Ju 2021:03 Civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Britt Bohlin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2022.

Mer information


Ju 2021:02 Behörig myndighet och lämpliga sanktioner enligt EU:s förordning om att hantera spridning av terrorisminnehåll online

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Sjöö

Sekreterare: Lina Molin

Redovisningsdatum

Uppdraget att lämna förslag på behörig myndighet ska redovisas senast den 1 oktober 2021. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 april 2022.

Mer information


A 2021:02 Utredningen om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Fredrik Malmberg

Sekreterare: Sara Philipson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska senast redovisas den 31 maj 2022.

Mer information


Fi 2021:04 Utredningen om en samlad lagstiftning om Tullverkets befogenheter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gunnel Lindberg

Sekreterare: Anna Skytte Spånberg

Redovisningsdatum

Utredningen ska redovisas senast den 16 maj 2022

Mer information


U 2021:02 Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Karlsson
Huvudsekreterare: Ingrid Edmar
Sekreterare: Roger Aule

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2022.

Mer information