I 2019:04 Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg

Kontaktuppgifter

Särskild Utredare: Catarina Barketorp

Redovisningsdatum

Deluppdraget att föreslå en sanktionsväxling från straffrättsliga påföljder till sanktionsavgifter för överträdelser av bestämmelser på yrkestrafikområdet samt uppdraget att utreda införande av trafiksäkerhetskontrollanter ska redovisas senast den 30 november 2020. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Mer information


M 2019:03 Utredningen om producentansvar för textil

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Birgitta Losman

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 10 december 2020.

Mer information


A 2019:04 Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Kontaktuppgifter

Särskild Utredare: Mats Rundström

Sekreterare: Jenny Torssander

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.

Mer information


S 2019:04 Nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Göran Johnsson

Sekreterare: Ann Jönsson

Sekreterare: Annika Remaeus

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Mer information


Ju 2019:13 Utredningen om bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Sten Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Mer information