S 2021:03 Utredningen om stärkta möjligheter att bekämpa bidragsbrott för myndigheter som omfattas av bidragsbrottslagen

Kontaktuppgifter

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.


S 2021:02 Översyn av vissa frågor gällande den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Martin Färnsten (börjar 1 juli 2021)

Sekreterare: Åsa Levin (börjar 1 augusti 2021)

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2022.

Mer information


N 2021:03 En effektivisering och utveckling av Sveriges arbete för ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ann Lindberg

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Mer information


N 2021:02 En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske

Kontaktuppgifter

Ordförande: Eric M Runesson

Sekreterare: Maja Martinsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska senast redovisas den 20 maj 2025.

Mer information


Fö 2021:02 En ny myndighet för uppföljning och utvärdering av totalförsvaret

Kontaktuppgifter

Sekreterare: Karin Hagaeus

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2021.

Mer information