M 2020:06 En modern och effektiv miljöprövning

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Peter Ardö, mobil 073-8376597, peter.ardo@regeringskansliet.se

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2021.

Mer information


Fi 2020:07 En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Clas Olsson

Huvudsekreterare: Agneta Rönn

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 24 september 2021.

Mer information


N 2020:05 Genomförande av det nya EU-direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Bengtsson

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2021.

Mer information


S 2020:13 Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Karin Lewin

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

Mer information


S 2020:11 Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Malin Ekman Aldén

Sekreterare: Tarja Birkoff

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2022.

Mer information