Sök på webbplatsen

24 maj, 2022

Treklöverutredningen överlämnar sitt delbetänkande

Treklöverutredningen överlämnar i dag sitt delbetänkande Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek, SOU 2022:27, till regeringen.

Mer information20 maj, 2022

Delegationen för ökad tillgänglighet överlämnar sitt slutbetänkande

Delegationen för ökad tillgänglighet, S 2020:12,

överlämnar sitt slutbetänkande Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram, SOU 2022:22, till regeringen

Mer information19 maj, 2022

Materielförsörjningsutredningen överlämnar sitt betänkande

Materielförsörjningsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Materielförsörjningsstrategi. För vår säkerhet, SOU 2022:24, till regeringen.18 maj, 2022

Klimaträttsutredningen överlämnar sitt betänkande

Klimaträttsutredningen överlämnar i dag sitt slutbetänkande, Rätt för klimatet, SOU 2022:21, till regeringen

Mer information13 maj, 2022

Utredningen om vissa ersättningsfrågor på upphovsrättsområdet överlämnar sitt betänkande

Utredningen om vissa ersättningsfrågor på upphovsrättsområdet överlämnar sitt betänkande, En oavvislig ersättningsrätt?, SOU 2022:23, till regeringen.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU & Ds) fr.o.m 2020-års årgång – beställs via regeringen.se: