Statens offentliga utredningar

Nyheter

 • 2023 års kamerabevakningsutredning överlämnar sitt betänkande

  2023 års kamerabevakningsutredning överlämnar i dag sitt betänkande Kamerabevakning i offentlig verksamhet – lättnader och utökade möjligheter, SOU 2024:27, till regeringen

 • Utredningen om en effektivare tillsyn över socialtjänsten överlämnar sitt betänkande

  Utredningen om en effektivare tillsyn över socialtjänsten överlämnar i dag sitt betänkande, En mer effektiv tillsyn över socialtjänsten, SOU 2024:25, till regeringen.

 • Subventionsbrottsutredningen överlämnar sitt betänkande Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag, SOU 2024:24

  Subventionsbrottsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag, SOU 2024:24, till regeringen.

 • Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet överlämnar i dag sitt betänkande.

  Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet överlämnar i dag sitt betänkande, En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas, SOU 2024:23, till regeringen.

 • Utredningen om hantering av EU-medel, överlämnar sitt betänkande

  Utredningen om hantering av EU-medel, överlämnar i dag sitt betänkande En ny organisation för förvaltning av EU-medel, SOU 2024:22, till regeringen

 • Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap överlämnar sitt andra delbetänkande

  Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap överlämnar i dag sitt andra delbetänkande, En ny beredskapssektor – för ökad försörjningsberedskap, SOU 2024:19, till regeringen.

 • Utredningen om en stärkt styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck överlämnar sitt delbetänkande

  Utredningen om en stärkt styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck överlämnar i dag sitt delbetänkande, Ett inkluderande jämställdhetspolitiskt delmål mot våld, SOU 2024:21, till regeringen.

 • Skolsäkerhetsutredningen överlämnar sitt delbetänkande

  Skolsäkerhetsutredningen överlämnar i dag sitt delbetänkande Skolor mot brott, SOU2024:17, till regeringen.

 • Utredningen om genomförande av NIS2- och CER-direktiven överlämnar sitt delbetänkande

  Utredningen om genomförande av NIS2- och CER-direktiven överlämnar i dag sitt delbetänkande, Nya regler om cybersäkerhet, SOU 2024:18, till regeringen.

 • Utredningen om Översyn av vissa skatteregler för byggnadstillbehör i industriell verksamhet överlämnar sitt betänkande

  Utredningen om Översyn av vissa skatteregler för byggnadstillbehör i industriell verksamhet överlämnar i dag sitt betänkande, Maskinellt värde för vissa industribyggnader – ett undantag från fastighetsskatt, SOU 2024:20, till regeringen

Visa fler

Kontakta en utredning

Utredningar nås via Regeringskansliets växel, telefon 08-405 10 00, alternativt via e-post.
E-postadresser är konstruerade enligt följande princip: fornamn.efternamn@
regeringskansliet.se

Kontakta Kommittéservice

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100A
103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU & Ds) fr.o.m. 2022 års årgång beställs via regeringen.se.