• Nyhet 11 oktober, 2017

    Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, Ku Ju 2014:18, presenterar forskarantologi

    Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, Ku Ju 2014:18, presenterar forskarantologin Våldsbejakande extremism – En forskarantologi, SOU 2017:67.

    Mer information