Ju 2020:13 Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kristina Svahn Starrsjö

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021.

Mer information


S 2020:09 Kommissionen om utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19

Kontaktuppgifter

Ordförande: Mats Melin

Huvudsekreterare: Joakim Sonnegård

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022.

Mer information


Ju 2020:16 Effektivare möjligheter att ta brottsvinster från kriminella

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Petter Asp

Sekreterare: Anna Hannell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 17 december 2021.

Mer information


Ju 2020:17 Läge och kvalitet i hyressättningen

Kontaktuppgifter

Ordförande: Sophia Mattsson-Linnala

Sekreterare: Emil Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021

Mer information


S 2020:08 Samsjuklighetsutredningen

Kontaktuppgifter

Särsk.utredare: Anders Printz

Sekreterare: Ewa Gustafsson

Sekreterare: Linda Hindberg

Sekreterare: Maria Branting

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.

Mer information