Ju 2021:02 Behörig myndighet och lämpliga sanktioner enligt EU:s förordning om att hantera spridning av terrorisminnehåll online

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Sjöö Sekreterare: Lina Molin

Redovisningsdatum

Uppdraget att lämna förslag på behörig myndighet ska redovisas senast den 1 oktober 2021. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 april 2022.

Mer information


U 2021:01 Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

Mer information


A 2021:01 Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter


Ku 2021:01 Utredningen om innehållsvillkor på internet för public service

Mer information


Ju 2021:01 Utredningen om inrättandet av myndigheten för psykologiskt försvar

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2021.