Ju 2019:13 Utredningen om bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sten Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Mer information


S 2019:03 Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sofia Wallström

Huvudsekreterare: Fredrik Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021.

Mer information


Fi 2019:08 Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Sofia Karlsson Wramsmyr, börjar 2019-12-16

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

Mer information


U 2019:04 Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gustav Fridolin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Mer information


U 2019:03 Utredningen om översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. biblioteket

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ulrika Geijer

Sekreterare: Åsa Brundin

Sekreterare: Ann-Sofie Arvidsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2020.

Mer information