Fi 2022:06 Förstärkt byggkontroll för att förhindra allvarliga personskador

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Solmaz Fadao Vikström

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023.

Mer information


Fi 2022:07 En ny förköpslag

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Erika Björkdahl

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2023.

Mer information


Fi 2022:04 Förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Linda Haggren

Sekreterare: Anna Döös

Sekreterare: Nina Öhrn Karlsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

Mer information


N 2022:03 Stärkt djurskydd på slakterier genom kamerabevakning

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Hedda Carlqvist

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Mer information


N 2022:02 En ny livsmedelsberedskap

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingrid Petersson

Huvud sekreterare: Martin Allard

Sekreterare: Kristina Jansson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023.

Mer information