Statens offentliga utredningar

Nyheter

Visa fler

Kontakta en utredning

Utredningar nås via Regeringskansliets växel, telefon 08-405 10 00, alternativt via e-post.
E-postadresser är konstruerade enligt följande princip: fornamn.efternamn@
regeringskansliet.se

Kontakta Kommittéservice

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100A
103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU & Ds) fr.o.m. 2022 års årgång beställs via regeringen.se.