Sök på webbplatsen

30 juni, 2020

Kärnavfallsrådet överlämnar sitt betänkande

Kärnavfallsrådet distribuerar i dag sitt betänkande Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019, SOU 2020:39,till regeringen.

Mer information29 juni, 2020

Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet överlämnar sitt betänkande

Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet överlämnar i dag sitt betänkande Ökad trygghet för visselblåsare, SOU 2020:38, till regeringen.

Mer information26 juni, 2020

Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken överlämnar sitt betänkande

Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken överlämnar i dag sitt betänkande, Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna, SOU 2020:41, till regeringen.

Mer information25 juni, 2020

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven överlämnar sitt betänkande

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven överlämnar i dag sitt betänkande En annan möjlighet till särskilt stöd. Reglering av kommunala resursskolor, SOU 2020:42, till regeringen.

Mer information24 juni, 2020

Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning överlämnar sitt betänkande

Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning överlämnar i dag sitt betänkande Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter, SOU 2020:36, till regeringen.

 

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer