N 2022:06 Utredningen en moderniserad fiskelag och förbättrade förutsättningar att bedriva vattenbruk

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Öberg

Redovisningsdatum

Förenklade förutsättningar att bedriva vattenbruk ska redovisas senast den 1 juli 2023. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 29 november 2024.

Mer information


Ju 2022:13 Utredningen om uppsägning av hyresgäster som begått brott

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Thomas Edling

Sekreterare: Rebecca Hjälmarö

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2023.

Mer information


Fi 2022:18 En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lena Marcus

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 20 juni 2024.

Mer information


S 2022:12 Stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Martin Färnsten

Sekreterare: Fredrik Sellberg

Redovisningsdatum

Delbetänkande ska lämnas senast den 28 februari 2023. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 30 november 2023.

Mer information


S 2022:10 Utredningen om hälsodata som nationellt intresse – en lagstiftning för interoperabilitet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Annemieke Ålenius

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2024.

Mer information