S 2015:05 Utredningen om nätdroger m.m.

Mer information


A 2015:03 Utredningen om genomförande av sjöfolksdirektiven

Mer information


U 2015:12 Utredningen om utbildning för nyanlända

Mer information


U 2015:11 Att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk elevfrånvaro

Mer information


Ju 2015:13 Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden

Mer information