N 2020:05 Genomförande av det nya EU-direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Bengtsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2021.

Mer information


S 2020:13 Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karin Lewin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

Mer information


S 2020:11 Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Malin Ekman Aldén

Sekreterare: Tarja Birkoff

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2022.

Mer information


Ju 2020:18 Ersättning till rättighetshavare vid privatkopiering

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Monica Sörbom

Sekreterare: Fredrik Zanetti

Sekreterare: Teresia Danielsson

 

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 21 februari 2022.

Mer information


S 2020:12 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunilla Gunnarsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 juni 2021 och slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Mer information