Sök på webbplatsen

22 juni, 2021

Utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige överlämnar sitt betänkande

Utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige överlämnar sitt betänkande Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall SOU 2021:56 till regeringen.

Mer information22 juni, 2021

Utredningen En rättssäker vindkraftsprövning överlämnar sitt betänkande

Utredningen En rättssäker vindkraftsprövning överlämnar idag sitt betänkande till regeringen.

Mer information17 juni, 2021

Utredningen om Snabbare lagföring överlämnar idag sitt betänkande

Utredningen om Snabbare lagföring överlämnar idag sitt betänkande Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål SOU 2021:46.

Mer information16 juni, 2021

Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre överlämnar sitt betänkande

Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre överlämnar idag sitt betänkande, S 2019:04, till regeringen.

Mer information16 juni, 2021

Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar sitt betänkande Kommuner mot brott SOU 2021:49 till statsrådet Morgan Johansson.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU & Ds) fr.o.m 2021-års årgång – beställs via regeringen.se:

Offentligt tryck (SOU & Ds) t.o.m 2020-års årgång beställs från Norstedts Juridik; nj.se/offentligapublikationer
Tel 08-59819190