Statens offentliga utredningar

Nyheter

 • Utredningen om infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse överlämnar sitt delbetänkande

  Utredningen om infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse överlämnar i dag sitt delbetänkande, Samordnat juridiskt stöd och vägledning för hälso- och sjukvårdens digitalisering, SOU 2023:83, till regeringen.

 • Fiske- och vattenbruksutredningen överlämnar sitt delbetänkande, Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk, SOU 2023:74, till regeringen

  Fiske- och vattenbruksutredningen överlämnar i dag sitt delbetänkande, Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk, SOU 2023:74, till regeringen.

 • Utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn överlämnar sitt delbetänkande

  Utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn överlämnar i dag sitt delbetänkande Ökad kontroll över tandvårdssektorn, SOU 2023:82, till regeringen.

 • Bioekonomiutredningen överlämnar sitt slutbetänkande

  Bioekonomiutredningen överlämnar i dag sitt slutbetänkande, En hållbar bioekonomistrategi – för ett välmående fossilfritt samhälle, SOU 2023:84, till regeringen.

 • Utredningen om utvärdering av hemlig dataavläsning överlämnar sitt betänkande

  Utredningen om utvärdering av hemlig dataavläsning överlämnar sitt betänkande Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning, SOU 2023:78, till regeringen.

Visa fler

Kontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU & Ds) fr.o.m. 2020 års årgång beställs via regeringen.se.