S 2018:13 Utredningen om ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Åsa Karlsson Björkmarker

Sekreterare: Dan Ljungberg

Sekreterare: Katarina Sjöberg, börjar 2018-12-03

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


S 2018:12 Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lena Hellberg

Huvudsekreterare: Ulrika Hall

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.

Mer information


S 2018:11 Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peter Larsson

Sekreterare: Maria Gill, börjar 2018-12-01

Sekreterare: Marie Stegard Lind, börjar 2018-12-27

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2020.

Mer information


Fi 2018:11 Kommittén om ökad statlig verksamhet i Härnösand

Kontaktuppgifter

Ordförande: Ingegerd Palmér

Redovisningsdatum

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 15 juni 2019.

Mer information


Fi 2018:08 Utredningen om grönt sparande

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Birgitta Pettersson

Sekreterare: Marcus Andersson

Sekreterare: Sandra Friman-Clausen Engel, tfn 08-405 17 99

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2020.

Mer information