Fi 2022:14 Ekonomiska styrmedel för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi

Kontaktuppgifter

Ordförande: Carl Gustav Fernlund

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2024.

Mer information


Fi 2022:19 utredningen om En effektivare samordning av administrativa tjänster genom Statens servicecenter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnar Larsson

Sekreterare: Svante Eriksson

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2023.

Mer information


I 2022:03 Utvecklad reglering och styrning av interoperabilitet vid datadelning inom den offentliga förvaltningen och från den offentliga förvaltningen till externa aktörer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Erik Janzon

Huvudsekreterare: Wenche Skoglund

Sekreterare: Eva Maria Broberg Lennartsson

Sekreterare: Philip Levin

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023.

Mer information


Ju 2022:09 Fastighetsregisterlagsutredningen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Bengt Kjellson

Sekreterare: Malgorzata Drewniak

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2023.

Mer information


Ku 2022:02 Utredningen om ingripande mot satellitsändningar med hänsyn till Sveriges säkerhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Henrik Jemsten

Sekreterare: Gustaf Strand

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2023.

Mer information