Fi 2019:01 Utredningen om skatt på farliga kemikalier i kläder och skor

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gabriella Loman, tfn: 08-4051499

Sekreterare: Elin Niklewski Nilsson, tfn: 08-4051678

Sekreterare: Jerker Forssell, tfn: 08-4053971, börjar 2019-06-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2020

Mer information


A 2019:01 Utredningen om en moderniserad arbetsrätt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gudmund Toijer

Huvudsekreterare: Marie Gartell, tfn 08-405 82 51

Sekreterare: Maria Rasmussen, tfn 08-405 12 69

Sekreterare. Tommy Larsson, tfn 08-405 55 39

 

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2020.

Mer information


Ju 2018:05 Utredningen om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Barbro Holmberg, tfn 08-405 84 66

Sekreterare: Magnus Dyberg-Ek, tfn 08-405 59 94

Sekreterare: Liv Hammargren, börjar 2019-08-12

Sekreterare: Maria Kaiser, börjar 2019-08-12

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer information


Fi 2018:09 Utredningen om åtgärder för att främja bil-, motorcykel- och mopedpooltjänster

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Christoffer Andersson Calafatis, tfn 08-405 14 23

Sekreterare: Maria Sundberg, tfn 08-405 93 23

Sekreterare: Carl Holmberg, börjar 2019-04-23

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 2019.

Mer information


Fi 2018:12 Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Per Håkansson

Sekreterare: Sofia Karlsson Wramsmyr, tfn 08-405 89 92

Sekreterare: Magnus Georgsson, tfn 08-405 86 76

Sekreterare: Katja Moll Forsström, tfn 08-405 86 46

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2019.

Mer information