A 2019:02 Utredningen om genomförandet av visselblåsardirektivet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Inga-Lill Askersjö

Huvudsekreterare: Per Larsson, tel: 08-4058033

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.

Mer information


Ju 2018:06 Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Danielsson

Sekreterare: Magnus Hjort

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2019.

Mer information


Fi 2019:02 Utredningen om ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann-Christine Lindeblad

Sekreterare: Camilla Gensmann

Sekreterare: Johan Lycke

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2020.

Mer information


Ku 2018:05 Utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingrid Johansson Lind

Huvudsekreterare: Kaisa Syrjänen Schaal

Sekreterare: Sami Mlayeh

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 april 2020.

Mer information


Fi 2019:01 Utredningen om skatt på farliga kemikalier i kläder och skor

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Gabriella Loman, tfn: 08-4051499

Sekreterare: Elin Niklewski Nilsson, tfn: 08-4051678

Sekreterare: Jerker Forssell, tfn: 08-4053971, börjar 2019-06-01

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2020

Mer information