Ju 2020:13 Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut

Mer information

SOU 2021:13 En teknikneutral grundlagsbestämmelse för regeringsbeslut


M 2020:04 Pantsystem för småelektronik

Mer information


M 2020:03 Artskyddsutredningen

Kontaktuppgifter

 

 

Mer information


I 2020:02 Utredningen om postlagens tystnadsplikt

Redovisningsdatum


Mer information


Fö 2020:01 Regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete

Mer information