Fö 2021:02 Utredningen om totalförsvarsanalys

Mer information


A 2021:01 Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter


Ku 2021:01 Utredningen om innehållsvillkor på internet för public service

Mer information


Ju 2021:01 Utredningen om inrättandet av myndigheten för psykologiskt försvar

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2021.


Fi 2021:03 Undantag från avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt

Mer information