Sök på webbplatsen

19 januari, 2021

Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel överlämnar sitt betänkande

Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel överlämnar i dag sitt betänkande Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 2021:3, till regeringen.

Mer information18 januari, 2021

Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg överlämnar sitt delbetänkande

Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg överlämnar i dag sitt delbetänkande Informationsöverföring inom vård och omsorg till regeringen.

Mer information15 januari, 2021

IT-driftsutredningen överlämnar sitt delbetänkande

IT-driftsutredningen överlämnar i dag sitt delbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering till regeringen.

 

Mer information15 januari, 2021

Miljömålsberedningen överlämnar sitt betänkande

Miljömålsberedningen överlämnar i dag sitt betänkande Havet och människan, SOU 2020:83 volym 1 och 2, till regeringen.

Mer information13 januari, 2021

Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (USSMA) överlämnar sitt betänkande

Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (USSMA) överlämnar i dag sitt betänkande,

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap, SOU 2021:2, till regeringen.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer