Ju 2018:01 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté

Mer information


M 2020:05 Utredningen om verksamheters kommunala avfall

Mer information


Ju 2020:13 Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut

Mer information

SOU 2021:13 En teknikneutral grundlagsbestämmelse för regeringsbeslut


M 2020:04 Pantsystem för småelektronik

Mer information


M 2020:03 Artskyddsutredningen

Kontaktuppgifter

 

 

Mer information