Sök på webbplatsen

7 september, 2021

Högskoleprovsutredningen överlämnar sitt betänkande

Högskoleprovsutredningen överlämnar sitt betänkande Högskoleprovets organisation och styrning, SOU 2021:72, till regeringen.

 

Mer information1 september, 2021

Elvägsutredningen överlämnar sitt betänkande

Elvägsutredningen överlämnar sitt betänkande Regler för statliga elvägar SOU 2021:73 till statsrådet Eneroth vid en presskonferens.

 

Mer information1 september, 2021

Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård överlämnar sitt betänkande

Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård överlämnar sitt betänkande Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur, SOU 2021:71, till regeringen vid en presskonferens.

Mer information24 augusti, 2021

Gängbrottsutredningen överlämnar sitt betänkande

Gängbrottsutredningen överlämnar sitt betänkande, Skärpta straff för brott i kriminella nätverk SOU 2021:68 till regeringen vid en pressträff.

Mer information20 augusti, 2021

Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering överlämnar sitt betänkande

Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering överlämnar betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet SOU 2021:69 till regeringen vid en pressträff.

 

 

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU & Ds) fr.o.m 2021-års årgång – beställs via regeringen.se:

Offentligt tryck (SOU & Ds) t.o.m 2020-års årgång beställs från Norstedts Juridik; nj.se/offentligapublikationer
Tel 08-59819190