Sök på webbplatsen

25 november, 2021

Samsjuklighetsutredningen överlämnar sitt delbetänkande

Samsjuklighetsutredningen, S 2020:08, överlämnar sitt delbetänkande Från delar till helhet. En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, SOU 2021:93, till regeringen.

Mer information23 november, 2021

Rymdlagsutredningen överlämnar sitt betänkande

Rymdlagsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande En ny rymdlag, SOU 2021:91, till regeringen.1 november, 2021

Direktinvesteringsutredningen överlämnar sitt betänkande

Direktinvesteringsutredningen, Ju 2019:06, överlämnar sitt betänkande, Granskning av utländska direktinvesteringar, SOU 2021:87, till Mikael Damberg och Anna Hallberg den 1 november kl. 15.00.

Mer information28 oktober, 2021

Utredningen om medicinsk åldersbedömning överlämnar sitt delbetänkande

Utredningen om medicinsk åldersbedömning överlämnar sitt delbetänkande Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen, SOU 2021:84, till regeringen.

Mer information27 oktober, 2021

Trygghetsberedningen överlämnar sitt delbetänkande

Mer information

Trygghetsberedningen överlämnar sitt delbetänkande, Vägar till ett tryggare samhälle, vol 1 och 2, SOU 2021:85, till regeringenKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU & Ds) fr.o.m 2021-års årgång – beställs via regeringen.se:

Offentligt tryck (SOU & Ds) t.o.m 2020-års årgång beställs från Norstedts Juridik; nj.se/offentligapublikationer
Tel 08-59819190