Sök på webbplatsen

2 december, 2022

Utredningen om reglering av fiske i marina skyddade områden överlämnar sitt betänkande

Mer information

Utredningen om reglering av fiske i marina skyddade områden överlämnar i dag sitt delbetänkandet. Åtgärder på fiskeområdet för att skydda Natura 2000-områden i havet. SOU 2022:66, till regeringen.2 december, 2022

Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET) överlämnar sin antologi

Mer information

Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET), överlämnar sin antologi Teknikutveckling och förvaltning – en antologi, SOU 2022:63, till regeringen.29 november, 2022

Kommittén om stöd vid korttidsarbete överlämnar sitt slutbetänkande

Kommittén om stöd vid korttidsarbete överlämnar i dag sitt slutbetänkande, En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk; SOU 2022:65, till regeringen

Mer information29 november, 2022

Utredningen om utökad rätt till fritidshem överlämnar sitt betänkande

Utredningen om utökad rätt till fritidshem överlämnar sitt betänkande Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid, SOU 2022:61, till regeringen

Mer information23 november, 2022

2022 års vapenutredning har överlämnat sitt delbetänkande

Mer information

2022 års vapenutredning har 14 november 2022 överlämnat sitt delbetänkande, EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå, SOU 2022:62, till regeringen.Kontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU & Ds) fr.o.m 2020-års årgång – beställs via regeringen.se: