szendrö,

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Mer information


M 2017:04 Utredningen om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lise Nordin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2018.

Mer information