Ku 2021:03 Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Mer information


Ju 2021:17 En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Agneta Bäcklund

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redo­visas senast den 3 augusti 2023.

Mer information


Fi 2021:10 En ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Per Johansson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023.

Mer information


Fi 2021:11 En modern dataskyddsreglering för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten och förbättrade förutsättningar för en effektiv kontrollverksamhet

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Mer information


U 2021:05 Utredningen om utökad rätt till fritidshem

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Kerstin Andersson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 3 november 2022.

Mer information