A 2019:02 Utredningen om genomförandet av visselblåsardirektivet

Mer information


Ju 2018:06 Psykförsvarsutredningen

Mer information


Fi 2019:02 Utredningen om nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

Mer information


Ku 2018:05 Utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik

Mer information