I 2019:02 Nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gerhard Wennerström

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2020.

Mer information


UD 2019:01 Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Helena Rosén Andersson

Sekreterare: Sara Fröding Linebäck, börjar 2019-09-09

Sekreterare: Anna-Maria Vesterberg, börjar 2019-08-19

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2020.

Mer information


M 2019:02 Utredningen om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Ögren

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 1 juli 2020.

Mer information


M 2019:01 Utredningen om översyn av strandskyddet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Catharina Håkansson Boman

Huvudsekreterare: Per-Magnus Nilsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Mer information


Ju 2019:02 Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Dag Mattsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2021.

Mer information