A 2019:03 Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Thomas Bull

Huvudsekreterare: Nadia Boussaid Pettersson, tfn 08-405 98 79

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information


Fi 2019:07 Översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Christer Silfverberg

Sekreterare: Stina Pettersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 oktober 2020.

Mer information


U 2019:02 Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Alf Karlsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2020.

Mer information


U 2019:01 Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Lotta Edholm

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 oktober 2020.

Mer information


Fi 2019:05 Utredningen om åtgärder för att minska fel i folkbokföringen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karin Almgren

Sekreterare: Jonatan Lundqvist

Sekreterare: Anna Svedjevik

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021.

Mer information