S 2022:10 Utredningen om infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse

Välkommen till utredningens hemsida!
Här kan du läsa mer om utredningens uppdrag och arbete.

Du kan också få information om hur du kan komma i kontakt med oss.