Ku 2020:03 Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin

Mer information


I 2020:04 Elvägsutredningen

Kontaktuppgifter

 

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2021

Mer information


M 2020:07 En rättssäker vindkraftsprövning


Ju 2018:01 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté

Mer information


N 2020:05 2020 års dricksvattenutredning

Redovisningsdatum

Uppdraget förlängs och ska redovisas senast den 15 oktober 2021.

Mer information