M 2020:05 Utredningen om verksamheters kommunala avfall

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ethel Forsberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 12 april 2021.

Mer information


N 2020:04 Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Mathias Tegnér

Huvudsekreterare: Elisabeth Kristensson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 december 2021.

Mer information


Ju 2020:13 Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kristina Svahn Starrsjö

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021.

Mer information


S 2020:09 Kommissionen om utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19

Kontaktuppgifter

Ordförande: Mats Melin

Huvudsekreterare: Joakim Sonnegård

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022.

Mer information


Ju 2020:16 Effektivare möjligheter att ta brottsvinster från kriminella

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Petter Asp

Sekreterare: Anna Hannell

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 17 december 2021.

Mer information