Sök på webbplatsen

10 maj, 2021

Utredningen om en tioårig grundskola överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar utredningen om en tioårig grundskola sitt betänkande En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan SOU 2021:33 till regeringen vid en presskonferens.

Mer information



5 maj, 2021

Ställföreträdarutredningen överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar Ställföreträdarutredningen betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn SOU 2021:36 till regeringen.

Mer information



4 maj, 2021

Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer sitt betänkande Ett förbud mot rasistiska organisationer SOU 2021:27 till regeringen vid en presskonferens

Mer information



4 maj, 2021

Sammanhållen god och nära vård för barn och unga överlämnar sitt betänkande

Utredningen Sammanhållen god och nära vård för barn och unga överlämnar i dag sitt betänkande, Sammanhållen god och nära vård för barn och unga SOU 2021:34, till regeringen.

Mer information



30 april, 2021

Pliktmaterialutredningen överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar Pliktmaterialutredningen sitt betänkande Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial SOU 2021:32 till statsrådet Ernkrans.

Mer information



Kontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU & Ds) fr.o.m 2021-års årgång – beställs via regeringen.se:

Offentligt tryck (SOU & Ds) t.o.m 2020-års årgång beställs från Norstedts Juridik; nj.se/offentligapublikationer
Tel 08-59819190